• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 24 червня 2006 р. № 870

  Київ

   

  Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів
  України та Урядом Республіки Польща
  про співробітництво в галузі туризму

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі туризму, підписану 30 червня 2005 р. у м. Гдиня (додається).

   

  Прем’єр-міністр України                                                                       Ю. ЄХАНУРОВ

  Інд.28

  УГОДА

   МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ТА УРЯДОМ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

  ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

   

   

   

  Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Польща, далі - "Сторони",

   

  беручи до уваги положення Договору між Україною та Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини та співробітництво від      18 травня 1992 року,

   

  керуючись бажанням розвивати співробітництво в галузі туризму на засадах рівності та взаємної вигоди,

   

  бажаючи сприяти розширенню дружніх зв’язків між народами України та Республіки Польща, кращому ознайомленню з життям, історією та культурним надбанням обох держав,

   

  беручи до уваги членство Республіки Польща в Європейському Союзі,

   

  усвідомлюючи, що туризм є важливим чинником покращення взаєморозуміння, виявлення доброї волі та зміцнення відносин між народами,

   

  домовилися про таке:

   

   

  Стаття 1

   

  Сторони зміцнюватимуть і заохочуватимуть співробітництво в сфері туризму відповідно до законодавства України та Республіки Польща, положень цієї Угоди, а також інших міжнародних договорів, учасниками яких є Україна або Республіка Польща.

   

   

  Стаття 2

   

  Сторони сприятимуть встановленню та розширенню ділових зв'язків між українськими та польськими організаціями та підприємцями, які беруть участь у розвитку міжнародного туризму, здійснюють капіталовкладення в сферу туризму, а також спільну діяльність по обслуговуванню туристів.

   

  Стаття 3

   

  Сторони прагнутимуть до спрощення прикордонних, митних та інших формальностей, пов’язаних з туристичним обміном між Україною та Республікою Польща.

   

   

  Стаття 4

   

  Сторони заохочуватимуть співробітництво підприємців і організацій щодо розвитку як групового, так і індивідуального туризму, а також обмін спеціалізованими групами, в тому числі з метою відвідання фестивалів, виставок, семінарів і конференцій.

   

   

  Стаття 5

   

  Сторони заохочуватимуть обмін інформацією щодо статистики туризму, правового регулювання туристичної діяльності, включаючи захист природних ресурсів, досвіду обслуговування туристів, наукових досліджень у галузі туризму, рекламної діяльності.

   

   

  Стаття 6

   

  Кожна Сторона вживатиме необхідних заходів для інформування громадян своєї держави, що виїздять до держави іншої Сторони, про чинне законодавство цієї держави, що регламентує порядок в'їзду, перебування та виїзду іноземців.

   

   

  Стаття 7

   

  Сторони сприятимуть обміну науковими працівниками, експертами, викладачами, студентами, представниками засобів масової інформації, які спеціалізуються з питань туризму.

   

   

  Стаття 8

   

  Сторони розвиватимуть співробітництво в рамках Всесвітньої туристської організації (ВТО) та інших міжнародних туристичних організацій.

   

   

   

  Стаття 9

   

  Відповідальними за виконання цієї Угоди, є:

  – з української Сторони – Міністерство культури і туризму України;

  – з польської Сторони – Міністр економіки і праці Республіки Польща.

  У разі зміни відповідальних за виконання цієї Угоди, Сторони негайно повідомлять про це одна одну по дипломатичних каналах.

   

   

  Стаття 10

   

  Кожна Сторона сприятиме у відкритті на території своєї держави центрів туристичної інформації держави іншої Сторони.

   

   

  Стаття 11

   

  Сторони створять Робочу групу, що діятиме в рамках комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

  Діяльність Робочої групи здійснюватиметься, зокрема, по таких напрямках:

  -               координація та моніторинг співпраці в галузі туризму;

  -               визначення проблем, що перешкоджають розвитку співробітництва в галузі туризму, та вироблення відповідних заходів для їх усунення;

  -               підготовка пропозицій щодо подальшого розвитку співпраці в галузі туризму;

  -               обговорення питань, пов’язаних з застосуванням або тлумаченням цієї Угоди.

   

   

  Стаття 12

   

  Ця Угода не порушує прав і зобов’язань Республіки Польща, що випливають з її членства в Європейському Союзі.

  Ця Угода не порушує прав і зобов’язань Сторін, що випливають з міжнародних Угод, учасниками яких є Україна або Республіка Польща.

   

   

   

   

   

   

   

  Стаття 13

   

  Ця Угода набуває чинності з дати отримання останньої нотифікації про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Угодою.

  З дати набуття цією Угодою чинності Угода про співробітництво в галузі туризму між Державним комітетом України по туризму та Комітетом по фізичній культурі та туризму Республіки Польща від          26 жовтня 1994 року втрачає чинність.

  Ця Угода укладається строком на п’ять років і автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з Сторін письмово не повідомить по дипломатичних каналах іншу Сторону не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду про свій намір припинити її дію.

  Припинення дії цієї Угоди не відобразиться на виконанні проектів, розпочатих у період дії положень цієї Угоди.

   

   

  Вчинено у м. _______________ "_____" ____________ 200__ року в двох оригінальних примірниках, кожний українською та польською мовами, причому всі тексти є автентичними.

   

   

   

  За Кабінет Міністрів України

  За Уряд Республіки Польща