• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України 

  від 3 серпня 2006 р. № 1077

   

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених у державному
  бюджеті для здійснення громадськими організаціями заходів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок
   Чорнобильської катастрофи


   

  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених МНС у державному бюджеті за програмою “Здійснення заходів громадськими організаціями по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі — бюджетні кошти).

  2. Одержувачами бюджетних коштів є громадські організації, які мають статус всеукраїнських, їх місцеві (обласні) осередки (далі — громадські організації).

  3. МНС як головний розпорядник бюджетних коштів здійснює їх розподіл у межах бюджетних призначень між громадськими організаціями на підставі договорів, укладених ними  з відповідними закладами охорони здоров’я.

  4. Бюджетні кошти спрямовуються громадськими організаціями на відшкодування витрат закладів охорони здоров'я на лікування, забезпечення ліками і протезами учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

  5. Використання бюджетних коштів громадськими організаціями здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  6. Для відшкодування витрат учасник або потерпілий подає заяву, до якої додаються:

  посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  висновок медичного закладу про необхідність та обсяги надання медичної допомоги;

  фінансові документи (накладні, рахунки), що підтверджують оплату наданої медичної допомоги.

  7. Обсяг бюджетних коштів визначається МНС на підставі поданих громадською організацією розрахунків та обґрунтування.

  8. Для одержання бюджетних коштів громадська організація подає МНС заяву за затвердженою ним формою.

  До заяви додаються копії:

  статуту (положення) та свідоцтва про легалізацію громадської організації, завірені нотаріально;

  довідки про реєстрацію громадської організації в органах державної статистики, підписаної керівником та засвідченої її печаткою;

  довідки про взяття громадської організації на облік у державній податковій інспекції, підписаної керівником та засвідченої її печаткою;

  протоколу засідання вищого органу громадської організації про обрання посадових осіб, підписаного керівником та засвідченого її печаткою;

  звіту про діяльність громадської організації за формою державної статистичної звітності № 1 — громадська організація “Звіт про діяльність громадської організації”, підписаного керівником та засвідченого її печаткою.

  9. Розгляд документів, поданих громадською організацією, здійснюється МНС протягом 10 днів з моменту їх надходження.

  10. Громадська організація до 20 грудня поточного року подає МНС за затвердженою ним формою довідку про напрями використання бюджетних коштів, підписану керівником та засвідчену її печаткою.

  11. Одержання та використання бюджетних коштів відображається громадською організацією в документах бухгалтерського обліку та фінансової звітності в установленому законодавством порядку.

  12. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  _____________________