• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 11 березня 2004 р.  № 312

  Київ

   

  Про додаткові заходи щодо поліпшення

  пенсійного забезпечення громадян

   

  З метою підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада
  2003 р. № 1783 “Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 47, ст. 2431) такі зміни:

  1) у пункті 4 цифри і слово “4,2 відсотка” замінити цифрами і словом
  “12 відсотків”;

  2) доповнити постанову пунктом 41 такого змісту:

  “41. При призначенні пенсій відповідно до частини другої статті 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” застосовуються мінімальний та максимальний розміри пенсій (з урахуванням цільової грошової допомоги), що встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2003 р. № 544 “Про підвищення розмірів трудових пенсій” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 16, ст. 709), збільшені на 12 відсотків”.

  2. Міністерству фінансів внести у тижневий строк пропозиції щодо збільшення у 2004 році на 275,7 млн. гривень видатків загального фонду державного бюджету, призначених для розмежування джерел фінансування за різними пенсійними програмами.

  3. Координаторам діяльності осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правлінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань винести на розгляд правління Фонду у І кварталі 2004 р. питання про відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов’язаних з виплатою пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсій у зв'язку із втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, за період з березня 2003 р. та своєчасне покриття поточних витрат.

  4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2004 року.

   

  Прем’єр-міністр України        В. ЯНУКОВИЧ

   

   

   

   

   

  Інд.26