• In English

 • £

  ÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  відâ³ä 3 липня 3 липня 2006 рð. ¹ 8978987

  Київ

  Про внесення зміни до постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 12 липня 1999 р. № 1228

   

  Кабінет Міністрів України  постановляє:

  Внести зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228 “Про надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 28, ст. 1412, № 45, ст. 2230; 2001 р., № 5, ст. 181; 2002 р., № 47, ст. 2157; 2003 р., № 40, ст. 2096), виклавши абзац третій пункту 1 у такій редакції:

  “експорту та імпорту товарів військового призначення  за позиціями ML1, ML2, ML3, ML4a, ML5, ML8b, ML16, ML18 списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, що додається до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506; 2004 р., № 51, ст. 3359; 2005 р., № 30, ст. 1805), у тому числі тих, які містять відомості, що становлять державну таємницю, — державному підприємству “Зовнішньоторговельна фірма “ТАСКО-експорт” (м. Київ)”.

   

    Прем’єр-міністр України      Ю. ЄХАНУРОВ

  Інд.21