• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 24 червня 2006 р. № 862

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 25 липня 2002 р. № 1063

   

  1. У тексті постанови слова “Державний комітет з питань фізичної культури і спорту” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту” у відповідному відмінку.

  2. У Положенні про Національний антидопінговий центр, затвердженому зазначеною постановою:

  у тексті Положення слова “Держкомспорт” в усіх відмінках замінити словами “Мінсім’ямолодьспорт” у відповідному відмінку;

  доповнити пункт 5 підпунктом 4 такого змісту:

   “4) надавати платні послуги фізичним та юридичним особам відповідно до законодавства”;

  в абзаці першому пункту 6 слова “Головою Держкомспорту” замінити словами “Міністром у справах сім’ї, молоді та спорту”;

  у першому реченні пункту 7 слова “Міністр охорони здоров’я” замінити словами “Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту”.

  _____________________