• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 3 серпня 2006 р.  № 458-р

  Київ

   

  Про продовження роботи над пошуково-видавничим
  проектом “Книга Пам’яті України”

   

  1. Прийняти пропозицію групи вчених та громадських діячів щодо створення у складі єдиного пошуково-видавничого проекту “Книга Пам’яті України” серії “Книга Пам’яті України. Звитяжці” для вшанування всіх громадян України, що боролися за її свободу і незалежність, популяризації серед світової спільноти вагомого внеску Українського народу в перемогу у Другій світовій війні.

  Видання серії Книга Пам’яті України. Звитяжці здійснити протягом 2006—2010 років в обсязі 160 томів.

  2. Затвердити новий склад Головної редакційної колегії “Книги Пам’яті України”, що додається.

  Дозволити голові Головної редакційної колегії вносити у разі потреби зміни до її складу.

  3. Головній редакційній колегії та пошуково-видавничому агентству “Книга Пам’яті України”:

  протягом двох місяців розробити із залученням відповідних установ і організацій Національної академії наук та Українського інституту національної пам’яті і затвердити концепцію серії “Книга Пам’яті України. Звитяжці, внести необхідні зміни до загальної концепції Книги Пам’яті України;

  забезпечити випуск уточненого та доповненого з урахуванням досягнень сучасної української історичної науки другого видання підсумкового тому Книги Пам’яті України “Безсмертя” з узагальненими відомостями про внесок Українського народу в перемогу у Другій світовій війні та його втрати.

  4. Головній редакційній колегії та регіональним редакційним колегіям,  пошуково-видавничому агентству “Книга Пам’яті України”:

  здійснити за підтримки місцевих органів виконавчої влади організаційні та науково-пошукові заходи, спрямовані на підготовку та випуск серії “Книга Пам’яті України. Звитяжці в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;

  помістити у виданнях серії персональні дані про громадян України, які воювали на фронтах і проходили військову службу протягом 1939–1945 років, брали участь у національно-визвольній боротьбі Українського народу протягом 1939—1956 років, відбудовували міста і села;

  визначити основні редакційно-видавничі вимоги щодо структури, художньо-технічного та поліграфічного оформлення серії, обов’язкові для регіональних видань.

  5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям оновити склад регіональних редакційних колегій, визначити разом з пошуково-видавничим агентством “Книга Пам’яті України” строки виконання регіональних пошуково-видавничих програм серії “Книга Пам’яті України. Звитяжці”.

  Головній редакційній колегії та пошуково-видавничому агентству “Книга Пам’яті України” розробити і затвердити до 1 жовтня 2006 р. зведений графік випуску видань серії, установити контроль за його виконанням.

  6. Міноборони, МВС, СБУ, МЗС, Мін’юсту, Мінпраці, Держкомархіву, Держприкордонслужбі, Українському інститутові національної пам’яті, Державній міжвідомчій комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій при Кабінеті Міністрів України забезпечити подання пошуково-видавничому агентству “Книга Пам’яті України” матеріалів, що відображають подвиг громадян України в боротьбі за її свободу і незалежність.

  7. Держкомтелерадіо, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити фінансування випуску видань серії “Книга Пам’яті України. Звитяжці за рахунок коштів, що передбачатимуться у Державному бюджеті України за програмою Українська книга, і місцевих бюджетів.

  8. Органам виконавчої влади сприяти Головній редакційній колегії, регіональним редакційним колегіям та пошуково-видавничому агентству “Книга Пам’яті України” в організаційному, матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні роботи науково-пошукових, авторських і редакційно-видавничих колективів щодо створення серії “Книга Пам’яті України. Звитяжці”.

   

  Премєр-міністр України                                                           Ю. ЄХАНУРОВ


  Інд.51