• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України

  від 3 серпня 2006 р.  № 460-р

   

  ПЛАН
  заходів щодо поліпшення інформування про суспільні
  процеси в Україні на 2006 рік

  Найменування заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання

  1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Концепції Державної програми формування позитивного міжнародного іміджу України на 2007—2010 роки

  МЗС разом з іншими  центральними органами виконавчої влади

  серпень  2. Проведення перевірки дотримання:

   

   

  антимонопольного законодав-ства в інформаційній сфері

  Антимонопольний комітет разом з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення

  серпень—вересень  законодавства з питань користування радіочастотним ресурсом

  Мінтрансзв’язку разом з Національною комісією з питань регулювання зв'язку, Національною радою з питань телебачення і радіомовлення

  —“—

  3. Припинення використання технічних засобів Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення для трансляції програм іноземних радіостанцій на території України

  —“—

  —“—

  4. Проведення моніторингу матеріалів аудіовізуальних та друкованих засобів масової інформації, а також Інтернет з метою виявлення та документування повідомлень, що містять заклики до насильницької зміни або повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, розпалювання міжнаціональних або міжконфесійних конфліктів чи здійснюють пропаганду війни, сепаратизму, тероризму

  Держкомтелерадіо разом з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення

  постійно

  5. Роз’яснення у засобах масової інформації позиції органів державної влади з актуальних питань суспільного життя

  Держкомтелерадіо, інші центральні органи виконавчої влади

  постійно

  6. Завершення роботи з технічного переоснащення обласних (регіональних) державних телерадіокомпаній

  Держкомтелерадіо

  протягом
  другого півріччя

  7. Забезпечення розширення регіональних багатоканальних телемереж

  Держкомтелерадіо, Мінтрансзв’язку,
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
  місцеві органи виконавчої влади

  —“—

  8. Підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо подальшого розвитку державної телерадіокомпанії “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення” та “Всесвітня служба “Радіо Україна” Національної радіокомпанії

  Держкомтелерадіо,
  Національна радіокомпанія, Національна телекомпанія

  серпень  9. Забезпечення трансляції програм українського телебачення і радіомовлення на територію інших країн, зокрема прикордонні області Росії та місця компактного проживання українців за кордоном

  —“—

  протягом
  другого півріччя

  10. Налагодження трансляції програм державної телерадіокомпанії “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення” в місцях компактного проживання українців у Російській Федерації

  Держкомтелерадіо

  —“—

   

   

   

   

   

   

  11. Сприяння виконанню угод між Укрінформом та Інформаційним телеграфним агентством Росії “ІТАР-ТАРС”, Національною телекомпанією

  МЗС,
  Держкомтелерадіо

  протягом
  другого півріччя

  України та Всеросійською державною телевізійною і радіомовною компанією, Національною радіокомпанією України та Російською державною радіомовною компанією “Голос Росії”, а також Державною радіокомпанією “Радіо Росії”

   

   

  12. Сприяння безоплатному поширенню Укрінформом частини інформації у провідних російськомовних засобах масової інформації в Україні та в Російській Федерації

  Держкомтелерадіо, Укрінформ

  серпень—вересень

  13. Підготовка і подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо:

   

   

  видання газет “Урядовий кур’єр” та “Голос України” у Російській Федерації (у форматі тижневиків)

  Держкомтелерадіо

  вересень  удосконалення державної підтримки засобів масової інформації, які  сприяють утвердженню авторитету України у світі, розвитку української мови, культури, науки та освіти

  Держкомтелерадіо, інші центральні органи виконавчої влади

  —“—

  14. Забезпечення мінімізації деструктивного впливу іноземних засобів масової інформації на суспільні процеси в Автономній Республіці Крим:

  Держкомтелерадіо,
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольська міська держадміністрація

  серпень—вересень

  вивчення питання і подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо започаткування випуску періодичних друкованих видань українською та російською мовами одночасно

   

   

  розширення присутності вітчизняних засобів масової інформації

   

   

  забезпечення сталого приймання україномовних телерадіопрограм

   

   

   

  _____________________