• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від

  3 липня 2006 р. № 373-р

  ПЛАН
  заходів щодо державної підтримки розвитку
  сільського туризму на 2006—2010 роки

  Економічні умови розвитку сільського туризму

  1. Надання консультаційної допомоги суб’єктам сільського туризму з питань його розвитку.

  МКТ, Мінагрополітики за участю громадських організацій.

  2006—2010 роки.

  2. Організація роботи із залучення  міжнародної фінансової та технічної допомоги для підтримки розвитку сільського туризму в регіонах.

  МКТ за участю громадських організацій.

  2006—2010 роки.

  Розвиток інфраструктури сільського туризму

  3. Вивчення стану інфраструктури сільського туризму в регіонах з метою визначення його найпривабливіших об’єктів.

  МКТ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю громадських організацій.

  2007—2008 роки.

  4. Проведення  регіонального моніторингу з метою визначення перспективних територій для розвитку сільського туризму.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МКТ, Мінагрополітики за участю громадських організацій.

  2007—2008 роки.

   

   

  5. Розроблення регіональних програм розвитку сільського туризму, які передбачають здійснення заходів щодо будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів соціальної інфраструктури  в сільській місцевості.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
  Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МКТ, Мінагрополітики за участю громадських організацій.

  2007—2010 роки.

  6. Розроблення системи дорожніх знаків, що інформуватимуть про туристичні маршрути, об’єкти сільського туризму та туристичної інфраструктури.

  МКТ, МВС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2007—2009 роки.

  Маркетинг у сфері сільського туризму

  7. Визначення туристичного ресурсу регіонів та розроблення методичних рекомендацій щодо розвитку сільського туризму.

  МКТ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю  громадських організацій.

  2006—2010 роки.

  8. Сприяння в проведенні Всеукраїнської та регіональних виставок-ярмарків об’єктів сільського туризму.

  МКТ, Мінагрополітики, Держпідприємництво, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю громадських організацій.

  2006—2010 роки.

  9. Сприяння формуванню позитивного туристичного іміджу регіонів шляхом створення на громадських засадах інформаційно-довідкових центрів сільського туризму.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МКТ за участю громадських організацій.

  2006—2008 роки.

  10. Формування переліку предметів атрибутики об’єктів сільського туризму.

  МКТ за участю громадських організацій.

  2006—2010 роки.

  11. Висвітлення питань, пов’язаних з розвитком сільського туризму, в засобах масової інформації.

  МКТ за участю громадських організацій.

  2006—2010 роки.

  Формування кадрового потенціалу розвитку
  сільського  туризму

  12. Визначення потреби у фахівцях для роботи у сфері сільського туризму в розрізі регіонів з метою формування державного замовлення на підготовку таких фахівців у навчальних закладах.

  МКТ, Мінекономіки, Мінпраці, МОН, Мінагрополітики за участю  громадських організацій.

  2007—2008 роки.

  13. Вивчення питання щодо запровадження спеціалізації “сільський туризм”.

  МОН, МКТ, Мінагрополітики за участю громадських організацій.

  2008—2010 роки.

  14. Розроблення кваліфікаційних характеристик спеціальностей “фахівець з розвитку сільського туризму” і “робітник з надання послуг у сфері сільського туризму” та внесення їх до Класифікатора професій
  ДК 003:2005.

  МКТ, Мінпраці, МОН, Мінагрополітики за участю громадських організацій.

  2008—2010 роки.