• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 9 жовтня 2006 р. № 1404

  Київ

   

  Питання попередньої оплати товарів, робіт і
  послуг, що закуповуються за бюджетні кошти

   

   Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно того, що  у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за  бюджетні кошти замовники можуть передбачати попередню оплату лише у разі закупівлі:

  1) на строк не більше трьох місяців:

  робіт з капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації, придбання основних засобів і житла;

  науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

  робіт із створення, виготовлення літературних, художніх та інших творів;

  товарів, робіт і послуг, що мають тривалий цикл виробництва (більше трьох місяців) та/або технічною специфікацією щодо яких встановлено спеціальні вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі (процесу виробництва), які  відрізняються від міжнародних або національних стандартів, норм та правил;

  програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних) та робіт з його створення;

  товарів, робіт і послуг у нерезидентів України, якщо вони не виробляються (не надаються) в Україні;

  вакцин для профілактичних щеплень людей і тварин;

  2) на  строк не більше одного місяця:

  послуг пошти та зв’язку;

  періодичних видань;

  санаторно-курортних послуг для окремих категорій осіб, які мають право на їх придбання відповідно до законодавства;

  послуг з енергопостачання;

  товарів, робіт і послуг, пов’язаних з організацією та проведенням офіційних державних та міжнародних заходів, з’їздів, конференцій, а також виборів і референдумів;

  транспортних послуг з авіаперевезень.

  2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

   

  Прем’єр-міністр України                                                                       В. ЯНУКОВИЧ

   

  Інд. 34