• In English

 • £

  ÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  â³äвід         22 вересня              2006 ðр.  ¹ 491-р

  Київ

   

  Деякі питання управління майном, яке
  вивільняється в ході реформування Збройних Сил

   

  Міноборони та підприємствам, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1919 “Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 1—2, ст. 26) проводять реалізацію військового майна, зупинити з 23 вересня 2006 р. до формування Державного департаменту надлишкового майна та земель укладення договорів, пов’язаних з відчуженням, реалізацією та передачею, у тому числі в оренду, військового майна, майна державних (казенних) підприємств, їх об’єднань, установ та організацій, що належать до сфери управління Міноборони, та із спільною забудовою під житло територій колишніх військових містечок.

   

    Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íèПремєр-міністр України                                                           В. ЯНУКОВИЧ

   

  Інд. 29