• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 26 вересня 2006 р. № 1360

   

  ПОРЯДОК
  продажу у 2006 році земельних ділянок державної власності,
  на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації

   

  1. Цей Порядок визначає процедуру продажу у 2006 році земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації.

  2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

  аукціон — спосіб продажу земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, покупцям, які запропонували найвищу ціну;

  аукціонна комісія — утворена державним органом приватизації комісія для підготовки та проведення аукціону;

  виконавець аукціону — юридична особа, що діє на підставі договору з державним органом приватизації про організацію та проведення аукціону;

  державні органи приватизації — Фонд державного майна, його регіональні відділення, органи приватизації в Автономній Республіці Крим, що становлять єдину систему державних органів приватизації (далі — органи приватизації);

  об’єкти, що підлягають приватизації, — об’єкти державної власності, зазначені у частині першій статті 5 Закону України „Про приватизацію державного майна”, розташовані на земельних ділянках державної власності, не заборонені законами до приватизації (далі — об’єкти приватизації);

  об’єкт аукціону — земельна ділянка державної власності разом з об’єктом приватизації, який на ній розташований.

  3. Закупівля послуг у процесі продажу земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти приватизації, здійснюється відповідно до Порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов’язаних з проведенням продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 633.

  4. Фонд державного майна формує відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України переліків об’єктів, що підлягають приватизації, перелік земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти приватизації (далі — перелік земельних ділянок у складі об’єкта аукціону), і звертається до Держкомзему із запитом про надання земельно-кадастрової документації, витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку та інформації щодо наявності земельних сервітутів і обмежень (обтяжень) прав на земельні ділянки, які включені до переліку.

  Держкомзем надає Фонду державного майна в місячний строк з дати надходження запиту зазначені документацію, витяг та інформацію.

  5. Фонд державного майна на підставі інформації, наданої Держкомземом, приймає рішення про продаж об’єктів аукціону.

  На підставі такого рішення орган приватизації визначає у разі необхідності на конкурентних засадах юридичну чи фізичну особу, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою, та суб’єкта оціночної діяльності, якому відповідно до законодавства надано право на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

  6. У процесі підготовки до продажу земельної ділянки у складі об’єкта аукціону:

  визначаються межі земельної ділянки в натурі (на місцевості);

  проводиться її експертна грошова оцінка;

  забезпечується виготовлення технічного паспорта такої ділянки за формою згідно з додатком.

  7. У разі коли межі земельної ділянки у складі об’єкта аукціону не визначені в натурі (на місцевості), орган приватизації замовляє організації, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою, виготовлення технічної документації із землеустрою щодо визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (далі — документація із землеустрою).

  8. Документація із землеустрою і звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки підлягають державній експертизі, яка проводиться органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів у порядку, встановленому законодавством.

  9. Технічний паспорт земельної ділянки виготовляється місцевим державним органом з питань земельних ресурсів на замовлення органу приватизації.

  10. Земельні ділянки у складі об’єкта аукціону до закінчення аукціону забороняється передавати в оренду, під забудову, а також для інших цілей, якщо це може призвести до обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку чи іншого обмеження прав покупця.

  11. Документація по кожній земельній ділянці у складі об’єкта аукціону формується в окрему справу і після закінчення аукціону передається органові, що здійснює державну реєстрацію прав на земельну ділянку та їх обмежень (обтяжень).

  12. Оцінка земельної ділянки в складі об’єкта аукціону проводиться оцінювачем з експертної грошової оцінки земельних ділянок на підставі договору, укладеного з Фондом державного майна, за результатами конкурсного відбору, передбаченого пунктом 5 цього Порядку.

  13. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки разом з позитивним висновком державної експертизи подається органові приватизації оцінювачем з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

  14. Стартова ціна земельної ділянки не може бути нижчою від її експертної грошової оцінки.

  15. Початкова вартість об’єкта аукціону визначається відповідно до Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531, та Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891.

  За результатами оцінки складається звіт про вартість об’єкта аукціону із зазначенням у ньому окремо вартості об’єкта приватизації та вартості земельної ділянки.

  16. Строк проведення оцінки, порядок рецензування та затвердження її результатів, строк дії висновку про вартість об’єкта аукціону встановлюються відповідно до законодавства.

  17. Публікація інформації про об’єкт аукціону здійснюється не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення аукціону в інформаційних бюлетенях органів приватизації, інших друкованих виданнях, визначених органами приватизації. На земельних ділянках розміщуються рекламні інформаційні щити про виставлення на аукціон земельних ділянок у складі об’єкта аукціону.

  18. Інформація про покупців і учасників аукціону, їх кількісний та персональний склад, а також та, що міститься в поданих ними заявах на участь в аукціоні, і про результати розгляду заяв є конфіденційною і не підлягає розголошенню до опублікування результатів аукціону.

  19. Інформація, що підлягає опублікуванню, повинна містити:

  відомості про об’єкт приватизації відповідно до статті 17 Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” та Закону України “Про приватизацію державного майна”;

  відомості про земельну ділянку відповідно до частини другої статті 137 Земельного кодексу України;

  найменування, адресу органу приватизації, номер контактного телефону;

  умови аукціону;

  розмір реєстраційного внеску та суму коштів (гарантійний внесок), що повинна вноситися покупцями, у розмірі 10 відсотків початкової вартості об’єкта аукціону, порядок їх сплати;

  найменування банку, адресу та номер рахунка, відкритого для розрахунків за придбані об’єкти аукціону;

  відомості про дату припинення приймання заяв на участь в аукціоні, час і місце ознайомлення з об’єктом аукціону та проведення аукціону;

  іншу інформацію, яку визначає орган приватизації.

  20. Інформація про результати аукціону опубліковується органом приватизації протягом 15 днів після укладення договору купівлі-продажу разом з інформацією про продаж об’єкта приватизації та надається відповідному органу виконавчої влади, в управлінні якого перебував такий об’єкт.

  Інформація повинна містити такі дані:

  відомості про об’єкт приватизації;

  місце розташування та розмір земельної ділянки;

  ціна, за якою земельна ділянка у складі об’єкта аукціону продана на аукціоні;

  цільове призначення земельної ділянки;

  інша інформація, яку визначає орган приватизації.

  21. Продаж земельної ділянки разом з розташованим на ній об’єктом приватизації на аукціоні здійснюється на відкритому засіданні аукціонної комісії, яка утворюється органом приватизації з числа спеціалістів і експертів, представників Держкомзему, органу місцевого самоврядування та трудового колективу об’єкта, що приватизується. Кількість членів комісії може становити від п’яти до дев’яти осіб. Голова комісії призначається відповідним органом приватизації.

  Делегування представників до складу комісії обов’язкове для керівників державних підприємств, установ та організацій. На час роботи у складі комісії за її членами зберігається місце роботи та середній заробіток згідно із законодавством про працю.

  22. Аукціонна комісія визначає умови та строк проведення аукціону.

  Умови аукціону містять зобов’язання покупця щодо:

  оплати початкової вартості об’єкта аукціону в установлені строки;

  подальшої експлуатації об’єкта приватизації відповідно до вимог законодавства;

  подальшого використання земельної ділянки відповідно до вимог законодавства.

  Умови аукціону затверджує відповідний орган приватизації.

  23. Обмеження кількості покупців, що беруть участь в аукціоні, заборонено.

  24. До участі в аукціоні допускаються фізичні та юридичні особи, що визнані покупцями об’єктів приватизації відповідно до статті 8 Закону України “Про приватизацію державного майна” та згідно із Земельним кодексом України мають право на придбання земельних ділянок у власність, сплатили встановлений органом приватизації реєстраційний внесок, розмір якого не може перевищувати розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також гарантійний внесок у розмірі 10 відсотків початкової вартості об’єкта аукціону.

  25. За вимогою потенційних покупців орган приватизації повинен надавати їм дозвіл на огляд об’єкта аукціону.

  26. Після закінчення аукціону сплачені покупцями внески у розмірі 10 відсотків початкової вартості об’єкта аукціону у десятиденний строк повертаються усім учасникам аукціону. Покупцеві, який придбав земельну ділянку разом з об’єктом приватизації, зазначені кошти зараховуються в установленому порядку під час розрахунку за придбаний об’єкт аукціону.

  Сплачені реєстраційні внески не повертаються.

  27. Фізична або юридична особа, що бажає зареєструватися як учасник аукціону, повинна подати:

  заяву про участь в аукціоні;

  документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків;

  декларацію про доходи, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів (крім осіб, що відповідно до законодавства не мають ідентифікаційного номера) — для покупців — фізичних осіб;

  нотаріально посвідчені (легалізовані та перекладені — для нерезидентів) копії установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію (витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення — для нерезидентів) та рішення про участь в аукціоні, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, інформацію щодо посадових осіб та їх повноважень — для покупців — юридичних осіб;

  документ, що підтверджує розмір державної частки у статутному фонді покупця, та інформацію щодо наявності серед учасників юридичної особи іноземних юридичних або фізичних осіб;

  копію свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом провадження господарської діяльності на території України.

  Під час подання заяви потенційний покупець пред’являє паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, а якщо він діє як представник юридичної особи — засвідчене в установленому порядку відповідне доручення.

  28. Для участі в аукціоні покупець подає до аукціонної комісії план приватизації об’єкта, який повинен включати умови щодо подальшого використання земельної ділянки.

  29. До початку аукціону орган приватизації заносить до книги реєстрації учасників аукціону із зазначенням порядкового номера такі відомості про покупців:

  1) для фізичних осіб:

  громадян України — прізвище, ім’я та по батькові, адреса місця проживання та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів;

  іноземців, осіб без громадянства — прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), адреса місця проживання за межами України;

  2) для юридичних осіб:

  резидентів — найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

  нерезидентів — найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстрована особа;

  номер рахунка, назва та адреса банківської установи, до якої зроблено внески.

  30. Приймання заяв на участь в аукціоні припиняється за три доби до початку аукціону.

  31. Аукціон проводиться виконавцем аукціону на підставі договору з відповідним органом приватизації.

  32. Примірний договір з виконавцем аукціону, що затверджується Фондом державного майна, повинен містити таку інформацію:

  строк проведення аукціону;

  початкова вартість об’єкта аукціону;

  розмір і порядок виплати винагороди;

  взаємні зобов’язання, умови розірвання договору та майнова відповідальність сторін;

  інші умови.

  Розмір винагороди виконавцю аукціону не повинен перевищувати 0,1 відсотка ціни продажу об’єкта аукціону.

  33. Для участі в аукціоні покупцям видаються квитки учасників аукціону, які повинні містити такі відомості:

  номер, під яким покупець бере участь в аукціоні;

  найменування об’єкта (об’єктів), в аукціоні з продажу якого бере участь покупець;

  інструкція з проведення аукціону.

  Під час реєстрації учаснику аукціону видається інформаційна картка та картка учасника цього аукціону (із зазначенням на зворотному боці інструкції з його проведення), а також примірник проекту договору купівлі-продажу об’єкта аукціону.

  34. Аукціон проводиться ліцитатором. До початку аукціону ліцитатор надає учасникам аукціону характеристику об’єкта аукціону, ознайомлює з умовами його продажу, а також інструкцією з проведення аукціону. Початком аукціону вважається момент оголошення початкової вартості об’єкта аукціону.

  Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об’єкта аукціону тією особою, що запропонувала найвищу ціну. При цьому кожна наступна ціна, запропонована покупцями на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків початкової вартості об’єкта аукціону.

  Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни об’єкта аукціону ніхто з покупців не висловить бажання придбати його за ціною, оголошеною ліцитатором, аукціон вважається таким, що не відбувся.

  Якщо запропонована учасником аукціону ціна перевищує запропоновану ліцитатором, ліцитатор називає номер учасника і запропоновану ним ціну.

  35. Під час аукціону аукціонна комісія веде протокол, до якого заноситься початкова вартість об’єкта аукціону, пропозиції учасників аукціону, відомості про них, результати аукціону (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка набула право на придбання об’єкта).

  Протокол підписується ліцитатором, членами аукціонної комісії та покупцем (його представником), який набув право на придбання об’єкта.

  Протокол у триденний строк надсилається відповідному органу приватизації для розгляду та затвердження.

  36. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. Гарантійний внесок у розмірі 10 відсотків початкової вартості об’єкта аукціону покупцю не повертається, а зараховується на рахунок органу приватизації. За умови достатньої кількості покупців за цим об’єктом аукціон відновлюється.

  37. Якщо учасник або його уповноважений представник без поважних причин не з’явився на аукціон і зірвав його проведення, сума сплаченого ним гарантійного внеску не повертається, а зараховується на рахунок органу приватизації.

  У разі виникнення спору питання вирішується у судовому порядку.

  38. Аукціон може бути припинено і об’єкт знімається з аукціону в разі недотримання учасниками правил проведення аукціону, передбачених цим Порядком, та на вимогу будь-кого з його учасників або органу приватизації у разі, коли:

  не виконано вимог щодо змісту інформації про об’єкт аукціону, передбаченої цим Порядком, та строку її опублікування;

  об’єкт включено до відповідного переліку об’єктів, що підлягають приватизації, з порушенням законодавства;

  учасник не визнається покупцем згідно із законодавством;

  істотно порушувалися інші правила оголошення та проведення аукціону, передбачені цим Порядком.

  39. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі:

  відсутності покупців або наявності тільки одного покупця;

  коли жоден із покупців не запропонував ціну, яка дорівнює початковій вартості, або вищу за початкову вартість об’єкта аукціону;

  несплати в установлений строк переможцем аукціону належної суми за придбаний об’єкт аукціону.

  40. Усі розбіжності, які виникають під час проведення аукціону, усуваються під час його проведення ліцитатором за погодженням з аукціонною комісією.

  41. У разі визнання аукціону таким, що не відбувся, об’єкт аукціону може бути запропонований для продажу на аукціоні повторно.

  42. Результати продажу об’єкта аукціону оформляються договором купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

  43. Право власності на об’єкт аукціону переходить до покупця з моменту сплати його повної вартості.

  44. Договір купівлі-продажу об’єкта аукціону повинен відповідати вимогам законодавства.

  45. Примірний договір купівлі-продажу об’єкта аукціону затверджує Фонд державного майна.

  46. Договір купівлі-продажу об’єкта аукціону є підставою для внесення до банку коштів за об’єкт, що є предметом договору.

  47. Порядок сплати та строки внесення коштів за об’єкт визначаються договором купівлі-продажу. Строк внесення коштів не повинен перевищувати 60 календарних днів після укладення зазначеного договору.

  48. У разі продажу об’єкта аукціону із розстроченням платежу видається державний акт на право власності на землю в складі об’єкта аукціону після сплати останньої суми платежу.

  Розстрочення платежу може надаватися лише переможцю аукціону з продажу земельних ділянок і майна, що належать державі у майні господарських товариств, за умови, що переможцю належить більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) у майні господарського товариства, на строк до трьох років із сплатою річних відсотків у розмірі ставки рефінансування Національним банком за відстрочені суми платежу та рівномірним щоквартальним погашенням основної суми платежу.

  49. Строк дії зобов’язань за договором купівлі-продажу, порядок контролю за їх виконанням, умови внесення змін до договору та порядок його розірвання визначаються законодавством.

  50. Подальше відчуження об’єкта, що є предметом договору купівлі-продажу, здійснюється за згодою органу приватизації з одночасним переходом до нового власника зобов’язань за цим договором.

  51.  Ціна продажу земельної ділянки у складі об’єкта аукціону визначається пропорційно її частці у початковій вартості об’єкта аукціону.

   

  _______________________   Додаток
  до Порядку

   

   

   

   

   

  ___________________________________________________

  (найменування державного органу земельних ресурсів)

   

   

   

   

   

   

  _____________________________________

  (кадастровий номер земельної ділянки)

   

   

   

  ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

  земельної ділянки державної власності, яка підлягає продажу

  державним органом приватизації

   

   

  __________________________________________________________

  (найменування державного органу приватизації)

  _________________________________________________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  200__

   

  I. Загальні відомості про земельну ділянку

   

  1. Кадастровий номер ____________________

  2. Адреса ____________________________________________________

  3. Площа ____________________ кв. метрів

  4. Категорія земель ____________________________________________

  5. Цільове призначення ________________________________________

  _____________________________________________________________

  6. Пріоритетний вид використання _______________________________

  _____________________________________________________________

  7. Допустимі види використання _________________________________

  _____________________________________________________________

  8. Інші відомості:

  а) конфігурація _______________________________________________

  б) дані про обмеження (обтяження) на використання _______________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

   

  у тому числі земельні сервітути _________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

   

   

  II. План зовнішніх меж земельної ділянки

  Кадастровий номер земельної ділянки ____________________________

   

  Ситуаційна схема

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Масштаб 1: ___________

   

  Опис меж

  Умовні позначення

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (посада)

   

  (підпис)

   

  (ініціали та прізвище)

   

  МП

   

  III. Відомості про місце розташування земельної ділянки

   

  1. Розташування земельної ділянки стосовно населеного пункту:

  а) відстань:

  від межі населеного пункту _____________________________________

  від центру населеного пункту ___________________________________

  б) наявні шляхи сполучення ____________________________________

  в) плановані шляхи сполучення _________________________________

  г) розташування земельної ділянки щодо приміської зони ____________

  _____________________________________________________________

  ґ) розташування земельної ділянки щодо рекреаційних територій і об’єктів природно-заповідного фонду, історико-культурних та оздоровчих об’єктів

  __________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  д) ступінь техногенного забруднення прилеглої території ____________

  _________________________________________________________________

  (у разі негативного впливу забруднення на стан ділянки)

  _________________________________________________________________

  е) наявність зовнішніх інженерних мереж та умови їх використання:

  водопостачання _______________________________________________

  каналізації ___________________________________________________

  енергозабезпечення ____________________________________________

  2. Розташування земельної ділянки в межах населеного пункту:

  а) адміністративний статус населеного пункту, чисельність населення

   _________________________________________________________________

  б) наявність у населеного пункту статусу курорту або історичного міста

  ____________________________________________________________

  в) входження населеного пункту до зони радіаційного забруднення

  _________________________________________________________________

  г) розташування земельної ділянки щодо автомагістралей населеного пункту

  _________________________________________________

  _________________________________________________________________

  ґ) розташування земельної ділянки щодо шляхів сполучення, які можуть використовуватися для транспортування сировини та готової продукції

  _________________________________________________________

  д) розташування земельної ділянки щодо функціональних зон населеного пункту

  _________________________________________________

  (сельбищна, промислова, рекреаційна, оздоровча,

  _________________________________________________________________

  заповідна територія, регулювання забудови, історичного ландшафту,

  _________________________________________________________________

  охоронні зони території, об’єкти природно-заповідного фонду,

  _________________________________________________________________

  санітарно-захисні зони промислових об’єктів, водоохоронні зони)

  е) розташування земельної ділянки щодо об’єктів перевищення допустимого рівня шуму ____________________________________________

  (специфічне промислове виробництво,

  _________________________________________________________________

  залізниця, автомагістраль, аеропорт)

   

  IV. Відомості про природний і господарський стан земельної ділянки

  1. Рельєф місцевості ___________________________________________

  2. Ступінь техногенного забруднення _____________________________

  3. Інженерно-геологічні умови:

  а) несуча спроможність ґрунтів __________________________________

  б) глибина залягання ґрунтових вод ______________________________

  в) періодичність затоплення поверхневими водами _________________

  г) заболоченість території ______________________________________

  ґ) прояви небезпечних геологічних явищ (зсуви, карст, сель) ________

  _________________________________________________________________

  д) наявність на земельній ділянці територій, порушених гірськими виробками _______________________________________________________

  4. Загальна характеристика інженерного облаштування земельної ділянки:

  а) водоводів __________________________________________________

  б) дощової каналізації __________________________________________

  в) побутової каналізації ________________________________________

  г) промислової каналізації ______________________________________

  ґ) локальних очисних споруд ____________________________________

  д) дренажної системи __________________________________________

  е) газопроводу ________________________________________________

  є) тепломережі _______________________________________________

  ж) електромережі _____________________________________________

  з) телефонної мережі __________________________________________

   

  V. Грошова оцінка земельної ділянки та її стартова ціна

  1. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

  ________________________________ гривень ______ коп.,

  (сума цифрами)

   

  (_______________________________________________)

  (сума словами)

  2. Вартість земельної ділянки відповідно до експертної грошової оцінки земельної ділянки на дату оцінки ___ _________ 200__ р.

  _______________________________________________ гривень ______ коп.,

  (сума цифрами)

  (________________________________________________)

  (сума словами)

  3. Стартова ціна земельної ділянки

  ___________________________________________ гривень ______ коп.,

  (сума цифрами)

  (_________________________________________________)

  (сума словами)

   

  Технічний паспорт земельної ділянки:

  склав

   

   

   

   

   

   

  (посада)

   

  (підпис)

   

              (ініціали та прізвище)

   

  ___ __________ 200___ р.

   

  перевірив

   

   

   

   

   

   

  (посада)

   

  (підпис)

   

  (ініціали та прізвище)

   

  МП

  ___ __________ 200___ р.

   

  Цей технічний паспорт діє до ___ _________ 200__ р.

   

   

  ___________________