• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України


  від 14 січня 2004 р. №32

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Премію Кабінету Міністрів України
  імені Лесі Українки за літературно-мистецькі
  твори для дітей та юнацтва


  1. Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва (далі — Премія) присуджується щороку до дня народження Лесі Українки — 25 лютого, за твори, які сприяють вихованню підростаючого покоління у дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке громадське визнання.

  2. На здобуття Премії висуваються оригінальні твори і роботи, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років (далі — твори), але не пізніше ніж за півроку до їх подання на конкурс. Премія не присуджується повторно, а також за твори, які були відзначені іншими преміями.

  3. Премія присуджується у трьох номінаціях у розмірі 5 тис. гривень кожна.

  4. Премія присуджується у таких номінаціях:

  літературні твори для дітей та юнацтва;

  художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва;

  театральні вистави для дітей та юнацтва.

  5. Для конкурсного відбору творів на здобуття Премії, визначення її лауреатів утворюється Комітет з присудження Премії (далі — Комітет), який діє на громадських засадах.

  Комітет очолює Віце-прем’єр-міністр України.

  До складу Комітету входять Голова (заступник Голови) Держкомтелерадіо, заступник Міністра культури і мистецтв, заступник Міністра освіти і науки, представники Національної спілки письменників, Національної спілки художників, Національної спілки театральних діячів, Національної спілки кінематографістів, інші особи за рішенням голови Комітету.

  Персональний склад Комітету затверджує його голова.

  6. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

  відбирає твори на здобуття Премії;

  готує обґрунтовані пропозиції щодо номінованих творів.

  7. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводить його голова або за його дорученням — заступник голови.

  Засідання Комітету є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини його складу.

  Рішення Комітету про висунення творів на здобуття Премії приймається таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

  8. Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснює Держкомтелерадіо.

  9. На здобуття Премії можуть бути висунуті твори окремих авторів і творчих колективів у складі не більше ніж п’ять осіб. Не допускається включення до складу претендентів осіб, які виконували адміністративні, організаторські чи консультаційні функції.

  10. Держкомтелерадіо забезпечує приймання та розгляд документів і готує Комітетові подання про присудження Премії.

  Щороку до 1 грудня відповідно до номінацій, за якими присуджується Премія, творчі спілки, літературно-мистецькі об’єднання, видавництва і видавничі організації подають Держкомтелерадіо такі документи:

  клопотання про присудження Премії;

  список кандидатів та їх творів;

  характеристика кандидата на здобуття Премії, в якій висвітлюються його досягнення відповідно до номінації, за якою висувається кандидат (у разі висунення колективу — відомості про діяльність і досягнення колективу);

  копія паспорта (у разі висунення колективу — копія паспорта кожного члена колективу);

  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі висунення колективу — копія довідки кожного члена колективу).

  Підготовлені матеріали Держкомтелерадіо подає на розгляд Комітету.

  11. Список прийнятих Комітетом до розгляду творів із зазначенням їх авторів, творчих спілок, літературно-мистецьких об’єднань, видавництв і видавничих організацій, що висунули твори на здобуття Премії, публікується в газетах “Урядовий кур’єр” і “Літературна Україна”.

  Обґрунтовані пропозиції щодо номінованих творів на здобуття Премії Комітет подає до 1 січня Держкомтелерадіо, який в установленому порядку вносить узгоджені пропозиції до Кабінету Міністрів України для прийняття рішення про присудження Премій.

  12. Диплом лауреата Премії вручається в урочистій обстановці.

   

  _________________