• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 1 серпня 2006 р. № 1063

  № _____________

  _____ _____________ 200__ р.

  ДОВІДКА
  про право фізичної особи на отримання доходу
  від податкового агента без утримання податку

  Форма № 3 ДФ

  Видана __________________________________________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові власника сільськогосподарської продукції)

  _________________________________________________________________

  (область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників
  податків та інших обов’язкових платежів або паспортні дані власника сільськогосподарської продукції)

  про те, що згідно із Законом України “Про податок з доходів фізичних осіб” не оподатковуються доходи від реалізації власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ним на наданих в установленому законодавством порядку земельних ділянках (гектарів) для:

  ведення особистого селянського господарства
  (не збільшена на розмір земельної частки (паю)

   

   

   

   

   

   

  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки)

   

   

   

   

   

   

  ведення садівництва

   

   

   

   

   

   

   

  індивідуального дачного будівництва

   

   

   

   

   

   

   

   

  Найменування сільськогосподарської
  продукції (включаючи продукцію
  первинної переробки) __________________________________________________________

   

   

  Голова (секретар) сільської, селищної, міської ради

   
                     _______________           _________________________

                          (підпис)                        (ініціали та прізвище)

  Довідка дійсна до

  _____  _______________

   

  200__ р.

  МП

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Інформація, що передається органові державної податкової служби

   

  Дійсна до

   

   

   

  2

  0

  0

   

   

   

   

   

                                       (зазначається арабськими цифрами)

   

  Видана    _________________________________________________________________

                                (найменування сільської, селищної, міської ради)

  власнику сільсько-господарської продукції

  ___________________________

        (ініціали та прізвище)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників
  податків та інших обов’язкових платежів або паспортні дані власника сільськогосподарської продукції)

  _______________________