• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 3 серпня 2006 р.  № 1091

  Київ

   

  Про виплату у 2006 році громадянам України
  компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень
  і страхових внесків, вкладених до 2 січня 1992 р.
  в установи Ощадного банку СРСР та державного
  страхування СРСР, що діяли на території України   

  Відповідно до Законів України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України” та “Про Державний бюджет України на 2006 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Провести у 2006 році виплату громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень і страхових внесків, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР та державного  страхування СРСР, що діяли на території України, правонаступниками яких є відповідно відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” та Національна акціонерна страхова компанія “Оранта”, страхові компанії “Оранта-Дніпро”, “Оранта-Січ”, “Орадон”, “Оранта-Лугань” і “Астарта”, в загальному розмірі 600 млн. гривень, у тому числі: 

  1)   20 млн. гривень — вкладникам з числа тих, що не отримали протягом 2002—2005 років компенсацію грошових заощаджень, передбачену постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2002 р. № 471 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 797, № 52, ст. 2399), від 26 березня 2003 р. № 382 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 13, ст. 577, № 52, ст. 2774), від 11 березня 2004 р. № 306 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 610, № 38, ст. 2509), від 30 травня 2005 р. № 409 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 22, ст. 1223), у межах залишку проіндексованого вкладу, але не більш як 50 гривень за одним рахунком кожного вкладника;

  2) 330 млн. гривень — вкладникам у межах залишку проіндексованого вкладу, але не більш як 50 гривень за одним рахунком кожного вкладника;

  3) 20 млн. гривень — спадкоємцям вкладників, померлих у 2003—2004 роках, або іншим особам, визначеним статтею 8 Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”, які не отримали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень протягом 2003—2004 років, у межах залишку проіндексованого вкладу в розмірі державної допомоги на поховання, але не більш як 150 гривень;

  4) 220 млн. гривень — спадкоємцям вкладників, померлих у 2005 році, або іншим особам, визначеним статтею 8 Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”, які не отримали компенсацію  втрат  від  знецінення  грошових заощаджень  протягом 2005 року, в межах залишку проіндексованого вкладу, але не більш як 500 гривень, а також померлих у 2006 році, в межах залишку проіндексованого вкладу, але не більш як 500 гривень;

  5) 2 млн. гривень — спадкоємцям застрахованих осіб чи страхувальників, померлих у 2003—2004 роках, або іншим особам, визначеним статтею 8 Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”, які не отримали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень протягом 2003—2004 років, у межах залишку проіндексованого страхового внеску в розмірі державної допомоги на поховання, але не більш як 150 гривень;

  6) 8 млн. гривень — спадкоємцям застрахованих осіб чи страхувальників, померлих у 2005 році, або іншим особам, визначеним статтею 8 Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”, які не отримали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень протягом 2005 року, в межах залишку проіндексованого страхового внеску, але не більш як 500 гривень, а також померлих у 2006 році, в межах залишку проіндексованого страхового внеску, але не більш як 500 гривень.       

  2. Для здійснення зазначених у пункті 1 цієї постанови виплат Державне казначейство на підставі розподілу, проведеного Міністерством фінансів, перераховує на його реєстраційний рахунок кошти в сумі 600 млн. гривень, які Міністерство фінансів перераховує на рахунок відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” в Національному банку України та на рахунок Національної акціонерної страхової компанії “Оранта” згідно з розписом видатків державного бюджету.

  Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” перераховує кошти, що надійшли на його рахунок, обласним управлінням відповідно до порядку здійснення у 2006 році установами товариства виплат громадянам України компенсації грошових заощаджень, який затверджується за погодженням з Міністерством фінансів.

  Національна акціонерна страхова компанія “Оранта” перераховує кошти, що надійшли на її рахунок, обласним та міським дирекціям, а також страховим компаніям “Оранта-Дніпро”, “Оранта-Січ”, “Орадон”, “Оранта-Лугань” і “Астарта“ відповідно до порядку здійснення у 2006 році дирекціями та компаніями виплат громадянам України компенсації страхових внесків, який затверджується за погодженням з Міністерством фінансів.

  3. Відкритому акціонерному товариству “Державний ощадний банк України” та Національній акціонерній страховій компанії “Оранта” щомісяця до 10 числа наступного періоду подавати Міністерству фінансів звіт про проведення у 2006 році виплати громадянам України компенсації грошових заощаджень і страхових внесків за встановленою Міністерством фінансів формою. 

  4. Міністерству фінансів за підсумками дев’яти місяців 2006 року здійснити у разі потреби на підставі пропозицій відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” та Національної акціонерної страхової компанії “Оранта” перерозподіл коштів у межах їх залишків з урахуванням відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням виплат.

  5. Відкритому акціонерному товариству “Державний ощадний банк України” та Національній акціонерній страховій компанії “Оранта”:

  забезпечити проведення виплат згідно з цією постановою до 25 грудня  2006 року;

  у разі наявності на кінець 2006 року залишки коштів, перерахованих з державного бюджету на їх рахунки для проведення зазначених виплат, але не використаних до 25 грудня, перерахувати до державного бюджету в останній робочий день бюджетного року.

  Прем’єр-міністр України                                                                                                                 Ю. ЄХАНУРОВ

  Інд.34