• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 19 липня 2006 р. № 998

   

  ПОРЯДОК
  збирання, використання, поширення інформації
  про опустелювання та деградацію земель

   

  1. Цей Порядок визначає механізм збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель (далі — інформація) з метою підвищення ефективності використання та охорони земель, запобігання і недопущення негативних природних процесів та явищ.

  2. Для забезпечення збирання інформації органи виконавчої влади подають Мінприроди такі відомості:

  1) Держгідромет щороку:

  - до 30 квітня:

  про особливості гідрометеорологічних процесів в Україні;

  про   забруднення   ґрунтів  за  даними   базових   спостережень  за забрудненням навколишнього природного середовища;

  - до 30 липня — узагальнені відомості про гідрологічний режим поверхневих вод;

  2) Держкомзем:

  щороку до 25 березня — про кількість земель, зокрема зрошених і осушених, в розрізі власників землі, землекористувачів, а також угідь та видів економічної діяльності;

  кожні п’ять років до 25 березня наступного періоду:

  - характеристику земель за товщиною гумусового горизонту, вмістом гумусу і рухомих поживних речовин, гранулометричним складом ґрунтів, крутизною схилів, еродованістю, кам’янистістю, засоленістю, солонцюватістю, кислотністю, перезволоженістю, заболоченістю, забрудненням як продуктами хімізації сільського господарства, так і техногенним, включаючи радіонуклідне;

  - характеристику культуртехнічного стану природних кормових угідь;

  3) Мінагрополітики:

  щороку до 30 квітня — агрохімічну характеристику ґрунтів земель, які використовуються у сільському господарстві, та відомості про стан їх забруднення токсичними речовинами і радіонуклідами, а також про застосування органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів, урожайність, валовий збір та посівні площі сільськогосподарських культур;

  кожні п’ять років до 1 листопада наступного періоду — про агрохімічну паспортизацію орних земель, сіножатей, пасовищ та багаторічних насаджень;

  4) МНС щороку до 30 квітня — про вміст забруднюючих речовин, у тому числі радіонуклідів, та їх поширення на територіях зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, а також в інших зонах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  5) Держкомлісгосп:

  щороку до 30 квітня — про радіологічні показники ґрунтів земель лісового фонду;

  кожні п’ять років до 1 листопада наступного періоду — про правовий режим лісових ділянок, розподіл їх між користувачами, якісний стан лісів, їх поділ за категоріями;

  6) Державна геологічна служба щороку:

  до 30 квітня — про видові та просторові характеристики активності прояву ендогенних та екзогенних геологічних процесів;

  до 30 липня — про обсяг, режим, якість та використання підземних вод;

  7) Держводгосп щороку до 30 квітня — про спеціальне використання водних ресурсів за даними державного обліку водокористування;

  8) Мінбуд щороку до 30 квітня — про підтоплення міст і селищ міського типу (небезпечне підняття рівня ґрунтових вод).

  У разі потреби зазначені органи виконавчої влади подають пропозиції щодо запобігання і недопущення негативних природних процесів та явищ, які спричиняють опустелювання та деградацію земель, мінімізації їх наслідків.

  3. Мінприроди на основі відомостей, що надходять згідно з пунктом 2 цього Порядку:

  проводить аналіз, узагальнює його результати, готує та затверджує зведений оперативний щорічний і розширений п’ятирічний звіти про опустелювання та деградацію земель, публікує і розміщує їх на своєму веб-сайті для використання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування під час прийняття відповідних рішень з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, а також для інформування громадськості;

  забезпечує включення необхідної інформації до Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища;

  подає інформацію Постійному секретаріату Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці;

  подає узагальнену інформацію для підготовки та видання Національного атласу України.

  4. Збирання, використання та поширення інформації здійснюється за рахунок та в межах призначень, що передбачаються у державному бюджеті на відповідний рік органам виконавчої влади, зазначеним у пункті 2 цього Порядку.

  _____________________