• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 26 липня 2006 р. № 1020

  Київ

   

  Про затвердження Угоди між Кабінетом
  Міністрів України та Урядом Республіки Корея
  про безвізові поїздки громадян, які користуються
  дипломатичними паспортами


   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Корея про безвізові поїздки громадян, які користуються дипломатичними паспортами, підписану 25 травня 2006 р. у м. Києві, що додається.

   

  Прем’єр-міністр України                                                           Ю. ЄХАНУРОВ

   

  Інд.31  у  г  о  д  а

  між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Корея

  про безвізові поїздки громадян,

  які користуються дипломатичними паспортами

   

   

  Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Корея, далі - „Сторони”,

  з метою розвитку дружніх відносин між двома державами, та

  прагнучи зміцнити політичні, економічні, торговельні, науково-технічні та культурні зв`язки,

  домовились про таке:

   

  Стаття 1

   

  Громадянам держав кожної зі Сторін, які користуються дійсними дипломатичними паспортами, дозволяється в`їжджати, перебувати, виїжджати та прямувати транзитом територією держави іншої Сторони     без віз.

   

  Стаття 2

   

  1.                        Громадянам, зазначеним у статті 1 цієї Угоди, дозволяється перебувати на території держави іншої Сторони без візи протягом періоду, що не перевищує 90 (дев`яносто) днів.

  2.                        Продовження терміну їхнього перебування може бути надане компетентними органами держави перебування на підставі дипломатичної ноти дипломатичного представництва або консульської установи акредитуючої держави.

   

  Стаття 3

   

  1.                        Громадянам держави однієї Сторони, які користуються    дійсними дипломатичними паспортами та є співробітниками  дипломатичних представництв або консульських установ цієї Сторони на території держави іншої Сторони, дозволяється в`їжджати, виїжджати або перебувати на території держави іншої Сторони без віз протягом всього періоду їхнього офіційного перебування.

  2.                        Положення пункту 1 цієї статті поширюються також на    громадян держави однієї Сторони, які користуються дійсними дипломатичними паспортами та є членами офіційних місій їхніх держав   при міжнародних організаціях, що розташовані на території держави     іншої Сторони.

   

  3.                        Положення пунктів 1 та 2 цієї статті поширюються також на членів родин зазначених вище громадян (другого з подружжя, дітей та/чи батьків, а також інших осіб, які проживають з ними та знаходяться на їхньому утриманні), які користуються дійсними дипломатичними паспортами та проживають з цими громадянами протягом періоду їхнього офіційного перебування.

  4.                        Посольство акредитуючої держави заздалегідь інформує Міністерство закордонних справ приймаючої держави про прибуття осіб, зазначених у пунктах 1-3 цієї статті, їхнє місце роботи на території держави перебування та їхнє остаточне відбуття з держави перебування.

   

  Стаття 4

   

  Громадянам держави однієї Сторони, на яких поширюється дія цієї Угоди, дозволяється в`їжджати, виїжджати та прямувати транзитом територією держави іншої Сторони через будь-які пункти пропуску,  відкриті для міжнародного сполучення.

   

  Стаття 5

   

  1.                        Громадяни держави кожної зі Сторін, зазначені в статтях 1-3 цієї Угоди, повинні виконувати вимоги чинного законодавства протягом  їхнього перебування на території держави іншої Сторони.

  2.                        Ця Угода не обмежує право будь-якої зі Сторін відмовити у   в`їзді або скоротити термін перебування на території своєї держави громадянам держави іншої Сторони, які вважаються небажаними  відповідно до законодавства, чинного на території держави приймаючої Сторони.

   

  Стаття 6

   

  Громадяни держави кожної зі Сторін у випадку втрати їхніх дипломатичних паспортів на території держави іншої Сторони, негайно повідомляють про це компетентні органи приймаючої держави.

   

  Стаття 7

   

  1.                        Сторони обміняються дипломатичними каналами зразками     їхніх дипломатичних паспортів протягом тридцяти (30) днів з дати підписання цієї Угоди.

  2.                        Сторони інформуватимуть одна одну дипломатичними    каналами про будь-які зміни стосовно їхніх дипломатичних паспортів не пізніше ніж за тридцять (30) днів до набуття чинності такими змінами.

   

   

  Стаття 8

   

  1.                        Кожна зі Сторін з міркувань безпеки, охорони здоров`я або підтримання громадського порядку може тимчасово зупинити дію цієї Угоди в цілому або частково.

  2.                        Про зупинення або його скасування інша Сторона повідомляється дипломатичними каналами без зволікань.

   

  Стаття 9

   

  Положення цієї Угоди можуть бути змінені або доповнені за взаємною згодою Сторін.

   

  Стаття 10

   

  1.                        Ця Угода укладається на невизначений термін та набуває чинності через тридцять (30) днів з дати отримання останнього повідомлення, яким Сторони повідомляють одна одну про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

  2.                        Кожна зі Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні дипломатичними каналами. Дія Угоди припиняється через дев`яносто (90) днів з дати отримання повідомлення іншою Стороною.

   

  на посвідчення чого, нижчепідписані, будучи належним чином уповноважені своїми Урядами, підписали цю Угоду.

   

  Вчинено в м. Київ, 25 травня 2006 року, в двох                    примірниках, кожний українською, корейською та англійською мовами,   при цьому всі тексти є автентичними.

  У випадку виникнення розбіжностей в тлумаченні положень цієї Угоди, переважну силу матиме текст англійською мовою.

   

   

   

  За Кабінет Міністрів України                                      За Уряд Республіки Корея