• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

   

  від 15 червня 2006 р. № 828

  Київ

   

  Про затвердження Угоди
  між Кабінетом Міністрів України та
  Урядом Республіки Македонія про співробітництво
  у сфері інформації


   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Македонія про співробітництво у сфері інформації, підписану у м. Києві 27 червня 2005 р.,  що додається.

   

  Прем’єр-міністр України                                   Ю. ЄХАНУРОВ

  Інд.51  УГОДА

  між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Македонія

   про співробітництво в галузі інформації

   

              Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Македонія, далі – „Сторони”,

   

  прагнучи укріпити традиційно дружні стосунки між двома країнами,

   

  висловлюючи зобов'язання щодо неодмінного збереження і створення умов подальшого розвитку преси та мовлення в кожній з країн,

   

  надаючи великого значення зміцненню взаєморозуміння між двома державами і прагнучи сприяти політичному, економічному та культурному співробітництву між ними,

   

  прагнучи сприяти виконанню положень Декларації прав людини      1948 року, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року та Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року,

   

  беручи до уваги положення Заключного Акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року та документи ОБСЄ, що стосуються співробітництва у сфері інформації та у гуманітарній сфері,

   

  керуючись принципами рівноправності та поважаючи взаємні інтереси, з метою активізації зв’язків між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Македонія, що сприятиме обміну інформацією у відповідних сферах і розвитку співробітництва між засобами масової інформації обох країн,

   

  домовились про таке:

   

   

  Стаття 1

   

  Сторони погодилися сприяти створенню позитивних умов для швидкого та вільного поширення інформації з метою поглиблення знань про способи життя населення обох країн.

   

  Стаття 2

   

  Сторони забезпечують необхідне сприяння здійсненню обміну інформацією, зокрема між інформаційними агентствами, телерадіоорганізаціями і друкованими засобами масової інформації.

  Сторони не перешкоджатимуть розповсюдженню продукції засобів масової інформації, які зареєстровані і діють в правовому полі на території держави іншої Сторони, за умови, що публікація відомостей і матеріалів, що лежать в основі такої продукції, не суперечить вимогам законодавства держави перебування.

   

  Стаття 3

   

              Сторони всебічно сприятимуть розвитку і вдосконаленню співробітництва між засобами масової інформації обох країн в країнах-резидентах, а також між відповідними установами і організаціями Сторін, які працюють в інформаційній сфері.

  Сторони надаватимуть сприяння виробництву радіо- та телевізійних програм про події в сферах культури, освіти, політики, економіки, туризму, спорту, охорони навколишнього середовища та щодо інших питань, що становлять взаємний інтерес для двох країн, що транслюватимуться телерадіоорганізаціями двох країн в рамках співробітництва у сфері засобів масової інформації.

   

  Стаття 4

   

              Сторони сприятимуть рівноправному та взаємовигідному співробітництву між засобами масової інформації держав Сторін на засадах взаємного інтересу, безпосереднім контактам між журналістами та професійними об'єднаннями  журналістів держав Сторін шляхом організації зустрічей, семінарів, конференцій, книжкових виставок та ярмарків.

   

  Стаття 5

   

              Сторони сприятимуть трансляції теле- і радіопрограм, що розповсюджуються на законних підставах на території держави іншої Сторони, а також матеріалів, підготовлених місцевими журналістами за допомогою комунікаційних засобів та відповідних систем.

   

  Стаття 6

   

  Сторони забезпечуватимуть захист авторських прав під час обміну та співпраці, що стосуватимуться відео-матеріалів, аудіовізуальної та друкованої продукції.

   

  Стаття 7

   

  Кожна зі Сторін, керуючись взаємною згодою і дотримуючись законодавства, яким регулюється інформаційна сфера держави іншої Сторони, сприятиме акредитованим представникам засобів масової інформації у створенні умов, необхідних для виконання ними професійних обов’язків, включаючи встановлення ділових контактів, підготовку інформаційних матеріалів і репортажів.

   

  Стаття 8

   

  Сторони сприяють обміну фахівцями у сфері електронних і друкованих засобів масової інформації, науково-технічних галузей, що пов'язані з масовою інформацією.

   

  Стаття 9

   

  Сторони здійснюють співробітництво та обмін досвідом у сфері правового регулювання діяльності засобів масової інформації, а також обмінюються статистичними та іншими даними для професійного використання пресою, радіо і телебаченням.

   

  Стаття 10

   

  З метою реалізації положень Угоди Сторони укладатимуть спеціальні угоди щодо конкретних напрямів двостороннього співробітництва відповідно до національних законодавств України та Республіки Македонія.

  Правила, форми і умови такого співробітництва визначаються на основі прямих домовленостей між відповідними установами держав Сторін.

   

  Стаття 11

   

  Положення цієї Угоди не зачіпають прав та обов’язків Сторін за іншими міжнародними договорами, учасниками яких вони є.

   

  Стаття 12

   

              Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін у вигляді протоколів, які є її невід’ємною частиною і набувають чинності відповідно до процедури, передбаченої Статтею 15 цієї Угоди.

   

  Стаття 13

   

  Розбіжності щодо тлумачення і застосування норм цієї Угоди будуть вирішуватися шляхом взаємних консультацій між Сторонами.

  Правовідносини, що виникатимуть при імплементації цієї Угоди, регулюватимуться відповідно до національного законодавства держав Сторін.

   

  Стаття 14

   

  Угода укладається терміном на п’ять років. Дія цієї Угоди автоматично продовжуватиметься на наступні п’ять років, якщо жодна зі Сторін у письмовому вигляді не висловить наміру припинити дію Угоди за шість місяців до закінчення терміну дії Угоди.

  Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на проекти та програми, виконання яких Сторонами вже почалося, а також на дію контрактів і договорів, що були укладені на основі Угоди, і незавершених на момент припинення її дії, якщо Сторони  письмово не домовляться про інше.

             

  Стаття 15

   

              Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення Сторін про виконання ними всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою.

   

              Вчинено в місті Києві 27 червня 2005 року в двох примірниках, кожний українською та македонською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

   

  За Кабінет Міністрів

   України

  За Уряд Республіки

  Македонія