• In English

 • СХВАЛЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України

  від 15 червня 2006 р. № 341-р

  КОНЦЕПЦІЯ
  Державної  програми співпраці із закордонними
  українцями на  період до 2010 року

  Загальна частина

  На сьогодні за межами України проживає майже 20 млн. громадян інших держав та осіб без громадянства, які вважають себе етнічними українцями та визнають Україну своєю етнічною батьківщиною.

  Державна програма співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року (далі — Програма) повинна бути спрямована на підтримку тісних зв’язків України із закордонними українцями, створення умов для економічної та гуманітарної діяльності закордонних українців в Україні, а також пошук нових форм і методів виконання конституційних зобов’язань держави — сприяти консолідації української нації та дбати про задоволення національно-культурних, інформаційних і мовних потреб українців, які проживають за межами України.

  Розроблення та виконання Програми здійснюватиметься за підтримки  керівників українських та зарубіжних громадських організацій, зокрема товариства “Україна-Світ”, Української всесвітньої координаційної ради, Світового конгресу українців.

  Мета Програми

  Метою Програми є забезпечення системного підходу до подальшого зміцнення зв’язків із закордонними українцями та їх громадськими організаціями, що сприятиме поширенню інформації про нашу державу, її промисловий потенціал, торговельно-економічні, науково-технічні можливості та культуру і зміцненню авторитету України у світі.

  Шляхи виконання Програми

  Виконання Програми здійснюватиметься шляхом:

  подальшого розвитку відносин із закордонними українцями;

  активізації співпраці у галузях науки, освіти, культури, туризму та інформації;

  торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва;

  проведення спільних заходів, спрямованих на подальший розвиток спортивних зв’язків та молодіжного руху.

   

   

  Очікувані результати

     Виконання Програми дасть змогу поглибити зв’язки між Україною і закордонними українцями, задовольнити їх національно-культурні, інформаційні та мовні потреби і зберегти українську самобутність,  ширше залучати закордонних українців до державотворчих процесів в Україні, використовувати їх духовний, науковий та інтелектуальний потенціал.

  Фінансове забезпечення

  Видатки, пов’язані з виконанням Програми, здійснюватимуться у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті на відповідні роки органам виконавчої влади, які визначаються відповідальними за її виконання, а також за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел.

   

  __________________