• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  17 березня 2004 р. № 325

  ПОРЯДОК
  використання коштів, передбачених у Державному
  бюджеті України  на 2004 рік для фінансової
  підтримки фермерських господарств через механізм
  мікрокредитування  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2004 рік для фінансової підтримки фермерських господарств через механізм мікрокредитування (далі — фінансова підтримка).

  2. Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном затверджує за пропозицією Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (далі — Фонд) розподіл коштів державного бюджету, передбачених для фінансової підтримки, і доводить їх обсяги до регіональних відділень Фонду.

  Зазначену пропозицію Фонд готує з урахуванням загальної кількості фермерських господарств у відповідному регіоні.

  Зміни до цього розподілу коштів у разі потреби вносяться у такому ж порядку.

  3. Фінансова підтримка надається для відшкодування фермерським господарствам за кредитними договорами із строком дії до 1 грудня 2004 р. витрат, пов’язаних:

  1) із сплатою відсотків за користування кредитами банків (кредитних спілок) у сумі до 100 тис. гривень на одне фермерське господарство — у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, але не більш як 14 відсотків річних, і з погашенням частини кредиту, отриманого для придбання першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля вітчизняного виробництва, — у розмірі до 15 відсотків суми кредиту, але не більш як 15 тис. гривень на одне фермерське господарство, та для будівництва тваринницьких приміщень, включаючи вартість проектно-кошторисної документації, — у розмірі до 30 відсотків суми кредиту, але не більш як 30 тис. гривень на одне фермерське господарство;

  2) із сплатою відсотків за користування кредитами банків (кредитних спілок) у сумі до 50 тис. гривень на одне фермерське господарство, отриманими для організації виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності, — у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, але не більш як 14 відсотків річних;

  3) з погашенням кредиту банку (кредитної спілки) у сумі до 1 тис. гривень, отриманого для розроблення проекту відведення земельних ділянок з метою ведення фермерського господарства;

  4) з погашенням кредиту банку (кредитної спілки) у сумі до 3 тис. гривень на одне фермерське господарство, отриманого для проведення перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів фермерських господарств у навчальних закладах, які готують спеціалістів для сільського господарства;

  5) із сплатою відсотків за користування кредитами банків (кредитних спілок) у сумі до 5 тис. гривень на одне фермерське господарство —
  у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, але не більш як 14 відсотків річних, і з погашенням частини кредиту, отриманого для проведення досліджень організації та ведення фермерського господарства, надання рекомендацій щодо використання досягнень науково-технічного прогресу в діяльності фермерських господарств, — у розмірі до 50 відсотків кредиту.

  Фінансова підтримка на цілі, передбачені підпунктами 1 і 3 цього пункту, надається лише тим фермерським господарствам, які не отримували такої підтримки в минулі роки.

  4. Фінансова підтримка надається фермерським господарствам регіональними відділеннями Фонду на конкурсній основі в межах обсягів розподілу коштів державного бюджету, передбачених для фінансової підтримки, що затверджуються Мінагрополітики.

  Порядок та умови проведення конкурсів, перелік документів, що подаються для отримання фінансової підтримки, визначаються Мінагрополітики.

  Регіональне відділення Фонду видає переможцям конкурсу довідку за формою, затвердженою Мінагрополітики, на підставі якої банки (кредитні спілки), що уклали кредитні договори з фермерськими господарствами, визначають розмір витрат зазначених господарств на сплату відсотків за користування кредитом та/або погашення кредиту, відшкодування яких здійснюється за рахунок коштів, передбачених для фінансової підтримки.

  З метою отримання коштів, передбачених для фінансової підтримки, зазначені банки (кредитні спілки) подають до 7 числа наступного за звітним місяця регіональним відділенням Фонду інформацію, форма якої затверджується Мінагрополітики, про суми плати за кредитами у відповідний      період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок коштів, передбачених для фінансової підтримки.

  5. Регіональні відділення складають та подають Фондові реєстри фермерських господарств, яким надається фінансова підтримка.

  Фонд на підставі зазначених реєстрів подає протягом п’яти робочих днів з дати їх отримання Мінагрополітики зведений реєстр.

  6. Мінагрополітики на підставі зведеного реєстру подає в установленому порядку Державному казначейству розподіл коштів для касового виконання державного бюджету за видатками на фінансову підтримку між регіональними відділеннями Фонду.

  7. З метою спрямування коштів, передбачених для фінансової підтримки, на поточні рахунки фермерських господарств в установах банків регіональні відділення Фонду подають територіальним органам Державного казначейства реєстри фермерських господарств, яким надається фінансова підтримка, разом з визначеними Мінагрополітики документами.

  8. Звітність про використання бюджетних коштів складається і подається в установленому законодавством порядку.

  9. Фонд подає щомісяця до 20 числа наступного періоду Мінагрополітики звіт про надання фінансової підтримки.

  10. Форми реєстрів фермерських господарств, яким надається фінансова підтримка, та зведеного реєстру Фонду, а також звіту про надання фінансової підтримки затверджуються Мінагрополітики.

   

  ____________________