• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 10 червня 2006 р. № 818

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених у державному
  бюджеті для реконструкції та ремонту гуртожитків для учнів
  професійно-технічних і студентів вищих навчальних закладів


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті МОН для реконструкції та ремонту гуртожитків для учнів професійно-технічних і студентів вищих навчальних закладів (далі — бюджетні кошти).

  2. Професійно-технічні та вищі навчальні заклади (далі — навчальні заклади) подають до 15 червня за встановленою МОН формою заявки на проведення реконструкції та ремонту гуртожитків.

  Обсяг робіт визначається відповідно до проектно-кошторисної документації в розрізі кожного гуртожитку з урахуванням вимог нормативних документів — державних стандартів, технічних умов, державних будівельних норм і правил тощо. В обґрунтуванні потреби в бюджетних коштах наводяться детальні розрахунки, проведені на підставі будівельних норм та нормативних витрат і діючих цін (тарифів).

  3. МОН формує згідно із заявками навчальних закладів перелік гуртожитків, реконструкція та ремонт яких здійснюються за рахунок бюджетних коштів, і перераховує бюджетні кошти зазначеним закладам.

  4. Навчальні заклади здійснюють закупівлю робіт відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  Попередня оплата робіт провадиться в розмірі до 50 відсотків їх вартості.

  Остаточна оплата вартості робіт провадиться на підставі акта приймання-передачі. Підставою для складення акта приймання-передачі є підписані керівником навчального закладу і виконавцем акти виконання робіт.

  5. Навчальні заклади подають до п’ятого числа кожного місяця МОН дані про виконання робіт та використання бюджетних коштів.

  6. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів і контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються відповідно до законодавства.

  _____________________