• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 4 жовтня 2006 р. № 1378

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

  від 4 березня 2004 р. № 269

   

  1. У постанові:

  1) вступну частину після слів та цифр “до статті 48 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” доповнити словами та цифрами “та статті 13 Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;

  2) пункт 2 викласти в такій редакції:

  “2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити:

  надсилання в місячний строк адміністраціями установ (закладів), де особи перебувають на повному державному утриманні, органам Пенсійного фонду списків осіб, що подали письмові заяви про перерахування установам (закладам) різниці між сумою призначеної пенсії та сумою пенсії, яка виплачується таким особам і непрацездатним членам їх сімей відповідно до частини першої статті 48 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а також органам праці та соціального захисту населення – списків осіб, що подали письмові заяви про перерахування установам (закладам) різниці між сумою призначеної державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам і розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується таким особам відповідно до частин першої і четвертої статті 13 Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;

  здійснення контролю за своєчасністю та повнотою зарахування і використанням коштів, перерахованих зазначеним установам (закладам)”;

  3) назву та текст після слів “Пенсійний фонд” в усіх відмінках доповнити словами “або органи праці та соціального захисту населення” у відповідному відмінку.

  2. У Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

  1) назву після слів “Пенсійним фондом” доповнити словами “або органами праці та соціального захисту населення”;

  2) у пункті 2:

  абзац другий замінити абзацами такого змісту:

  „Крім того, за місцезнаходженням установи надсилаються:

  до органу Пенсійного фонду – письмова заява особи про перерахування установі (закладу) різниці між сумою призначеної особі пенсії та сумою пенсії, яка виплачується такій особі і непрацездатним членам її сім’ї відповідно до частин першої і другої статті 48 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, та довідка про вартість утримання особи в установі (закладу);

  до органу праці та соціального захисту населення – письмова заява особи про перерахування установі (закладу) різниці між розміром призначеної державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам і розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується таким особам відповідно до частин першої і четвертої статті 13 Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”.

  У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим;

  3) у пункті 3 слова “її пенсійну справу” замінити словами “її пенсійну або особову справу”;

  4) у пункті 4:

  абзац перший замінити абзацами такого змісту:

  “4. На підставі зазначених у пунктах 2 і 3 цього Порядку документів за місцезнаходженням установи (закладу):

  орган Пенсійного фонду видає у п’ятиденний строк розпорядження з визначенням суми, яку належить виплатити особі і непрацездатним членам її сім’ї згідно з частинами першою і другою статті 48 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, і суми, яку належить перерахувати установі (закладу) згідно з частинами третьою і четвертою зазначеної статті, та на його підставі робить відповідний запис в особовому рахунку особи і до 20 числа місяця, за який проводиться виплата пенсії, перераховує кошти установі (закладу);

  орган праці та соціального захисту населення видає у п’ятиденний строк розпорядження з визначенням суми, яку належить виплатити інваліду з дитинства та дитині-інваліду відповідно до частин першої і четвертої статті 13 Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, та суми, яку належить перерахувати установі (закладу) згідно з частинами другою і четвертою зазначеної статті, та на його підставі робить відповідний запис в особовому рахунку особи і перераховує кошти установі (закладу)”.

  У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим;

  5) пункт 6 викласти в такій редакції:

  “6. Адміністрація установи (закладу) відкриває в органах Державного казначейства або в установах банків, що здійснюють її фінансове обслуговування, спеціальні реєстраційні рахунки для зарахування коштів на виконання окремих доручень відповідно до частин третьої і четвертої статті 48 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” або відповідно до частин другої і четвертої статті 13 Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, про що повідомляє орган Пенсійного фонду або орган праці та соціального захисту населення за місцезнаходженням установи (закладу)”;

  6) в абзаці другому пункту 7 слова “пенсіонерів та дітей” замінити словами “пенсіонерів, інвалідів та дітей”;

  7) доповнити Порядок пунктом 8 такого змісту:

  “8. Відповідальність за своєчасне подання документів для призначення (перерахунку) пенсій чи допомоги (якщо вони не призначені), переведення їх виплат за новим місцем проживання особи несе установа, де перебуває чи перебувала така особа”;

  8) текст Порядку після слів “Пенсійний фонд” в усіх відмінках доповнити словами “або органи праці та соціального захисту населення” у відповідному відмінку, а після слова “пенсії” – словами “або державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”.

  3. У додатку до Порядку:

  1) слова “(найменування банківської установи, якою перераховується пенсія)” замінити словами “(найменування банківської установи, якою перераховується пенсія або державна соціальна допомога)”;

  2) доповнити додаток після слів “Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” словами та цифрами “або різниці між розміром призначеної державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам і розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується цим особам відповідно до частин першої і четвертої статті 13 Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;

  3) слова “назва органу Пенсійного фонду” замінити словами “назва органу Пенсійного фонду або органу праці та соціального захисту населення”.