• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 26 червня 2006 р. № 873

  ПОРЯДОК
  придбання матеріальних цінностей для
  закладення до державного матеріального резерву

  1. Цей Порядок визначає процедуру придбання Держкомрезервом матеріальних цінностей для закладення до державного матеріального резерву, в тому числі мобілізаційного (далі — державний резерв).

  2. Придбання матеріальних цінностей (далі — продукція) здійснюється Держкомрезервом шляхом проведення відкритого конкурсу та конкурсу з обмеженою участю (далі — конкурс).

  Конкурс з обмеженою участю проводиться у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про надання державної підтримки окремим галузям, регіонам та необхідність стабілізації ринку.

  3. Конкурс проводиться конкурсною комісією, що утворюється Держкомрезервом (далі — комісія).

  Очолює комісію Голова Держкомрезерву або його заступник. До складу комісії входять представники Держкомрезерву та Мінекономіки, а також можуть входити представники Мінфіну та правоохоронних органів.

  Кількість членів комісії не повинна становити менше ніж п’ять осіб.

  4. Положення про комісію затверджується Держкомрезервом.

  5. Конкурс вважається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь не менше ніж два учасники.

  6. Участь у конкурсі можуть брати юридичні особи (резиденти і нерезиденти).

  7. Учасники конкурсу—резиденти подають комісії довідку про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видану органом державної податкової служби.

  8. У разі проведення відкритого конкурсу комісія публікує оголошення в інформаційно-аналітичному бюлетені “Вісник державних закупівель” не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати розкриття конкурсних пропозицій.

  За рішенням комісії оголошення може додатково публікуватися в інших засобах масової інформації, зокрема електронних.

  9. У разі проведення конкурсу з обмеженою участю комісія надсилає юридичним особам запрошення взяти участь у конкурсі.

  10. В оголошенні (запрошенні) про проведення конкурсу зазначається:

  найменування, обсяг та строк поставки продукції;

  максимальна ціна продукції (у разі її встановлення);

  спосіб і місце отримання конкурсної документації;

  місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

  місце, дата і час розкриття конкурсних пропозицій;

  контактні телефони осіб, відповідальних за його проведення.

  В оголошенні (запрошенні) про проведення конкурсу може зазначатися додаткова інформація, визначена комісією.

  11. Усім юридичним особам, що виявили бажання взяти участь у конкурсі, комісія надає конкурсну документацію.

  12. Конкурсна документація містить:

  вимоги до оформлення конкурсних пропозицій;

  технічні та якісні характеристики продукції;

  опис частини предмета придбання (лота), щодо якої можуть бути подані конкурсні пропозиції (у разі придбання продукції за лотами);

  найменування, обсяг, місце та строк поставки продукції;

  основні умови договору про придбання продукції;

  критерії та методику оцінки конкурсних пропозицій (із зазначенням питомої ваги критеріїв у разі встановлення інших критеріїв ніж ціна);

  інформацію про необхідність надання конкурсного забезпечення та забезпечення виконання договору про придбання продукції, вимоги та умови їх повернення (неповернення);

  кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу та спосіб їх підтвердження;

   інформацію про спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій, а також місце, дату і час їх розкриття;

  прізвище, посаду та місцезнаходження посадових осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу.

  Конкурсна документація може також містити іншу інформацію.

  13. Учасник конкурсу має право в письмовій формі звернутися до комісії за роз’ясненнями щодо вимог до оформлення конкурсної документації. Комісія повинна надати відповідь протягом трьох робочих днів з дати надходження такого звернення.

  14. Сума конкурсного забезпечення не може перевищувати 5 відсотків очікуваної вартості продукції.

  Сума забезпечення виконання договору про придбання продукції не може перевищувати 15 відсотків ціни договору.

  Конкурсне забезпечення і забезпечення виконання договору про придбання продукції надається учасником конкурсу на умовах, визначених конкурсною документацією.

  15. Конкурсне забезпечення повертається учасникам конкурсу протягом трьох робочих днів після укладення договору про придбання продукції з переможцем конкурсу. У разі непідписання учасником конкурсу, що став переможцем, договору про придбання продукції конкурсне забезпечення не повертається.

  16. Забезпечення виконання договору про придбання продукції повертається учаснику конкурсу, що став переможцем, у строк, передбачений у договорі.

  17. Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу в порядку, визначеному конкурсною документацією.

  Конкурсна пропозиція реєструється комісією, про що учаснику конкурсу надається підтвердний документ.

  18. Розкриття конкурсних пропозицій здійснюється комісією в день закінчення строку їх подання у місці та час, що передбачені конкурсною документацією.

  На процедуру розкриття конкурсних пропозицій запрошують усіх учасників конкурсу.

  19. Під час розкриття конкурсних пропозицій комісія перевіряє наявність документів, передбачених конкурсною документацією, інформує про це учасників конкурсу та оголошує найменування і місцезнаходження кожного учасника конкурсу і ціну кожної конкурсної пропозиції.

  За результатами розкриття конкурсних пропозицій складається протокол, до якого вносяться зазначені відомості.

  Копія протоколу надається учаснику конкурсу протягом одного робочого дня після отримання відповідного запиту.

  20. Комісія та учасники конкурсу не можуть ініціювати переговори з питань внесення змін до поданої конкурсної пропозиції, зокрема щодо зниження (підвищення) ціни.

  21. Строк розгляду конкурсних пропозицій, проведення їх оцінки та визначення переможця конкурсу не повинен перевищувати 15 робочих днів після розкриття конкурсних пропозицій.

  Під час розгляду та проведення оцінки конкурсних пропозицій комісія має право запитувати в учасника конкурсу документи для повторного підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією.

  22. Комісія визначає переможця конкурсу з числа учасників, конкурсні пропозиції яких не було відхилено, із застосуванням критеріїв і методики їх оцінки, передбачених конкурсною документацією.

   23. Комісія відхиляє конкурсну пропозицію у разі, коли:

  учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

  конкурсна пропозиція не відповідає вимогам конкурсної документації;

  учасник конкурсу не надав конкурсне забезпечення, якщо таке забезпечення передбачається конкурсною документацією;

  учасник конкурсу відмовився подати документи для повторного підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

  встановлення факту подання учасником конкурсу недостовірної інформації.

  Комісія може відхилити всі конкурсні пропозиції, якщо це передбачено конкурсною документацією.

  24. Проведення конкурсу припиняється у разі:

  подання менше ніж двох конкурсних пропозицій;

  відхилення всіх конкурсних пропозицій;

  коли ціна найвигіднішої конкурсної пропозиції перевищує суму, передбачену для фінансування придбання продукції.

  Проведення конкурсу може бути припинено частково (за лотом) у випадках, передбачених абзацами другим і  третім цього пункту.

  25. Повідомлення про припинення проведення конкурсу надсилається комісією всім його учасникам протягом трьох робочих днів після прийняття відповідного рішення.

  26. Під час проведення конкурсу комісія має право запропонувати його учасникам після розкриття конкурсних пропозицій знизити їх ціну. Умови проведення такого конкурсу визначаються конкурсною документацією.

  Під час розкриття конкурсних пропозицій повинні бути присутніми всі представники учасників конкурсу.

  27. Про результати проведення конкурсу комісія повідомляє всіх його учасників в письмовій формі не пізніше ніж через три робочих дні після визначення переможця.

  28. Договір про придбання продукції укладається між Держкомрезервом і учасником, що став переможцем конкурсу, відповідно до Цивільного кодексу України та умов конкурсної документації не раніше ніж через п’ять робочих днів після повідомлення учасників конкурсу про його результати.

  29. До укладення договору про придбання продукції учасник конкурсу може подати Держкомрезерву скаргу на дію або бездіяльність комісії.

  У разі надходження скарги проведення конкурсу зупиняється на строк не більше ніж 10 робочих днів.

  Держкомрезерв протягом двох робочих днів після отримання скарги подає Мінекономіки пояснення щодо суті скарги, копію скарги та відповідну конкурсну документацію.

  Мінекономіки протягом п’яти робочих днів подає Держкомрезерву висновки щодо розгляду скарги, які враховуються під час прийняття рішення.

  Рішення про результати розгляду скарги надсилається учаснику, що подав cкаргу, а копія — Мінекономіки.

  _____________________