• In English

 • Додаток 4

  до розпорядження Кабінету Міністрів України

  від 15 вересня 2006 р.  № 486-р

   

   

  СКЛАД

  робочої групи з питань удосконалення програмно-цільового методу

  планування видатків бюджету

   

   

  ЧУГУНОВ

  Ігор Якович

   

   

  – директор Науково-дослідного фінансового інституту при Мінфіні, доктор економічних наук, професор, голова робочої групи

   

  ДЬЯЧЕНКО

  Яків Якович

  – завідуючий відділу Науково-дослідного фінансового інституту при Мінфіні, доктор
   економічних наук, професор

   

  ОЛЕКСАНДРОВА

  Валентина Петрівна

   

   

  – провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук, доктор економічних наук, професор, м. Київ

   

  ПАВЛЮК

  Клавдія Василівна

   

   

  – завідуюча відділенням Науково-дослідного фінансового інституту при Мінфіні, кандидат економічних наук, доцент

   

  ПОЛОЗЕНКО

  Дмитро Васильович 

   

  – завідуючий відділенням Науково-дослідного фінансового інституту при Мінфіні, доктор економічних наук, професор 

   

  ПРИХОДЬКО

  Тетяна Іванівна

   

  – провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук, кандидат економічних наук, доцент, м. Київ

   

   

  ______________________