• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 24 липня 2006 р. № 1005

   

  ПОРЯДОК
  видачі дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів

   

  1. Цей Порядок визначає механізм видачі в несприятливий для визрівання винограду рік дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів (далі — дозвіл).

  2. Суб’єкт, який має ліцензію на виробництво виноробної продукції (далі — суб’єкт), подає не пізніше ніж за два тижні до масового збору і переробки винограду Мінагрополітики для видачі дозволу такі документи:

  заяву про видачу дозволу із зазначенням повної назви суб’єкта та за підписом його керівника;

  довідку про стан визрівання винограду по сортах, яка готується контрольно-виробничою лабораторією суб’єкта та затверджується його керівником;

  затверджений начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації акт про обстеження виноградників, виданий комісією, що утворюється у складі представників управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, технологічної служби, контрольно-виробничої лабораторії та агрономічної служби суб’єкта.

  Форму зазначених документів встановлює Мінагрополітики.

   3. Мінагрополітики розглядає подані суб’єктом документи протягом п’яти робочих днів після їх надходження та приймає рішення про видачу або відмову у видачі дозволу, яке оформляється наказом.

  Мінагрополітики повідомляє суб’єкта про прийняте рішення протягом трьох днів після реєстрації наказу.

  У рішенні про відмову у видачі дозволу обов’язково зазначаються підстави.

  4. Дозвіл видається безоплатно та діє протягом сезону переробки винограду.

  5. Інформація про підсолоджування сухих виноматеріалів обов’язково зазначається на контретикетці пляшки готового вина.

  _____________________