• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 серпня 2006 р. № 1207

   

  ПОРЯДОК
  використання субвенції з державного бюджету міському
  бюджету м. Макіївки Донецької області на покриття
  витрат, пов’язаних з передачею в комунальну власність
  відомчого житлового фонду та інших об’єктів соціальної
  інфраструктури відкритого акціонерного товариства
  “Макіївський металургійний комбінат”

   

  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених Мінфіну у державному бюджеті за програмою “Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Макіївка Донецької області на покриття витрат, пов’язаних з передачею в комунальну власність відомчого житлового фонду і інших об’єктів соціальної інфраструктури Макіївського металургійного комбінату ім. Кірова” (далі — субвенція).

  2. Субвенція використовується для остаточного завершення процесу передачі з державної у комунальну власність об’єктів відомчого житлового фонду та інших об’єктів соціальної інфраструктури відкритого акціонерного товариства “Макіївський металургійний комбінат” (далі — об’єкти).

  За рахунок субвенції виконуються роботи з капітального ремонту об’єктів, що передбачається передати у комунальну власність, та об’єктів, що передані у минулих роках у комунальну власність без капітального ремонту.

  3. Обсяг видатків та перелік об’єктів, які передбачається передати у комунальну власність і на капітальний ремонт яких буде спрямована субвенція, затверджуються Макіївською міською радою за поданням відкритого акціонерного товариства “Макіївський металургійний комбінат”.

  Обсяг видатків та перелік об’єктів, що передані у комунальну власність у минулих роках без капітального ремонту, затверджуються Макіївською міською радою.

  У першочерговому порядку за рахунок субвенції проводиться капітальний ремонт об’єктів, що перебувають в аварійному стані, та забезпечується здійснення заходів з енергозбереження.

  4. Закупівля товарів, робіт і послуг для проведення капітального ремонту об’єктів за рахунок субвенції здійснюється відповідно до Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  5. Спрямування субвенції на капітальний ремонт об’єктів здійснюється на підставі затверджених відповідно до абзаців першого і другого пункту 3 цього Порядку переліків об’єктів, а також затверджених в установленому порядку актів приймання-передачі об’єктів у комунальну власність, проектно-кошторисної документації на виконання відповідних робіт.

  6. Видатки з проведення капітального ремонту об’єктів за рахунок субвенції здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Державним казначейством, та Положення про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1995 р. № 891 (ЗП України, 1996 р., № 3, ст. 92).

   7. Складення та подання фінансової звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

   

  _________________