• In English

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 15 червня 2006 р.  № 826

   

  ПОРЯДОК

  визначення відновної вартості об’єктів благоустрою

   

  1. Цей Порядок встановлює механізм визначення  відновної вартості  об’єктів благоустрою у разі їх пошкодження чи знищення.

  2. Для визначення відновної вартості об’єкта благоустрою його балансоутримувач утворює комісію, до складу якої включаються представники балансоутримувача і власника зазначеного об’єкта, місцевої держадміністрації (виконавчого органу міської, селищної, сільської ради), спеціалісти з питань благоустрою населеного пункту (далі – комісія). До складу комісії можуть входити представники громадських організацій (за їх згодою).

  Головою комісії призначається представник балансоутримувача об’єкта благоустрою.

  3. Комісія проводить обстеження об’єкта благоустрою, встановлює ступінь його пошкодження чи знищення, визначає відновну вартість робіт з його  відновлення (відбудови) і складає відповідний акт.

  Методику визначення відновної вартості об’єкта благоустрою і форму акта його обстеження затверджує Мінбуд.

  4. Юридична чи фізична особа, винна у пошкодженні чи знищенні об’єкта благоустрою, бере  участь в роботі комісії та підписує акт обстеження об’єкта.

  5. За  відсутності потреби у розробленні проектно-кошторисної документації на відновлення (відбудову) об’єкта благоустрою винна юридична чи фізична особа повинна забезпечити усунення власними силами  пошкодження та/або відновлення (відбудови)  об’єкта благоустрою чи  перерахувати на рахунок балансоутримувача суму відновної вартості, зазначену в акті обстеження  об’єкта.

  Якщо виникає  потреба у розробленні  проектно-кошторисної документації, відповідні витрати відносяться до  відновної вартості об’єкта благоустрою.

  6. Роботи з усунення пошкодження та/або відновлення (відбудови) об’єкта благоустрою виконуються  винною юридичною чи фізичною  особою у строки, визначені письмовим договором з балансоутримувачем об’єкта. 

   У разі коли не встановлена така особа, роботи  виконуються власником об’єкта благоустрою за власний рахунок.

   

  ————————————————