• In English

 •  

   

   

   

   

  Додаток

  до постанови Кабінету Міністрів України

  від 24 червня 2006 р. № 869

   

  ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

  Адміністрації Державної служби

  спеціального звязку та захисту інформації

   

  Департамент забезпечення діяльності Голови Служби

  Департамент організації урядового звязку 

  Департамент урядового польового звязку 

  Департамент регулювання діяльності у сфері криптографічного захисту інформації 

  Департамент експертизи у сфері криптографічного захисту інформації

  Департамент регулювання діяльності у сфері технічного захисту інформації 

  Департамент стратегії розвитку спеціальних інформаційно-телекому­ніка­ційних систем

  Департамент з питань захисту інформації в інформаційно-телекомуніка­ційних системах

  Департамент з питань протидії технічним розвідкам

  Департамент безпеки інформаційно-телекомуніка­ційних систем 

  Департамент державного контролю за станом криптографічного та техніч­ного захисту інформації

  Департамент кадрового забезпечення 

  Департамент господарського та матеріально-технічного забезпечення

  Фінансово-економічний департамент

  Управління контролю безпеки урядового звязку

  Управління з питань використання радіочастотного ресурсу

  Контрольно-ревізійне управління

  Юридичне управління

  Режимно-секретне управління

  Мобілізаційний відділ

  Відділ внутрішньої безпеки

  Сектор технічного і пожежного нагляду та охорони праці

  Сектор метрології