• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 12 липня 2006 р. № 963

  Київ

   

  Про виконання резолюцій
  Ради Безпеки ООН щодо Демократичної Республіки Конго

   

  У зв’язку з прийняттям Радою Безпеки ООН резолюцій від 28 липня 2003 р. № 1493, від 12 березня 2004 р. № 1533, від 18 квітня 2005 р. № 1596, від 29 липня 2005 р. № 1616 і від 21 грудня 2005 р. № 1649 щодо Демократичної Республіки Конго Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

  забезпечити в межах своєї компетенції виконання вимог резолюцій Ради Безпеки ООН від 28 липня 2003 р. № 1493, від 12 березня 2004 р. № 1533, від 18 квітня 2005 р. № 1596, від 29 липня 2005 р. № 1616 і від 21 грудня 2005 р. № 1649 (далі – резолюції) та вжити заходів для зведення до мінімуму можливих економічних втрат з боку України;

  подавати на вимогу Міністерства закордонних справ інформацію про стан виконання резолюцій.

  2. Міністерству фінансів, Державному комітетові фінансового моніторингу за участю Служби безпеки та Національного банку вжити в межах своєї компетенції заходів до накладення арешту на кошти та інші фінансові активи (зупинення банківських операцій на рахунках), що належать або контролюються прямо чи опосередковано особами, зазначеними у переліку, що надсилається Комітетом Ради Безпеки ООН, створеним відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН від 12 березня 2004 р. № 1533 (далі – Комітет), а також недопущення надання таким особам або в їх інтересах коштів, інших фінансових активів громадянами України чи будь-якими особами на території України.

  3. Обмеження, зазначені у пункті 2 цієї постанови, не поширюються на кошти та інші фінансові активи, які:

  1) визнані в установленому законодавством порядку необхідними для придбання продуктів харчування, ліків, сплати податків, страхових внесків, погашення іпотечної позики або оплати оренди житла, комунальних, юридичних, медичних послуг, послуг спеціалістів, фінансових установ, пов’язаних з поточним обслуговуванням коштів та інших фінансових активів, на які накладено арешт (зупинено банківські операції на рахунках), після повідомлення Міністерством закордонних справ Комітету про намір дати дозвіл на доступ до таких коштів та інших фінансових активів і неприйняття негативного рішення Комітетом протягом чотирьох робочих днів з моменту відправлення зазначеного повідомлення;

  2) визнані в установленому законодавством порядку необхідними для відшкодування непередбачуваних витрат за умови, що Міністерство закордонних справ повідомило Комітет про намір дати дозвіл на доступ до таких коштів та інших фінансових активів та отримало його позитивне рішення;

  3) підлягають стягненню відповідно до судового рішення, якщо таке рішення прийнято до 18 квітня 2005 р. і про нього Міністерство закордонних справ повідомило Комітет, за умови, що стягнення здійснюється не на користь будь-якої особи, зазначеної у переліку, що надсилається Комітетом.

  4. Міністерству економіки, Міністерству оборони, Міністерству промислової політики, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству транспорту та зв’язку, Міністерству фінансів, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державній службі експортного контролю, Державній митній службі, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт” забезпечити за участю Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки дотримання вимог резолюцій щодо встановлення заборони на:

  надання будь-яким отримувачам на території Демократичної Республіки Конго суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, громадянами України або з території України, у тому числі з використанням українських суден або літальних апаратів, будь-якої прямої чи опосередкованої допомоги, включаючи фінансову, а також консультацій чи послуг, пов’язаних з військовою діяльністю;

  пряме чи опосередковане постачання, продаж або передачу будь-яким отримувачам на території Демократичної Республіки Конго суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, громадянами України або з території України, у тому числі з використанням українських суден або літальних апаратів таких товарів, як озброєння, і пов’язаних з ним матеріальних засобів усіх видів, включаючи зброю, боєприпаси та військову техніку, спорядження і запасні частини до них, зокрема товари військового призначення за позиціями ML1–ML22 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, що додається до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506; 2004 р., № 51, ст. 3359).

  5. Обмеження, зазначені у пункті 4 цієї постанови, не поширюються на:

  1) проведення технічної підготовки та надання технічної допомоги, постачання озброєння та пов’язаних з ним матеріальних засобів, які призначаються виключно для підрозділів армії та поліції Демократичної Республіки Конго, за умови, що такі підрозділи завершили процес свого об’єднання, або діють під командуванням єдиного штабу збройних сил чи національної поліції Демократичної Республіки Конго, або перебувають у процесі об’єднання на території Демократичної Республіки Конго за межами провінцій Північна Ківу, Південна Ківу та району Ітурі;

  2) проведення технічної підготовки та надання технічної допомоги, постачання озброєння та пов’язаних з ним матеріальних засобів, які призначаються виключно для Місії Організації Об’єднаних Націй у Демократичній Республіці Конго (МООНДРК);

  3) постачання військового майна, крім зброї, бойової техніки та боєприпасів, які призначаються виключно для гуманітарного використання або здійснення захисту, а також проведення технічної підготовки та надання технічної допомоги, пов’язаних з постачанням такого майна, за умови завчасного повідомлення Комітету.

  6. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ, Адміністрації Державної прикордонної служби за участю Служби безпеки вжити заходів до заборони в’їзду на територію України всіх осіб, зазначених у переліку, що надсилається Комітетом, які порушують обмеження, встановлені відповідно до пункту 20 резолюції Ради Безпеки ООН від 28 липня 2003 р. № 1493, за винятком громадян України.

  7. Заборона в’їзду на територію України, передбачена пунктом 6 цієї постанови, не застосовується, якщо Комітетом повідомлено, що такий в’їзд здійснюється:

  1) з гуманітарною метою, включаючи релігійний обов’язок, або сприятиме досягненню цілей резолюцій Ради Безпеки ООН в інтересах миру і національного примирення у Демократичній Республіці Конго та стабільності в регіоні;

  2) з метою повернення особи на територію держави свого громадянства чи для участі у заходах з притягнення до відповідальності осіб, які звинувачуються у порушеннях прав людини або норм міжнародного гуманітарного права.

  8. Міністерству закордонних справ:

  1) надіслати іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям текст резолюцій;

  2) забезпечити своєчасне повідомлення:

  інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про прийняття Радою Безпеки ООН рішень про продовження строків застосування обмежень, установлених відповідно до резолюцій;

  Міністерства фінансів, Державного комітету фінансового моніторингу, Служби безпеки та Національного банку інформації Комітету про перелік осіб, кошти та інші фінансові активи яких підпадають під арешт (зупинення банківських операцій на рахунках) відповідно до пункту 2 цієї постанови;

  Міністерства внутрішніх справ, Адміністрації Державної прикордонної служби та Служби безпеки інформації Комітету про перелік осіб, яким забороняється в’їзд на територію України відповідно до пункту 6 цієї постанови.

  9. Визнати такими, що втратили чинність:

  постанову Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1899 “Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН щодо Демократичної Республіки Конго”;

  пункт 44 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Служби зовнішньої розвідки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 726 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1609).

   

  Прем’єр-міністр України                                                           Ю. ЄХАНУРОВ

   

  Інд.27