• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 15 серпня 2006 р. № 1205

  Київ

   

  Про деякі питання відновлення
  заощаджень громадян України

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від  3 серпня 2006 р. № 1091 “Про виплату у 2006 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень і страхових внесків, вкладених до 2 січня 1992 р.  в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України” такі зміни:

  у підпункті 1 цифри та слово “20 млн.” замінити  цифрами та словом “350 млн.”;

  підпункт 2 виключити.

  2. Відкритому акціонерному товариству “Державний ощадний банк України”, Національній акціонерній страховій компанії “Оранта” разом з Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Міністерством юстиції та Національним банком України подати до кінця поточного року Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо проведення інвентаризації зобов‘язань держави за особовими рахунками громадян та формування єдиної автоматизованої бази даних вкладників з відповідними розрахунками необхідних витрат.

  3. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Міністерству освіти і науки, Державній податковій адміністрації, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та відкритому акціонерному товариству “Державний ощадний банк України” розробити і подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України законопроект про внесення змін до Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”, в якому передбачити дієвий механізм погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян.

   

  Прем’єр-міністр України                                                           В. ЯНУКОВИЧ


  Інд.34