• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 20 червня 2006 р. №  843

   

  ПОРЯДОК

  використання у 2006 році коштів, передбачених у

  державному бюджеті для реалізації спільного з

  Міжнародним банком реконструкції та розвитку

  проекту „Удосконалення системи соціальної допомоги”

   

  1. Цей Порядок визначає механізм використання розпорядниками коштів державного бюджету нижчого рівня та головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів передбачених у державному бюджеті коштів за програмою „Вдосконалення системи соціальної допомоги” (далі – програма 2501630) та коштів за програмою „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення, районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту “Удосконалення системи соціальної допомоги” (далі – субвенція).

  2. Розпорядниками коштів державного бюджету нижчого рівня за програмою 2501630 є:

  на регіональному рівні – Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Головне управління соціального захисту населення Київської міської і управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрацій (далі – регіональні підрозділи);

  на місцевому рівні – структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення районних держадміністрацій (далі – районні підрозділи).

  3. Головними розпорядниками субвенції є:

  за місцевими бюджетами регіонального рівня – органи, зазначені в абзаці другому пункту 2 цього Порядку;

  за міськими і районними у містах бюджетами – структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, районних у містах рад, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій (далі – міські і районні у містах підрозділи).

  4. Регіональні, районні, міські і районні у містах підрозділи в рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту „Удосконалення системи соціальної допомоги” (далі – проект):

  розробляють графіки робіт;

  проводять закупівлю товарів (робіт, послуг) та укладають з постачальниками (виконавцями, надавачами) відповідні договори;

  беруть зобов’язання щодо здійснення видатків, пов’язаних з реалізацією проекту, у межах затверджених кошторисів. Зазначені зобов’язання підлягають відповідному коригуванню у разі невиконання на кінець року плану надходження коштів за програмою 2501630 і субвенції (далі – бюджетні кошти) до спеціального фонду державного бюджету;

  здійснюють видатки для виконання зобов’язань перед постачальниками (виконавцями, надавачами) товарів (робіт, послуг);

  забезпечують відповідно до законодавства, Угоди про позику (Проект удосконалення системи соціальної допомоги) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, підписаної 28 листопада 2005 р. у м. Києві і ратифікованої Законом України від 8 лютого 2006 р. № 3408-ІV (далі – Угода про позику) та цього Порядку підготовку реєстрів планованих фінансових зобов’язань (далі – реєстри), звітів, зберігання фінансових та інших документів, ведення бухгалтерського обліку та доступ аудиторів для проведення аудиту в рамках реалізації проекту;

  здійснюють як розпорядники бюджетних коштів інші функції відповідно до законодавства.

  Районні, міські і районні у містах підрозділи, розташовані в приміщеннях, що не належать до державної або комунальної форми власності, забезпечують укладення договорів оренди таких приміщень або оформляють в іншому порядку згідно із законодавством право на користування такими приміщеннями на строк не менше ніж 10 років.

  5. Регіональні підрозділи проводять за процедурою, визначеною Угодою про позику, централізовану закупівлю товарів, робіт і послуг (крім робіт з ремонту приміщень) для відповідних підрозділів на основі типової тендерної/конкурсної документації, розробленої Мінпраці.

  Закупівлю робіт з ремонту приміщень (крім робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації) проводять за процедурою, визначеною Угодою про позику, районні, міські і районні у містах підрозділи на основі типової тендерної/конкурсної документації, розробленої Мінпраці.

  6. Регіональні підрозділи проводять централізовану закупівлю робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації для ремонту приміщень районних, міських і районних у містах підрозділів.

  Фінансування робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації здійснюють регіональні підрозділи на підставі укладених договорів за рахунок видатків для проведення робіт з ремонту приміщень у межах затверджених кошторисів за програмою 2501630. Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації не повинна перевищувати 10 відсотків загальної суми, передбаченої для фінансування робіт з ремонту приміщень за рахунок зазначеної бюджетної програми і субвенції для відповідного регіону.

  7. Державне казначейство здійснює в установленому законодавством порядку відкриття відповідних рахунків у його територіальних органах для обліку:

  коштів за програмою 2501630 та використання їх регіональними і районними підрозділами;

  субвенції та  використання її міськими і районними у містах підрозділами.

  Розподіл бюджетних коштів

  8. Річні обсяги коштів за програмою 2501630 затверджуються в установленому законодавством порядку у кошторисах:

  регіональних підрозділів – для фінансування заходів з реалізації проекту в межах відповідних бюджетних призначень;

  районних підрозділів – для фінансування робіт з ремонту їх приміщень у межах зведених кошторисів регіональних підрозділів в обсягах, визначених на підставі розподілу, відповідно до пунктів 10 і 11 цього Порядку.

  9. Субвенція між місцевими бюджетами розподіляється згідно з додатком 7 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” та відповідно до пунктів 10 і 11 цього Порядку і затверджується в установленому законодавством порядку.

  Річні обсяги коштів головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів для фінансування робіт з ремонту приміщень міських і районних у містах підрозділів за рахунок субвенції затверджуються у кошторисах відповідно до законодавства.

  10. Регіональні підрозділи на основі проектно-кошторисної документації та відповідно до пункту 11 цього Порядку проводять розподіл:

  річних обсягів коштів між районними підрозділами у межах залишків коштів для фінансування робіт з ремонту приміщень, затверджених у кошторисах за програмою 2501630;

  субвенції між міськими і районними у містах бюджетами у межах сум, передбачених для відповідного регіону.

  Зазначений розподіл підлягає узгодженню з Мінпраці.

  11. Розрахунок річного обсягу коштів для фінансування робіт з ремонту приміщень районного підрозділу проводиться в межах, затверджених з цією метою в кошторисі відповідного регіонального підрозділу за програмою 2501630, що залишились після фінансування робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації.

  Розрахунок субвенції для фінансування робіт з ремонту приміщень міського та районного у місті підрозділу проводиться  в межах обсягів субвенції, затверджених Законом про Державний бюджет України на
  2006 рік для відповідного регіону.

  Розрахунок річного обсягу коштів для фінансування робіт з ремонту приміщень кожного підрозділу регіону (районного, міського і районного у місті) здійснюється за формулою

  Vi = Vpi x k1 + Vdodi x k2 ,

  де  Vi – розрахований річний обсяг коштів для фінансування робіт з ремонту приміщень районного підрозділу за програмою 2501630 або міського чи районного у місті підрозділу за рахунок субвенції (тис. гривень);

  Vpi – оцінна вартість повного комплексу першочергових робіт з ремонту приміщень підрозділу, що беруть участь у здійсненні прийому громадян, призначення та виплати соціальної допомоги за принципом “єдиного вікна”, за проектно-кошторисною документацією (тис. гривень);

  Vdodi – оцінна вартість повного комплексу додаткових робіт з ремонту приміщень підрозділу за проектно-кошторисною документацією (тис. гривень);

  k1 – коефіцієнт розрахунку вартості першочергових робіт з ремонту приміщень підрозділу;

  k2 – коефіцієнт розрахунку вартості додаткових робіт з ремонту приміщень підрозділу.

  Коефіцієнт розрахунку вартості першочергових робіт з ремонту приміщень підрозділу обчислюється за формулою

  k1 = М /Vp,

  де   М – обсяг коштів для фінансування робіт з ремонту приміщень районних підрозділів, затверджений у кошторисі регіонального підрозділу за програмою 2501630, що залишився після фінансування робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації, або обсяг субвенції, затверджений відповідному регіону у державному бюджеті (тис. гривень);

  Vp – оцінна вартість першочергових робіт з ремонту приміщень усіх районних або міських і районних у містах підрозділів регіону за проектно-кошторисною документацією (тис. гривень).

  Коефіцієнт розрахунку вартості додаткових робіт з ремонту приміщень підрозділу обчислюється за формулою

  k2 = R /Vdod,

  де   Vdod – вартість додаткових робіт з ремонту приміщень усіх районних або міських і районних у містах підрозділів регіону за проектно-кошторисною документацією (тис. гривень);

  R – залишок коштів для фінансування робіт з ремонту приміщень, затверджених у кошторисі регіонального підрозділу за програмою 2501630, що утворився після розподілу коштів для фінансування першочергових робіт з ремонту приміщень районних підрозділів, або залишок обсягу субвенції, затвердженого у державному бюджеті для відповідного регіону, що утворився після розподілу коштів для фінансування першочергових робіт з ремонту приміщень міських і районних у містах підрозділів (тис. гривень), який обчислюється за формулою

  R = M – Vp.

   

  12. У разі забезпечення бюджетними коштами не в повному обсязі видатки, пов’язані з ремонтом приміщень районних і міських та районних у містах підрозділів, можуть здійснюватися за рахунок призначень, передбачених у місцевих бюджетах.

  Підготовка реєстрів та звітів за проектом

  13. Регіональні, районні, міські і районні у містах підрозділи до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, готують у двох примірниках за підписами відповідальних осіб, скріпленими печаткою, реєстри та звіти про хід реалізації проекту (далі – звіти) за формою, затвердженою Мінпраці.

  Реєстри відображають потребу підрозділів в бюджетних коштах на поточний квартал для фінансування заходів з реалізації проекту і складаються на виконання зобов’язань, взятих розпорядниками коштів у встановленому законодавством порядку. 

  14. Районні, міські і районні у містах підрозділи протягом одного робочого дня після  підписання реєстрів та звітів відповідальними особами подають їх до відповідних регіональних підрозділів.

  15. Регіональні підрозділи протягом двох робочих днів після надходження реєстрів проставляють номер і дату на кожному примірнику (реєструють) або повідомляють про відмову у реєстрації. У повідомленні про відмову у реєстрації зазначається обґрунтування такої відмови.

  Перший примірник реєстру повертається до відповідного районного або міського чи районного у місті підрозділу, а другий зберігається у регіональному підрозділі.

  16. Регіональні підрозділи протягом одного робочого дня після реєстрації вносять дані з отриманих і власних реєстрів до зведеного реєстру планованих фінансових зобов’язань (далі – зведений реєстр), а дані звітів – до зведених звітів про хід реалізації проекту за формою, затвердженою Мінпраці.

  Зведені реєстри і звіти протягом двох робочих днів після їх підготовки передаються до Мінпраці у двох примірниках за підписами відповідальних осіб, скріпленими печаткою.

  Зведені реєстри і звіти відображають дані у розрізі усіх підрозділів.

  17. Мінпраці протягом двох робочих днів після надходження зведених реєстрів проставляє номер і дату на кожному примірнику (реєструє) або повідомляє про відмову у реєстрації. У повідомленні про відмову у реєстрації зазначається обґрунтування такої відмови.

  Підставою для відмови у реєстрації може бути несвоєчасне подання зведеного реєстру та звітів, подання звітів не в повному обсязі, недотримання процедури закупівлі, а також невідповідність спрямування бюджетних коштів, зазначених у реєстрі та звітності, меті та напрямам діяльності за проектом, визначеним Угодою про позику та затвердженим планом заходів з реалізації проекту.

  Перший примірник зведених реєстрів повертається до відповідного регіонального підрозділу для використання в роботі під час здійснення видатків, проведення розподілу асигнувань районним підрозділам, а також перерахування субвенції міським і районним у містах підрозділам. Другий примірник зберігається в Мінпраці.

  18. Мінпраці на підставі даних зведених реєстрів готує в установленому законодавством порядку і подає Державному казначейству розподіл асигнувань для перерахування:

  бюджетних коштів за програмою 2501630 регіональним підрозділам;

  субвенції на відповідні рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських бюджетів, відкриті в територіальних органах Державного казначейства. 

  Перерахування бюджетних коштів та

  здійснення видатків за програмою 2501630

  19. Державне казначейство протягом трьох операційних днів після надходження від Мінпраці даних про розподіл асигнувань перераховує кошти за програмою 2501630 на відповідні рахунки регіональних підрозділів, відкриті в територіальних органах Державного казначейства.

  20. Перерахування коштів регіональним і районним підрозділам здійснюється згідно з Порядком обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженим Державним казначейством, з урахуванням фактичного надходження бюджетних коштів на відповідні рахунки, відкриті в Державному казначействі та його територіальних органах.

  21. Видатки з державного бюджету регіональним підрозділам здійснюються в установленому законодавством порядку у межах затверджених кошторисів за програмою 2501630 для фінансування закупівлі товарів, робіт і послуг згідно з планом заходів з реалізації проекту.

  Видатки з державного бюджету районним підрозділам здійснюються в установленому законодавством порядку у межах затверджених кошторисів за програмою 2501630 для фінансування робіт з ремонту їх приміщень згідно з планом заходів з реалізації проекту. Видатки, пов’язані з ремонтом приміщень, здійснюються у разі підтвердження відповідними районними підрозділами права державної або комунальної власності або права користування приміщенням строком не менше ніж 10 років.

  Перерахування субвенції та здійснення видатків 

  22. Субвенція перераховується згідно з Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим Державним казначейством.

  Державне казначейство протягом трьох операційних днів після надходження від Мінпраці даних про розподіл асигнувань перераховує із спеціального фонду державного бюджету субвенцію на відповідні рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських бюджетів, відкриті в територіальних органах Державного казначейства для обліку субвенції.

  Перерахування субвенції з державного бюджету здійснюється у межах річних обсягів субвенції, затверджених для відповідного регіону Законом про Державний бюджет України на 2006 рік, відповідно до сум, зазначених у розподілах з урахуванням фактичного надходження субвенції на відповідні рахунки, відкриті в Державному казначействі.

  Перерахування субвенції з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських бюджетів здійснюється у межах річних обсягів субвенції для відповідних міських і районних у містах бюджетів, затверджених рішеннями про бюджет відповідних місцевих рад з урахуванням фактичного надходження субвенції на відповідні рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства.

  Територіальні органи Державного казначейства протягом одного операційного дня після надходження субвенції перераховують кошти у повному обсязі на відповідні рахунки міських і районних у містах підрозділів.

  23. Видатки міських і районних у містах підрозділів за рахунок субвенції проводяться з районних у мм. Києві та Севастополі, міських, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення і районних у містах бюджетів в установленому законодавством порядку у межах затверджених кошторисів для фінансування робіт з ремонту їх приміщень відповідно до плану заходів з реалізації проекту. Видатки на ремонт приміщень здійснюються у разі підтвердження відповідним міським або районним у місті підрозділом права державної або комунальної власності або права користування приміщенням строком не менше ніж 10 років.

  24. Учасники розрахунків за субвенцією у графі „Призначення платежу” платіжного доручення посилаються на пункт 15 статті 64 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” та відповідні рішення про місцевий бюджет на 2006 рік, якими визначено обсяг субвенції та проведення відповідних видатків місцевих бюджетів.

  25. Державне казначейство щомісяця подає Мінпраці звітність у встановленій формі про використання місцевими бюджетами субвенції.

  26. Залишки коштів за програмою 2501630 і субвенції на рахунках регіональних, районних, міських і районних у містах підрозділів, які не були використані ними протягом 2006 року, зберігаються та використовуються відповідно до положень частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України у наступному бюджетному періоді. 

  27. Складення та подання фінансової звітності про використання коштів за програмою 2501630 та субвенції, а також контроль за цільовим і ефективним їх витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  _____________________________