• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  розпорядженням Кабінету Міністрів України

  від 15 вересня 2006 р.  № 486-р

   

   

   

   

   

  ТЕМИ

  науково-дослідних робіт за напрямами наукових досліджень

   

   

  Узгодження пріоритетів податкової, бюджетної та
  грошово-кредитної політики з концептуальними засадами
  стратегії соціально-економічного розвитку

   

  Пріоритети бюджетної політики та економічне зростання.

   

  Інструменти і механізми державної підтримки пріоритетів інноваційно-інвестиційної діяльності.

   

  Взаємозв’язок податкової, бюджетної та грошово-кредитної політики в системі забезпечення соціально-економічного розвитку.

   

  Проведення бюджетної політики в соціальній сфері

   

  Соціальні пріоритети середньострокової бюджетної політики.

   

  Визначення критеріїв та показників ефективності планування видатків бюджету в соціальній сфері.

   

  Врегулювання  відносин між державним та місцевими бюджетами у частині фінансування соціальної сфери.

   

  Реформування податкової системи, удосконалення
  міжбюджетних відносин та зміцнення фінансової
  основи місцевого самоврядування

   

  Основні засади реформування податкової політики як складової системи формування доходів бюджету та економічного розвитку країни.

   

  Посилення фінансової спроможності бюджетів місцевого самоврядування.

   

  Врегулювання міжбюджетних відносин. Фінансові важелі забезпечення гармонізації системи регіон-донор та регіон-реципієнт.

   

  Вплив системи формування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць.

   

  Удосконалення програмно-цільового методу планування

  видатків бюджету

   

  Удосконалення програмно-цільового методу планування видатків бюджету в системі середньострокового бюджетного прогнозування.

   

  Вплив програмно-цільового методу планування видатків бюджету на основні показники соціально-економічного розвитку країни.

   

  Вдосконалення системи оцінки результативності та ефективності бюджетних програм.

   

  Основні засади формування бюджету розвитку.

   

  Підвищення ефективності управління державним боргом

  та фінансування дефіциту бюджету

   

  Напрями визначення обсягів державного боргу та оптимізації його структури.

   

  Удосконалення політики щодо внутрішніх та зовнішніх запозичень як складової системи макроекономічного регулювання.

   

   

   

  _______________________