• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 червня 2006 р. № 834

  ПОРЯДОК
  виконання вимог Додаткового протоколу до Угоди між Україною
  та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування
  гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї


  1. Цей Порядок визначає процедуру виконання вимог Додаткового протоколу до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (далі — Додатковий протокол).

  У Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у статті 18 Додаткового протоколу.

  2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень та Національна академія наук забезпечують підготовку  інформації з урахуванням законодавства у сфері захисту інформації та згідно з вимогами Додаткового протоколу (далі — інформація), зокрема:

  Мінпаливенерго — у галузі ядерного паливного циклу (статті 2.а.i, 2.а.iii, 2.а.v, 2.а.vi, 2.а.vii, 2.а.viii, 2.а.x);

  Держекспортконтроль — про здійснення за звітний період експорту товарів подвійного використання, включених до додатка II на підставі звітів про фактичний обсяг експорту;

  Держмитслужба — про здійснення імпорту товарів подвійного використання, включених до додатка II (за окремим запитом Держатомрегулювання);

  Мінпромполітики — про діяльність, зазначену в додатку I;

  МОН і Національна академія наук — про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, які мають відношення до ядерного паливного циклу
  (статті 2.а.і, 2.а.ііі, 2.а.х);

  МНС — про місця знаходження або подальшої обробки відходів середнього або високого рівня активності, що містять плутоній

  (статті 2.а.
  vііі, 2.b.і).

  3. Інформація надсилається Держатомрегулювання на паперовому та електронному носіях з урахуванням Керівних принципів та формату для підготовки і подання заяв згідно із статтями 2 і 3 Типового додаткового протоколу до угод про гарантії (2005 рік, IAEA-SVS-II) за 30 днів до строків, визначених статтею 3 Додаткового протоколу.

  4. Держатомрегулювання визначає відповідність інформації вимогам Додаткового протоколу, узагальнює її та забезпечує своєчасне подання Міжнародному агентству з атомної енергії (далі — Агентство).

   

  5. Для перевірки інформації України інспекторам Агентства надається доступ до:

  1) будь-якого місця на майданчику або будь-якого місця знаходження, згаданого в інформації, а також будь-якої знятої з експлуатації установки чи місця знаходження поза установками, де раніше звичайно використовувався ядерний матеріал;

  2) будь-якого місця знаходження, визначеного Агентством для відбору проб навколишнього середовища.

  6. Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, Національна академія наук у разі надходження запиту від Агентства про надання доступу повинні в межах своїх повноважень у визначений у повідомленні строк створити умови для доступу інспекторів Агентства до місць, передбачених пунктом 5 цього Порядку.

  У разі коли Україна не має можливості надати такий доступ, Держатомрегулювання разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук вживають згідно із законодавством та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, заходів для задоволення вимог Агентства.

   

  ____________________