• In English

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 14 липня 2006 р. № 980

   

   

   

  ПОРЯДОК

  виплати доплати за вислугу років професійним творчим

  працівникам театрів державної та комунальної
  форми власності

   

  1. Дія цього Порядку поширюється на професійних творчих працівників театрів усіх організаційних форм, заснованих на державній або комунальній власності, що зазначені у пункті 1 переліку посад  професійних творчих працівників театрів та посад (спеціальностей) працівників інших специфічних театральних професій, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2006 р. № 208 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 459).

  2. Доплата за вислугу років (далі – доплата) установлюється залежно від стажу роботи в театрі у такому розмірі:

   

  Стаж роботи

  Розмір щомісячної доплати до посадового окладу, відсотків

  понад 3 роки

  понад 10 років

  понад 20 років

  10

  20

  30

   

  3. До стажу роботи, що дає право на встановлення доплати, зараховується:

  час роботи в театрах України, колишнього СРСР на посадах, зазначених у переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

  відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, – додаткова відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;

  час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і після періоду підвищення кваліфікації працював у театрі;

  строкова військова служба – у разі, коли працівник до призову на військову службу працював у театрі та протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу проїзду на постійне місце проживання) був прийнятий на роботу в театр;

  час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалося місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу, спричинений незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу).

  4. Для підтвердження стажу роботи, що дає право на встановлення доплати, подається трудова книжка або інший документ, який відповідно до законодавства підтверджує його наявність.

  5. Доплата обчислюється виходячи з розміру посадового окладу без урахування інших надбавок і доплат.

  Доплата виплачується з дня прийняття працівника на роботу за наявності стажу, що дає право на її встановлення. 

  Нарахування та виплата доплати провадиться щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Особам, які працюють за сумісництвом, зазначена доплата не встановлюється.

  6. У разі коли працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, доплата обчислюється виходячи з розміру посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).

  7. Працівникам, у яких право на одержання або підвищення розміру доплати виникло протягом календарного місяця, доплата встановлюється з початку наступного місяця.

   

  _______________________