• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 4 жовтня 2006 р. № 1379

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань
  діяльності робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України

   

     1. В абзаці другому пункту 9 Положення про Національну координаційну раду боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1993 р. № 343 „Про Національну координаційну раду боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України” (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 212; 1995 р.,  № 3, ст. 75; Офіційний вісник України, 2002 р., № 1, ст. 4; 2006 р., № 7, ст. 360), слово „Постанови” замінити словом „Рішення”, а слово „виконання” – словом „розгляду”.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1994 р. № 883 „Про створення Української частини Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури” – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 147 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 7,    ст. 360):

  1) абзац четвертий пункту 1 виключити;

  2) у пункті 2 слово „виконання” замінити словами „розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади”.

  3. У Положенні про Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. № 897 „Про Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій” (ЗП України, 1996 р., № 16, ст. 426; Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1896):

  1) абзац другий пункту 6 виключити;

  2) пункт 10 викласти у такій редакції:

  „10. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, обов’язкові для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями”.

  4. У пункті 11 Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань співробітництва з українською діаспорою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1996 р. № 1160 „Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань співробітництва з українською діаспорою”, слово „виконання” замінити словом „розгляду”.

  5. У пункті 9 Положення про Міжгалузеву комісію з питань навігації і управління транспортними засобами та іншими рухомими об'єктами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня
  1997 р. № 1469 „Про Міжгалузеву комісію з питань навігації і управління транспортними засобами та іншими рухомими об’єктами” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 52, с. 142; 2003 р., № 11, ст. 485; 2004 р., № 12, ст. 747), слово „виконання” замінити словом „розгляду”, а слова „органами місцевого самоврядування” виключити.

  6. У Положенні про Міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. № 458 „Про створення Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 14, ст. 539; 2005 р., № 32, ст. 1933; 2006 р., № 7, ст. 360):

  1) перше речення абзацу другого пункту 7 виключити;

  2) пункт 10 викласти у такій редакції:

  „10. Рішення Міжгалузевої ради, прийняті у межах її компетенції, обов’язкові для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями”;

  3) пункт 11 виключити.

  7. У пункті 7 Положення про Комісію у справах осіб, депортованих за національною ознакою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. № 1493 „Про утворення Комісії у справах осіб, депортованих за національною ознакою” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 33, ст. 1733), слово „виконання” замінити словом „розгляду”.

  8. В абзаці четвертому пункту 8 Положення про Міжвідомчу комісію із сприяння виконанню Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р.  № 2230 „Про сприяння виконанню Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 6, ст. 210; 2002 р., № 12, ст. 569; 2003 р., № 30, ст. 1546), слово „виконання” замінити словами ”розгляду центральними і місцевими”.

  9. У пункті 11 Положення про Міжвідомчий центр з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня
  2000 р. № 1358 „Про реалізацію Указу Президента України від 3 липня 2000 р. № 849 „Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 35, ст. 1510;     2003 р., № 41, ст. 2173), слово „виконання” замінити словом „розгляду”.

  10. У Положенні про Координаційну раду із створення та функціонування Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. № 215 „Про утворення Координаційної ради із створення та функціонування Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 11, ст. 429; 2004 р., № 38, ст. 2501):

  1) абзац другий пункту 4 викласти у такій редакції:

  „сприяє узгодженому виконанню робіт із створення та функціонування УІАС НС центральними та місцевими органами виконавчої влади”;

  2) в абзаці другому пункту 9 слово „виконання” замінити словом „розгляду”.

  11. Пункт 10 Положення про Міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. № 1551 „Про утворення Міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2095; 2003 р., № 21, ст. 937, № 30, ст. 1546; 2006 р., № 7, ст. 360), викласти у такій редакції:

  „10. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, обов’язкові для розгляду суб’єктами системи моніторингу, їх територіальними органами, Радою міністрів Автономної республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями”.

  12. В абзаці другому пункту 9 Положення про Міжвідомчу раду з питань захисту прав споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 317 „Про утворення Міжвідомчої ради з питань захисту прав споживачів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 586), слово „виконання” замінити словом „розгляду”.

  13. В абзаці другому пункту 7 Положення про Координаційний центр з питань здійснення пенсійної реформи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 496 „Про утворення Координаційного центру з питань здійснення пенсійної реформи” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 813, № 29, ст. 1375; 2003 р., № 30, ст. 1546; 2006 р., № 7, ст. 360), слово „виконання” замінити словами „розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади”.

  14. У пункті 9 Положення про Міжвідомчу комісію з питань транспортних коридорів та транзитної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 965 „Про утворення Міжвідомчої комісії з питань транспортних коридорів та транзитної політики” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1358), слова „центральних і місцевих органів” замінити словами „розгляду центральними та місцевими органами”.

  15. В абзаці третьому пункту 6 Положення про Міжвідомчу комісію з комплексного розв'язання проблем Чорнобильської АЕС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2002 р. № 1926 „Про утворення Міжвідомчої комісії з комплексного розв’язання проблем Чорнобильської АЕС” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2327; 2005 р., № 29, ст. 1711), слова „центральних та місцевих органів” замінити словами „розгляду центральними та місцевими органами”.

  16. У пункті 7 Положення про Міжвідомчу комісію з розв'язання проблем жертв нацизму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. № 876 „Питання Міжвідомчої комісії з розв’язання проблем жертв нацизму” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1081), слово „виконання” замінити словом „розгляду”.

  17. У пункті 8 Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань охорони культурної спадщини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1108 „Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони культурної спадщини” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1547), слово „органів” замінити словами „розгляду центральними та місцевими органами”.

  18. В останньому абзаці пункту 7 Положення про постійно діючу робочу групу з питань утворення та функціонування центрів медико-психологічної реабілітації рятувальників і населення, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 26 „Про створення постійно діючої робочої групи з питань утворення та функціонування центрів медико-психологічної реабілітації рятувальників і населення, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 2, ст. 50), слова „центральних і місцевих органів” замінити словами „розгляду центральними і місцевими органами”.

  19. У пункті 7 Положення про Міжвідомчу комісію з координації роботи, пов'язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 328 „Про утворення Міжвідомчої комісії з координації роботи, пов’язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 11, ст. 666), слово „виконання” замінити словом „розгляду”.

  20. У пункті 12 Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань координації та контролю за реалізацією проекту „Модернізація державної податкової служби України – 1”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2004 р. № 631 „Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань координації та контролю за реалізацією проекту „Модернізація державної податкової служби України – 1”, який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 19, ст. 1341; 2005 р., № 52, ст. 3296), слова „органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в межах делегованих їм повноважень” замінити словами „розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади”.

  21. В абзаці другому пункту 8 Положення про Координаційну раду з питань функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1250 „Про утворення Координаційної ради з питань функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 38, ст. 2506), слова „центральних і місцевих органів” замінити словами „розгляду центральними і місцевими органами”.

  22. У пункті 8 Положення про Координаційну раду з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня     2004 р. № 1365 „Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 42, ст. 2763; 2005 р., № 9, ст. 475), слова „міністерств, інших органів виконавчої влади” замінити словами „розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади”.

  23. У пункті 16 Положення про Національну координаційну раду з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2005 р. № 352 „Про утворення Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 20, ст. 1068), слово „виконання” замінити словом „розгляду”.

  24. У пункті 4 Положення про Комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 р. № 875 „Про утворення Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 37, ст. 2273), слово „органів” замінити словами „розгляду центральними та місцевими органами”.

   

  ____________________