• In English

 •        ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 18 вересня 2006 р.  № 1319

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

   

  1. Доповнити додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. № 403 “Про затвердження граничної чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 9, ст. 339; 2001 р., № 20, ст. 851; 2005 р., № 52, ст. 3310) позицією такого змісту:

  “Державний комітет з промислової безпеки,

  охорони праці та гірничого нагляду                                  115        4           2785”.

  2. Доповнити додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від             2 квітня 2001 р. № 314 “Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують державні органи” (Офіційний вісник України,  2001 р., № 14, ст. 602; 2005 р., № 52, ст. 3310) позицією такого змісту:

  “Держгірпромнагляд                                                                           4             25”.

  3. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2005 р.     № 1267 “Деякі питання Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України,  2005 р.,  № 52,  ст. 3310; 2006 р., № 13, ст. 869):

  в абзаці другому цифри “700” замінити цифрами “594”;

  в абзаці третьому цифри “11663” замінити цифрами “8869”.

   

  _______________________