• In English

 •  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9 червня 2006 р. № 815

  ПЛАН
  використання радіочастотного ресурсу України 

  Цей План складається з двох розділів та додатків.

  У розділі I наведено перелік радіотехнологій, що використовуються в Україні, з визначенням смуг радіочастот та служб радіозв’язку, а також строки припинення їх використання, зокрема у графі:

  першій — радіотехнології, що використовуються радіослужбами в Україні;

  другій — радіослужби відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, що використовують діючі в Україні радіотехнології. У зазначеній графі поняття “малопотужні застосування” не стосується конкретної радіослужби, а охоплює радіотехнології різних радіослужб за умови використання ними радіоелектронних засобів на вторинній основі і з обмеженою потужністю випромінювання;

  третій — вид радіозв’язку, якому відповідає та чи інша радіотехнологія;

  четвертій і п’ятій — базові стандарти (нормативні документи, у яких наводиться опис радіотехнологій) та основні загальні стандарти (нормативні документи, у яких визначаються характеристики обладнання радіотехнологій), а також міжнародні та європейські стандарти, зокрема країн — розробників радіотехнологій та виробників обладнання. У разі відсутності інформації про стандарти радіотехнологія визначається технічними умовами України (ТУУ) та технічними специфікаціями (ТС) на відповідні радіоелектронні засоби;

  шостій — положення Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку (РР МСЕ), резолюції всесвітніх конференцій радіозв’язку (ВКР), рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) та Європейської конференції адміністрацій пошт та електрозв’язку (СЕПТ), рішення Європейської комісії з комунікацій (ЄКК), а також міжнародні угоди та відповідні рішення, прийняті в Україні, в яких визначаються умови використання радіочастотного ресурсу щодо забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) радіоелектронних засобів (РЕЗ);

  сьомій — смуги або номінали радіочастот, виділені для використання в радіотехнологіях;

  восьмій — особливості застосування радіотехнологій в Україні та умовні позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом:

  Л01 — користування смугою радіочастот здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом встановлює виключне право на користування визначеним в ній радіочастотним ресурсом у межах зазначених регіонів;

  Л02 — користування смугою радіочастот здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Смуга або частина зазначеної смуги радіочастот може використовуватися в межах одного регіону кількома користувачами за умови забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів;

  Д01 — дозвіл на експлуатацію видається на кожний радіоелектронний засіб, встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;

  Д02 — дозвіл на експлуатацію видається на кожний радіоелектронний засіб для використання на зазначеній у дозволі території з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;

  Д03 — дозвіл на експлуатацію видається на кожний радіоелектронний засіб, встановлений у місці з конкретними географічними координатами, або на радіоелектронний засіб, що діє на зазначеній у дозволі території без визначення умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;

  Т01 — користування смугою радіочастот здійснюється технологічними користувачами на підставі дозволів на експлуатацію радіоелектронного засобу.

  Крім того, у графі восьмій використано такі позначки:

  Б01 — можливе використання радіоелектронних засобів на бездозвільній основі за умови їх включення до переліку радіоелектронних засобів, що не потребують отримання дозволів Українського державного центру радіочастот на їх експлуатацію;

  К01 — користування смугою радіочастот передбачає проведення конверсії;

  К02 — впровадження перспективних радіотехнологій, які плануються для застосування спеціальними користувачами, здійснюється, як правило, у смугах радіочастот спеціального користування, відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України. Впровадження перспективних радіотехнологій спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального користування здійснюється за узгодженням з Національною комісією з питань регулювання зв’язку.

  Позначки Л01, Л02, Д01, Д02, Д03 і Т01 стосуються тільки загальних користувачів.

  Визначені у Плані особливості використання радіотехнологій стосуються тільки зазначених смуг радіочастот.

  У разі коли у дев’ятій графі строки припинення використання радіотехнології не визначено, радіотехнологія використовується до моменту внесення відповідних змін до Плану.

  У розділі II наведено перелік перспективних для впровадження в Україні радіотехнологій з визначенням радіослужб, якими планується їх використання, смуг радіочастот, а також строки впровадження радіотехнологій, зокрема у графі:

  першій — перспективні радіотехнології;

  другій — базові стандарти, у яких наводиться опис радіотехнології;

  третій — радіослужби, якими планується використання  тієї чи іншої радіотехнології;

  четвертій — смуги або номінали радіочастот, у межах яких планується використання перспективних радіотехнологій;

  п’ятій — особливості впровадження радіотехнологій;

  шостій — строки впровадження радіотехнологій.

  Кожний з обох розділів має підрозділи, у яких радіотехнології, що використовуються загальними та спеціальними користувачами, зазначаються окремо.

  У додатку 1 до Плану визначені особливості використання морською рухомою радіослужбою смуг радіочастот 156,025 — 157,925 МГц та
  160,625 — 162,025 МГц під час застосування радіотехнології “Радіозв’язок берегових та суднових станцій”, а в додатку 2 — особливості використання рухомою радіослужбою загальних користувачів смуги радіочастот
  150,05 — 168,5 МГц під час застосування відповідної радіотехнології.  РОЗДІЛ I. Діючі радіотехнології

  Радіотехнологія

  Радіослужба

  Вид радіозв’язку

  Базові стандарти

  Основні загальні стандарти

  Положення
  РР МСЕ, резолюції
  ВКР, рекомендації
  МСЕ, СЕПТ,
  рішення ЄКК та міжнародні угоди  Смуга радіочастот

  Особливості застосування радіотехнологій

  Строк припинення викори-стання радіотех-нології

  Радіотехнології, які застосовуються загальними користувачами

  1. Аналоговий короткохвильо-вий радіо-зв’язок

  сухопутна рухома

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

  ГОСТ 22579

  ГОСТ 14663

  ГОСТ 13420

   

   

  2045—2100 кГц

  22535 кГц

  22672 кГц

  22785 кГц

  3800—3900 кГц

  6765—7000 кГц

  7400—7450 кГц

  Т01, Д01

   

   

   

   

  ГОСТ 22579

  ГОСТ 14663

  ГОСТ 13420

   

   

  2130 кГц

  2150 кГц

  5890 кГц

  5895 кГц

  6800 кГц

  6805 кГц

  6830 кГц

  7700 кГц

  9155 кГц

  радіочастоти можуть використовуватися лише в мережах зв’язку залізничного транспорту в телефонному режимі

  Т01, Д01

   

   

  повітряна рухома

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

  ГОСТ 22579

  ГОСТ 14663

  ГОСТ 13420

   

   

  3915 кГц

  6655 кГц

  6665 кГц

  радіочастоти можуть використовуватися  в мережах зв’язку залізничного транспорту в телеграфному режимі

  Т01, Д01

   

   

  морська рухома

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

  ГОСТ 22579

  ГОСТ 14663

  ГОСТ 13420

   

   

  4405 кГц

  4430 кГц

  радіочастоти можуть використовуватися в мережах зв’язку залізничного транспорту в телеграфному режимі

  Т01, Д01

   

   

  фіксована

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

  ГОСТ 22579

  ГОСТ 14663

  ГОСТ 13420

   

   

  3995 кГц

  4020 кГц

   

  радіочастоти використовуються в мережах зв’язку залізничного транспорту в телеграфному режимі

  Т01, Д01

   

   

   

   

  ГОСТ 22579

  ГОСТ 14663

  ГОСТ 13420

   

   

  22885 кГц

  22925 кГц

  Т01, Д01

   

   

  рухома, за винятком повітряної рухомої

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

  ГОСТ 22579

  ГОСТ 14663

  ГОСТ 13420

   

   

  2385 кГц

  2586 кГц

  3185 кГц

  3215 кГц

  3735 кГц

  4565 кГц

  4580 кГц

  10275 кГц

  10500 кГц

  радіочастоти використовуються в мережах зв’язку залізничного транспорту в телеграфному режимі
  Т01, Д01

   

   

   

   

  ГОСТ 22579

  ГОСТ 14663

  ГОСТ 13420

   

   

  3155-3220 кГц

  23025 кГц

  26375 кГц

  26425 кГц

  Т01, Д01

   

  2. Аналоговий коротко-хвильовий персональний радіозв’язок

  рухома, за винятком повітряної рухомої

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

   

  ETS 300 135

  EN 300 433

  ERC/DEC (98)11

  ERC/REC T/R 20-09

  26960—27410 кГц

  використання РЕЗ в зазначеній смузі радіочастот здійснюється в режимі безпосереднього зв'язку (без застосування базової станції або ретранслятора). Застосування технологічними користувачами  РЕЗ, введених в експлуатацію до 1 травня 2006 р., припиняється після 31 грудня 2007 року. Видача дозволів для нових РЕЗ технологічних користувачів припиняється з 1 травня 2006 року

  Т01, Д03

   

  3. Аналоговий ультра-короткохви-льовий радіо-телефонний зв’язок

  рухома

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

  ERC/REC T/R 25-08

  30,01—33 МГц

  Т01, Д01

   

   

   

   

   

   

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

  ERC/REC T/R 25-08

  33—47 МГц

  використання смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України

  Т01, Д01

   

   

   

   

  ДСТУ 4184

   

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

  ERC/REC T/R 25-08

  300—300,525 МГц

  336,25—336,525 МГц

  смуги радіочастот 300—300,525 МГц  та 336,25—336,525 МГц є парними. Радіочастоти 300 МГц, 300,05 МГц, 300,1 МГц, 300,15 МГц, 300,2 МГц, 336 МГц, 336,05 МГц, 336,1 МГц, 336,15 МГц, 336,2 МГц використовуються на внутрішніх водних шляхах Т01, Д01

   

   

   

   

  ДСТУ 4184

   

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

  ERC/REC T/R 25-08

  301,125—
  305,825 МГц

  337,125—
  341,825 МГц

  смуги радіочастот 301,125—308,825 МГц та 337,125—341,825 МГц є парними. У смугах радіочастот
  301,125—305,825 МГц та 337,125—341,825 МГц використовуються РЕЗ радіально-зонової системи зв'язку "Алтай"

  Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  ДСТУ 4184

   

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

  ERC/REC T/R 25-08

  307,0375—308 МГц

  343,0375—344 МГц

  смуги радіочастот 307,0375—308 МГц та 343,0375—344 МГц є парними

  Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  ДСТУ 4184

   

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

  ERC/REC T/R 25-08

  450—453 МГц

  460—463 МГц

  смуги радіочастот 450—453 МГц та 460—463 МГц  є парними. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ у таких смугах радіочастот проводиться з урахуванням впровадження  радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв’язок  CDMA 450"

  Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

  рухома, за винятком повітряної рухомої

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

  ДСТУ 4184

   

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

  ERC/REC T/R 25-08

  150,05—156,7625 МГц 156,8375—
  162,05 МГц

  163,2—168,5 МГц

  смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 12,5 кГц

  Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  ДСТУ 4184

   

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

  ERC/REC T/R 25-08

  413—420 МГц

  423—430 МГц

  смуги радіочастот  413—420 МГц та 423—430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком
  12,5 кГц

  Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

   

  440—442,125 МГц

  442,525—
  447,725 МГц

  448,15—450 МГц

  Т01, Д01

   

   

  сухопутна рухома

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

   

  47—48,975 МГц

  використання смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України

  Т01, Д01

   

   

   

   

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

   

  56,5—58 МГц

  Т01, Д01

   

  4. Аналогові безпроводові телефони

  рухома

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

   

  EN 300 422

  норми 18-85

   

  ERC/REC 70-03

  30,075—31,3 МГц

  дозволяється використання РЕЗ із потужністю випромінювання
  до 10 мВт

  Б01

   

  5. Аналоговий транкінговий радіозв’язок

  рухома

  транкінговий радіозв’язок

  ДСТУ 4184

  MPT 1327

  Smart Trank

  EN 300 086

  ERC/ REC T/R 25-08

  450—453 МГц

  460—463 МГц

  смуги радіочастот  450—453 МГц, 460—463 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 12,5 кГц. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ у таких смугах радіочастот проводиться з урахуванням впровадження  радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв’язок  CDMA 450"

  Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

  рухома, за винятком повітряної рухомої

  транкінговий радіозв’язок

  ДСТУ 4184

  MPT 1327

  Smart Trank

  EN 300 086

  ERC/REC T/R 25-08

  150,05—
  156,7625 МГц

  156,8375—
  162,75 МГц

  163,2—168,5 МГц

  окремі ділянки смуг радіочастот використовуються РЕЗ транкінгового зв'язку в дуплексному режимі згідно з додатком 2

  Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  ДСТУ 4184

  MPT 1327
  Smart Trank

  EN 300 086

  ERC/REC T/R 25-08

  413—420 МГц

  423—430 МГц

  смуги радіочастот 413—420 МГц, 423—430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 12,5 кГц

  Л02, Д01 або Т01, Д01

   

  6. Безпосеред-ній аналоговий ультракоротко-хвильовий радіозв’язок

  рухома, за винятком повітряної рухомої

  радіозв’язок фіксованої, рухомої супутникової та морської радіослужб

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

  ERC/REC T/R 25-08

  151,685 МГц

  159,175 МГц

  159,225 МГц

  159,575 МГц

  159,65 МГц

  радіочастоти використовуються до
  1 січня 2008 року. Подальше використання здійснюватиметься у смугах симплексних радіочастот згідно з додатком 2. Потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених – 2 Вт

  Т01, Д03

  1 січня 2008 р.

   

   

   

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

  ERC/REC T/R 25-08

  414,325 МГц

  415,725 МГц

  415,975 МГц

  416,825 МГц

  424,325 МГц

  425,725 МГц

  425,975 МГц

  426,825 МГц

  радіочастоти використовуються до 1 січня 2008 р. РЕЗ, дозволи на експлуатацію яких видані до 1 травня 2006 року. Подальше використання зазначених РЕЗ здійснюватиметься у

  1 січня 2008 р.

   

   

   

   

   

   

   

  смузі радіочастот 445,2—445,3 МГц. Потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених – 2 Вт

  Т01, Д03

   

   

   

   

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

   ERC/DEC(01)21

  445,2—445,3 МГц

  потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених – 2 Вт

  Т01, Д03

   

   

   

   

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

   ERC/DEC(98)25

  446—446,1 МГц

  потужність випромінювання не повинна перевищувати
  0,5 Вт

  Т01, Д03

   

   

   

   

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

  ERC/REC T/R 25-08

  446,3 МГц

  446,325 МГц

  446,35 МГц

  446,375 МГц

  подальше використання радіотехнології здійснюватиметься у смузі радіочастот
  445,2—445,3 МГц. Потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених – 2 Вт

  Т01, Д03

  1 січня 2009 р.

   

   

   

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

  ERC/REC T/R 25-08

  446,4—446,625 МГц

  подальше використання радіотехнології здійсню-ватиметься у смузі радіо-частот 445,2—445,3 МГц. Потужність випроміню-вання вожених РЕЗ не повинна перевищувати
  10 Вт, ношених – 2 Вт

  Т01, Д03

  1 січня  2009 р.

  7. Пейджин-говий радіозв’язок

  рухома, за винятком повітряної рухомої

  пошуковий радіозв’язок

  POCSAG

  FLEX

  ДСТУ 4184

  EN 300 113

  EN 300 390

   

  ERC/REC T/R 25-08

  рекомендація МСЕ-Р M.539-3

  звіт МСЕ-Р
  M.499-5

  M.900-2

  160,975—161,25 МГц

  Л02, Д01 або Т01, Д01

   

  8. Радіо-дистанційне управління зовнішнім освітленням

  рухома

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

   

  42,35 МГц

  Т01, Д01

   

  9. Радіо-телеметрія охоронних і пожежних систем

  рухома

  радіозв’язок у системі охоронно-пожежної сигналізації

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

  ERC/REC T/R 25-08

  38,25—40,98 МГц

  41–46 МГц

  смуги радіочастот використовуються загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України

  Т01, Д01

   

   

   

   

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

  ERC/REC T/R 25-08

   450—453 МГц

   460—463 МГц

  смуги радіочастот 
  450—453 МГц та
  460—463 МГц є парними. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ у таких смугах радіочастот проводиться з урахуванням впровадження  радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв’язок

   CDMA 450". Експлуатація РЕЗ, що використовували зазначену смугу радіочастот, для організації симплексного режиму зв'язку передбачається у смузі 440—450 МГц

  Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

  рухома, за винятком повітряної рухомої

  радіозв’язок у системі охоронно-пожежної сигналізації

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

   

  150,05—152,3 МГц

  154,75—156 МГц

  156,8375—
  162,75 МГц

  163,2—168,5 МГц

   

  смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2

  Т01, Д01

   

   

   

   

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

  ERC/REC T/R 25-08

  413—420 МГц

  423—430 МГц

  смуги радіочастот  413—420 МГц та 423—430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот 12,5 кГц. Експлуатація РЕЗ, що використовували зазначену смугу радіочастот для організації симплексного режиму зв'язку, передбачається  у смузі 440—450 МГц

  Т01, Д01

   

   

   

   

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

  ERC/REC T/R 25-08

  440—442,125 МГц

  442,525—

  447,725 МГц

  448,150—450 МГц

  застосовується симплексний режим роботи РЕЗ

  Т01, Д01

   

   

  сухопутна рухома

  радіозв’язок у системі охоронно-пожежної сигналізації

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

   

  47—48,5 МГц

  смуга радіочастот використовується загальними користувачами  відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України

  Т01, Д01

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10. Радіо-телеметрія та радіо-дистанційне керування  

  рухома

  радіозв’язок у системі охоронно-пожежної сигналізації

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

   

  33,2—40,98 МГц

  41,3—44 МГц

  смуги радіочастот використовуються загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України

  Т01, Д01

   

   

  сухопутна рухома

  радіозв’язок у системі охоронно-пожежної сигналізації

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

   

  47—48,5 МГц

  смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України

  Т01, Д01

   

   

  рухома, за винятком повітряної рухомої

  радіозв’язок у системі охоронно-пожежної сигналізації

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

   ERC/REC T/R 25-08

  150,05—162,75 МГц

  163,2—168,5 МГц

   

  смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2

  Т01, Д01

   

  11. Радіозв’язок берегових та суднових станцій

  морська рухома 

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

   

   

  план частотних присвоєнь GE85

  примітки РР МСЕ

  5.79

  5.79A

  5.84

  416—453 кГц

  Т01, Д01, Д03

   

   

   

   

   

   

   

  454 кГц

  458 кГц

  461,5—489,5 кГц

  500 кГц

  505,5 кГц

  510,5—526 кГц

  Т01, Д01, Д03

   

   

   

   

   

  ГОСТ 22579

  план частотних присвоєнь GE85

  примітки РР МСЕ

  5.90; 5.92

  рекомендація МСЕ-Р M.1173

  1635—1810 кГц

  2045—2141,5 кГц

  Т01, Д01, Д03

   

   

   

   

   

  ГОСТ 22579

  резолюція 5 регіональної конференції МСЕ "Женева 85"

  1621 кГц

  2156 кГц

  радіочастоти 1621 кГц, 2156 кГц  є частотами берегових та суднових станцій і призначені виключно для цифрового вибіркового виклику у морській рухомій радіослужбі
  Т01, Д01, Д03

   

   

   

   

   

  ГОСТ 22579

   

  2142,5—2155,5 кГц

  2170,5 кГц

  2191 кГц

  2625 кГц
  2650 кГц

  Т01, Д01, Д03

   

   

   

   

   

  ГОСТ 22579

  примітки РР МСЕ

  5.79A

  5.109

  5.110

  5.130

  5.131

  5.132

  5.129

  додаток 17 РР (план каналоутворення)

  додаток 25 РР (план виділень)

  рекомендації МСЕ-

  M.493-10

  M.821-1

  M.822-1

  M.1082-1

  M.1173

  4063–4438 кГц

  радіочастота 4125 кГц може використовуватися станціями повітряних суден для зв'язку із станціями морської рухомої служби у разі біди і для забезпечення безпеки плавання, включаючи пошук та рятування

  Т01, Д01, Д03

   

   

   

   

   

  ГОСТ 22579

  примітки РР МСЕ

  5.79A

  5.109

  5.110

  5.130

  5.131

  5.132

  5.129

  додаток 17 РР МСЕ (план каналоутворення)

  додаток 25 РР МСЕ (план виділення)

  рекомендації МСЕ-Р

  M.493-10

  M.821-1

  M.822-1

  M.1082-1

  M.1173

  6200—6525 кГц

  Т01, Д01, Д03

   

   

   

   

   

  ГОСТ 22579

  примітки РР МСЕ

  5.79A

  5.109

  5.110

  5.130

  5.131

  5.132

  5.129

  додаток 17 РР МСЕ (план каналоутворення) додаток 25 РР МСЕ (план виділення)

  рекомендації МСЕ-Р

  M.493-10

  M.821-1

  M.822-1

  M.1082-1

  M.1173

  8100—8815 кГц

  радіочастота 8364 кГц використовується РЕЗ рятувальних засобів і РЕЗ рухомих радіослужб, які беруть участь у пошукових та рятувальних операціях Т01, Д01

   

   

   

   

   

  ГОСТ 22579

  норми 18-85

   

  16360—17410 кГц

  Т01, Д01, Д03

   

   

   

   

   

  ГОСТ 22579

  норми 18-85

   

  18780—18900 кГц

  19680—19800 кГц

  22000—22855 кГц

  25070—25210 кГц

  26100—26175 кГц

  Т01, Д01, Д03

   

   

  рухома, за винятком повітряної рухомої

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

   

  ГОСТ 22579

   

  2620 кГц

  Т01, Д01, Д03.

   

   

   

   

  ДСТУ 4184

  EN 300 162

  EN 300 698

  EN 301 178

  EN 301 025

  додаток 18 РР МСЕ

  рекомендація МСЕ-Р M.489-2

  156,025—
  157,925 МГц

  160,625—
  162,025 МГц

  смуги радіочастот  156,025—157,925 МГц, 160,625—162,025 МГц використовуються для потреб морської рухомої радіослужби згідно з додатком 1

  Т01, Д01, Д03

   

  12. Радіо-подовжувачі абонентських телефонних ліній

  рухома

  радіозв’язок з використанням радіо-подовжувачів

  ДСТУ 4184 (SENAO)

   

  EN 300 086

  EN 300 296

   

  253,5—254,5 МГц

  379,5—380,5 МГц

  смуги радіочастот 253,5—254,5 МГц,
  379,5—380,5 МГц є парними

  Т01, Д03

  1 січня
  2010 р.

   

   

   

  ДСТУ 4184 (HARVEST)

   

  EN 300 086

  EN 300 296

   

  263,95—264,95 МГц

  393,95—394,95 МГц

  смуги радіочастот 263,95—264,95 МГц,
  393,95—394,95 МГц є парними

  Т01, Д03

  1 січня
  2010 р.

  13. Радіозв’язок передавання даних

  рухома

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

  ДСТУ 4184 (Widanet)

   

  EN 300 113

  ERC/REC T/R 25-08

  452,775—
  452,975 МГц

  462,775—
  462,975 МГц

  смуги радіочастот 452,775—452,975 МГц та 462,775—462,975 МГц є парними. Видача ліцензій на користування радіо-частотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ у таких смугах радіочастот проводиться з урахуванням впровадження  радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв’язок  CDMA 450". Експлуатація РЕЗ, що використовували зазначену смугу радіочастот, передбачається  у смузі  413—420 МГц
  Т01, Д01

  1 січня 2009 р.

   

   

   

  ДСТУ 4184
  TRIMARK

   

  EN 300 113

  ERC/REC T/R 25-08

  462,525 МГц

  потужність випромінювання РЕЗ не повинна перевищувати
  25 Вт. Експлуатація РЕЗ, що використовували зазначену смугу радіочастот для організації симплексного режиму зв'язку, передбачається у смузі 440—450 МГц
  Т01, Д01

   

  14. Цифровий транкінговий радіозв’язок

  рухома, за винятком повітряної рухомої

  транкінговий радіозв’язок

  TETRA

  Air-TETRA

  TETRA-COMPAKT

  TETRA-DIMETRA

  ДСТУ 4184

  EN 303 035

  EN 300 392

  ERC/DEC (96)04

  ECC DEC (03)01

  ECC DEC (02)03

  413—420 МГц

  423—430 МГц

  смуги радіочастот
  413—420 МГц та 423—
  430 МГц є парними

  Л02, Д01 або Т01, Д01

   

  15. Радіочас-тотні пристрої ідентифікації рухомого складу на залізниці

  рухома, за винятком повітряної рухомої

  інший вид радіозв'язку

  ДСТУ 4184

   

   

  865 МГц

  867 МГц

  869 МГц

  радіочастоти використовуються системою автоматичної ідентифікації рухомого складу на  залізничному транспорті. Потужність випромінювання не повинна перевищувати 2 Вт

  Т01, Д01

   

  16. Цифрові радіотелефони

  рухома, за винятком повітряної рухомої

  інший вид радіозв'язку

  СТ-1

  ETS 300 797

  EN 300 466

  ECC DEC (01)02

  814—815 МГц

  904—905 МГц

   

  смуги радіочастот 814—815 МГц та 904—905 МГц є парними. Радіотелефони  потужністю випромінювання до
  10 мВт використовуються відповідно до Б01

  1 січня 2008 р.

   

   

   

  СТ-2

  ETS 300 797

  EN 300 466

  ECC DEC (01)02

  864—868,2 МГц

  радіотелефони  потужністю випромінювання до
  10 мВт використовуються відповідно до Б01

  1 січня 2008 р.

  17. Аналоговий стільниковий радіозв’язок NMT-450

  рухома

  стільниковий радіозв’язок

  NMT DOC.450

  ДСТУ 4184

  EN 300 086

  EN 300 113

  EN 300 219

  EN 300 296

  EN 300 341

  EN 300 390

  ERC/REC T/R 25-08

  453—457,5 МГц

  463—467,5 МГц

  смуги радіочастот
  463—467,5 МГц та
  453—457,5 МГц є парними і можуть використовуватися аналоговими системами сухопутного рухомого стільникового радіозв'язку до впровадження цифрових систем стільникового радіозв’язку

  Л01, Д01

  30 червня 2006 р.

  18. Цифровий стільниковий радіозв’язок
  D-AMPS

  фіксована

  стільниковий радіозв’язок

  TIA/EIA/IS-138 TIA/EIA/IS-137

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  ГОСТ 30429

  норми 18-85

  TIA/EIA/IS-136

  830,67—834,97 МГц

  875,67—879,97 МГц

  смуги радіочастот 830,67—834,97 МГц та 875,67—879,97 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби. Видача нових ліцензій на користування радіочастотним ресурсом припиняється у зв'язку з впровадженням цифрового телевізійного мовлення

  Л01, Д01

  1 січня 2013 р.

  19. Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800

  фіксована

  стільниковий радіозв’язок

  TIA/EIA/IS-95

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  ГОСТ 30429

  норми 18-85

   

  TIA/EIA/IS-95

   

  824,07—831,63 МГц

  869,07—876,63 МГц
  831,63—832,81 МГц
  876,63—877,81 МГц

   

  смуги радіочастот 824,07—831,63 МГц та 869,07—876,63 МГц, 831,63—832,81 МГц та 876,63—877,81 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби. Смуги радіочастот 831,63—
  832,81 МГц та 876,63—877,81 МГц використо-вуються тільки у м. Києві. У зв'язку з впровадженням цифрового телевізійного мовлення строк дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕ3 встановлюється до  1 січня 2016 року

  Л01, Д01

  1 січня 2016 р.

   

   

   

  (CDMA) IS-95

  TIA/EIA/IS-95

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  ГОСТ 30429

  норми 18-85

   

  TIA/EIA/IS-95

   

  840,45—842,97 МГц

  885,45—887,97 МГц

  смуги радіочастот 840,45—842,97 МГц та 885,45—887,97 МГц є парними. Строк дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕ3 встановлюється до 1 січня 2013 року

  Л01, Д01

  1 січня 2013 р.

  20. Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900

  рухома, за винятком повітряної рухомої

  стільниковий радіозв’язок

  GSM-900

  EN 301 502

  EN 301 511

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  ГОСТ 30429

  норми 18-85

  ERC/DEC (94)01

  890—915 МГц

  935—960 МГц

  смуги радіочастот
  890—915 МГц,
  935—960 МГц є парними Л01, Д01

   

  21. Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800

  рухома

  стільниковий радіозв’язок

  DCS-1800

  EN 301 502

  EN 301 511

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  ГОСТ 30429

  норми 18-85

  ERC/DEC (95)03 ERC/REC T/R 22-07

  1710—1785 МГц

  1805—1880 МГц

  смуги радіочастот 1710—1785 МГц, 1805—
  1880 МГц є парними
  Л01, Д01

   

  22. Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

  рухома

  стільниковий радіозв’язок

  IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA)

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  ГОСТ 30429

  норми 18-85

   

  рекомендації МСЕ-Р

  M.687-2

  M.817

  M.818-2

  M.819-2

  M.1034-1

  M.1035

  M.1036-2

  1935—1950 МГц

  смуга радіочастот парна із смугою 2125—2140 МГц. Смуги радіочастот
  1920—1935 МГц та
  1950—1980 МГц призначені для розширення застосування радіотех-нології
  Л01, Д01


   

   

   

   

  IMT-2000 CDMA (UMTS/TDD)

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  ГОСТ 30429

  норми 18-85

  рекомендації МСЕ-Р

  M.687-2

  M.817

  M.818-2

  M.819-2

  M.1034-1

  M.1035

  M.1036-2

  2015—2020 МГц

  смуга радіочастот призначена для організації непарних каналів у режимі TDD. Смуги радіочастот
  1900—1920 МГц
  2010—2015 МГц і
  2020—2030 МГц призначені для розширення  застосування радіотехнології
  Л01, Д01   

   

   

   

  IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA)

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  ГОСТ 30429

  норми 18-85

  рекомендації МСЕ-Р

  M.687-2

  M.817

  M.818-2

  M.819-2

  M.1034-1

  M.1035

  M.1036-2

  2125—2140 МГц

  смуга радіочастот парна із смугою 1935—1950 МГц. Смуги радіочастот
  2110—2125 МГц,
  2140—2170 МГц призначені для розширення застосування радіотехнології

  Л01, Д01

   

  23. Цифрова безпроводова телефонія

  рухома

  радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

  (DECT) EN 301 406

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  ГОСТ 30429

  EN 300 175

  EN 300 176

  норми 18-85

  ERC/DEC (94)03

  1880—1900 МГц

  обладнання з потужністю випромінювання до

  10 мВт використовується відповідно до Б01. Обладнання з потужністю випромінювання понад
  10 мВТ використовується для надання телекомунікаційних послуг  відповідно до Л02, Д01

   

  24. Широкосму-говий радіодоступ

  фіксована

  радіозв’язок у системі передавання даних з використанням

  EN 300 753

   

   

  1430,5—1448,5 МГц

  1479,5—1497,5 МГц

  смуги радіочастот
  1430,5—1448,5 МГц та 1479,5—1497,5 МГц є парними
  Л01, Д01

   

   

   

  шумоподібних сигналів

  EN 300 753

   

   

  1785—1805 МГц

  1900—1920 МГц

  смуги радіочастот можуть використовуватися рухомою радіослужбою Л01, Д01

   

   

   

   

  EN 300 753

   

   

  2100—2110 МГц

  2200—2232 МГц

  смуги радіочастот 2100—2110 МГц та 2200—
  2232 МГц є парними

  Л01, Д01

   

   

   

   

  IEEE 802.11b

  IEEE 802.11g

  IEEE 802.15.1

   

  EN 300 328

  EN 300 440

  ERC/DEC (01)07 ERC/REC 70-03

  2400—2483,5 МГц

  смуга радіочастот використовується РЕЗ, обладнаними зовнішніми (не інтегрованими) антенами, до 1 січня
  2016 р. відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01, а після  1 січня 2016 р. — відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01, або Б01. Використання РЕЗ, обладнаних вмонтованою (інтегрованою) антеною, що діють за технологією прямого розширення спектра з максимальною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 100 мВт та за технологією розширення спектра за рахунок стрибків по частотах з максимальною еквіва-лентною ізотропною випро-мінювальною потужністю до 500 мВт, здійснюється відповідно до Б01

   

   

   

   

  IEEE 802.11a

   

   

   

  5725—5825 МГц

  видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на

  експлуатацію РЕЗ здійснюється з урахуванням радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ" стандарту ІЕЕЕ 802.16. Подальше використання радіотехнології здійснюватиметься у смузі радіочастот
  5150—5350 МГц

   

   

   

   

   

  25. Мульти-сервісний радіодоступ

   

  фіксована

   

  радіозв’язок  у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

  ДСТУ  EN 300 749

   

   

  2300—2400 МГц

  Л01, Д01

   

  ДСТУ EN 300 749

   

   

  2500—2700 МГц

  на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення
  Л01, Д01, К01

   

   

   

   

  EN 301 021

  EN 301 124

   

  EСC/ REC (04)05 ERC/ REC 13-04
  ERC/ REC 14-03

  ITU-R F.1488

  3400—3700 МГц

  Л01, Д01

   

   

   

   

   

   

  ERC/REC 12-05

  ERC/REC 13-04

   

  10,15—10,3 ГГц

  10,5—10,65 ГГц

  смуги радіочастот 10,15—10,3 ГГц та 10,5—10,65 ГГц є парними

  Л01, Д01

   

   

   

   

   

   

  ERC/REC 13-04

  ERC/REC (00) 05

  24,5—26,5 ГГц

  Л01, Д01

   

   

   

   

   

   

  ERC/REC T/R 13-02

  ERC/REC/13-04

   

  27,5—29,5 ГГц

  Л01, Д01

   

  26. Мульти-медійний радіодоступ

  фіксована

  радіозв’язок  у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

  ДСТУ EN 300 748 (MVDS)

   

   

  ECC/DEC (99)15

  ECC/REC (01)04

  40,5—42,5 ГГц

  Л02, Д01

   

  27. Радіо-релейний зв’язок

  фіксована

  радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби

   

  ДСТУ 3937

  ITU-R F.382

  68—69,5 МГц

  150,05—151,7 МГц

  158,52—158,57 МГц

  164,075—166,7 МГц

  393,95—394,95 МГц

  400,05—400,15 МГц

  413—420 МГц

  423—442,125 МГц

  442,525—447,74 МГц

  448,14—470 МГц

  1710—2100 МГц

  видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ у зазначених смугах радіочастот припиняється

  1 січня
  2009 р.

   

   

   

   

  ДСТУ 3937

   

  3400—3800 МГц

  смуга радіочастот використовується діючими магістральними  радіорелейними лініями. Видача ліцензій та дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій у смузі радіочастот 3400—3800 МГц припиняється з
  1 вересня 2006 року
  Л02, Д01 або Т01, Д01

  1 січня
  2011 р.

   

   

   

  EN 301 751

  ДСТУ 3937

  ITU-R F.382

  RC/REC 12-08 (додаток B)

  3800—4200 МГц

  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  EN 301 751

  ДСТУ 3937

   

  5670—5920 МГц

  смуга радіочастот використовується діючими магістральними  радіорелейними лініями. Видача ліцензій та дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій припиняється з 1 вересня 2006 року
  Л02, Д01 або Т01, Д01

  1 січня
  2011 р.

   

   

   

  EN 301 751

  ДСТУ 3937

  ITU F.383

  ERC/REC 14-01

  5925—6425 МГц

  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  EN 301 751

  ДСТУ 3937

  ITU-R F.384

  ERC/REC 14-02

  6425—7110 МГц

  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  EN 301 751

  ДСТУ 3937

  ITU-R F.385

  7110—7750 МГц

  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  EN 301 751

  ДСТУ 3937

  ITU-R F.386

  ITU-R F.384

  ITU-R F.385

  ERC/REC 14-01

  7900—8500 МГц

  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  EN 301 751

  ДСТУ 3937

  ERC/REC 12-05

  10—10,68 ГГц

  видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій припиняється з 1 липня 2006 року
  Л02, Д01

   

   

   

   

  EN 301 751

  ДСТУ 3937

  ITU-R F.387

  ERC/REC 12-06

  10,7—11,7 ГГц

  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  EN 301 751

  ДСТУ 3937

  ITU-R F.497

  ERC/REC 12-02

  12,75—13,25 ГГц

  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  EN 301 751

  ДСТУ 3937

  ITU-R F.636

  14,4—14,5 ГГц

  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  EN 301 751

  ДСТУ 3937

  ITU-R F.636

  14,8—15,35 ГГц

  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  EN 301 751

  ДСТУ 3937

  ITU-R F.595
  (додаток 4)

  ERC/REC 12-03

  17,7—19,7 ГГц

  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  EN 301 751

  ДСТУ 3937

  T/R 13-02

  22—22,6 ГГц

  23—23,6 ГГц

  смуги радіочастот
  22—22,6 МГц та
  23—23,6 МГц є парними і використовуються радіорелейними станціями з дуплексним розносом 1008 МГц. Радіорелейні станції з іншим дуплексним розносом експлуатуються до 1 січня 2020 року. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  EN 301 751

  ДСТУ 3937

  ITU-R F.637
  (додаток 5)

  22,6—23 ГГц

  застосовується симплексний режим роботи РЕЗ. Радіорелейні станції  експлуатуються  відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  EN 301 751

  ДСТУ 3937

  ITU-R F.1520-2

  ЕRC/REC 01-02

  31,8—33,4 ГГц

  радіорелейні станції  експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  EN 301 751

  ДСТУ 3937

  ITU-R F.749

  36—40,5 ГГц

  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  EN 301 751

  ДСТУ 3937

  ERC/REC 12-10

  48,5—50,2 ГГц

  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  EN 301 751

  ДСТУ 3937

  ERC/REC 12-11

  51,4—52,6 ГГц

  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  EN 301 751

  ДСТУ 3937

  ERC/REC 12-12

  55,78—57 ГГц

  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  EN 301 751

  ДСТУ 3937

  ERC/REC 12-д09

  57—59 ГГц

  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

  28. Радіо-локаційний пошук та супровід

  радіолока-ційна

  радіолокаційна та радіонавіга-ційна радіо-служби

   

   

   

  13,745—13,755 ГГц

  смуга радіочастот використовується тільки для виробництва та експорту РЕЗ пошуку та супроводу

   

  29. Радіо-локація земної поверхні

  радіолока-ційна

  радіолокаційна та радіонавіга-ційна радіо-служби

   

   

   

  13,775—13,825 ГГц

  смуга радіочастот використовується тільки для виробництва та експорту РЕЗ пошуку та супроводу

   

  30. Радіови-промінювання станцій радіомаяків

  морська радіонавіга-ційна

  радіолокаційна та радіонавіга-ційна радіо-служби

   

   

  план частотних присвоєнь GE85

  примітки РР МСЕ

  5.73

  5.74

  рекомендації  МСЕ-Р

  M.631-1

  M.823-2

  M.1178

  283,5—325 кГц

  Т01, Д03

   

  31. Супутни-ковий радіо-зв’язок

  супутни-кова служба досліджен-ня Землі

  радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

   

   

   

  2200—2290 МГц

  експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до

  Т01, Д01

   

   

   

   

  ДСТУ 4162

   

   

  8025—8400 МГц

  експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Т01, Д01

   

   

  фіксована супутни-кова

  радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

   

  ДСТУ 4162

  EN 301 443

  ITU-R S.1064

  ITU-R S.726-1

   

  3400—4200 МГц

  використовується супутниковими геостаціонарними системами
  у напрямку космос—Земля.
  Експлуатація земних
  станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01


   

   

   

   

   

   ДСТУ 4162

   

  план фіксованої супутникової служби

  додаток 30В РР МСЕ

  4500—4800 МГц

  експлуатація земних
  станцій у напрямку
  космос—Земля здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

   ДСТУ 4162

   

  ДСТУ 4162

  EN 301 443

  ITU-R S.524-8

  ITU-R S.726-1

  ITU-R S.727-1

  ITU-R S.728-1

  ITU-R S.1064

  5725—5920 МГц

  5925—6725 МГц

  використовується супутниковими геостаціонарними системами
  у напрямку Земля—космос. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  ГСТУ 45.002

   

  план фіксованої супутникової служби додаток 30В РР МСЕ

  6725—7025 МГц

  експлуатація земних станцій у напрямку Земля—космос здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  ГСТУ 45.002

   

  план фіксованої супутникової служби додаток 30В РР МСЕ

  10,7—10,95 ГГц

  експлуатація земних станцій  у напрямку космос—Земля здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  ДСТУ 4510

   

  ERC/DEC (00)08

  ITU-R S.727-1

   

  10,95—11,2 ГГц

  використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос—Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  ДСТУ 4510

   

  план фіксованої супутникової служби додаток 30В РР МСЕ

  11,2—11,45 ГГц

  експлуатація земних станцій у напрямку космос—Земля здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  ДСТУ 4510

   

  ERC/DEC (00)08

  ITU-R S.727-1

  11,45—11,7 ГГц

  використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос—Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  ДСТУ 4510

   

  ITU-R S.727-1

  12,5—12,75 ГГц

  використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос—Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  ДСТУ 4510

   

  план фіксованої супутникової служби

  додаток 30В РР МСЕ

  12,75—13,25 ГГц

  експлуатація земних станцій у напрямку Земля—космос здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

  ДСТУ 4510

   

   

  ITU-R S.524-8

  ITU-R S.726-1

  ITU-R S.727-1

  ITU-R S.728-1

  ITU-R S.1064

  13,75—14,5 ГГц

  використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку Земля—космос. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01

   

   

   

   

   

   

  план фідерних ліній для радіомовної супутникової служби у смузі 11,7—12,5 ГГц

  додаток 30А РР МСЕ

  17,3—18,1 ГГц

  експлуатація земних станцій у напрямку Земля—космос здійснюється відповідно до Л02, Д01

   

  32. Рухомий супутниковий радіозв’язок

  рухома супутни-кова

  радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

   

  EN 301 721

   

  137,175—
  137,535 МГц
  137,585—
  137,825 МГц
  150—150,05 МГц  використовується низькоорбітальною супутниковою системою ORBCOMM. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03

   

   

   

   

   

  EN 301 426

  EN 301 444

  EN 301 681

  ECC/DEC (02)08

  ECC/DEC (02)11

  1525—1559 МГц

  смуга радіочастот парна із смугою 1626,5—166,5 МГц. Використовується геостаціонарними супутниковими системами у напрямку космос—Земля.  Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03, або Б01

   

   

   

   

   

  EN 301 426

  EN 301 444

  EN 301 681

  ITU-R M.548

  ECC/DEC (02)08

  ECC/DEC (02)11

  1626,5—1660,5 МГц

  смуга радіочастот парна із смугою 1525—1559 МГц. Використовується геостаціонарними супутниковими системами у напрямку Земля—космос. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03 або Б01

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  EN 301 441

  ERC/DEC (97)03

  ERC/DEC (97)05

  1610—1626,5 МГц

  смуга радіочастот парна із смугою 2483,5—2500 МГц. Використовується низькоорбітальною супутниковою системою GLOBALSTAR у напрямку Земля—космос. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03, або Б01

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  EN 301 441

  ERC/DEC (97)03

  ERC/DEC (97)05

  2483,5—2500 МГц

  смуга радіочастот парна із смугою 1610—1626,5 МГц. Використовується низькоорбітальною супутниковою системою GLOBALSTAR у напрямку космос—Земля.  Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03, або Б01

   

   

   

   

   

  EN 301 426

  EN 301 444

  EN 301 681

  ERC/DEC (97)03

  ERC/DEC (97)05

  1621,35—1626,5 МГц

  використовується низькоорбітальною системою IRIDIUM. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Б01

   

  33. Супутни-ковий радіозв'язок
  з викорис-танням рухомих повітряних земних станцій

  рухома супутни-кова

  радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

   

   

  ITU-R M.1643

  ECC/ REPORT 026

  14—14,5 ГГц

  смуга радіочастот призначена для використання земними станціями супутникового зв'язку повітряних суден системи "Connexion by Boeing" у напрямку повітряне судно—космос на висоті не нижче ніж 3000 метрів та у радіусі не ближче ніж 20  кілометрів від аеропортів
  Л02, Д03

   

  34. Телеметрія та телеуправ-ління супутникових мереж

  служба космічної експлу-атації

  радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

   

   

   

  2025—2110 МГц
  2200—2290 МГц

  експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Т01, Д01

   

  35. Супутни-кове радіо-мовлення

  радіомовна супутни-кова

  радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

   

   

  план радіомовної супутникової служби

  додаток 30В РР МСЕ

  ERC/DEC(00)08

  ITU-R BO.790

  ITU-R BO.792

  11,7—12,5 ГГц

  експлуатація приймальних земних станцій супутникового радіомовлення здійснюється відповідно до Б01

   

  36. Багатока-нальне наземне телерадіо- мовлення

  радіомовна

  радіозв’язок  у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

  технічні умови (технічні специфікації)  на обладнання мікрохвильової телерадіоінфор-маційної системи (МІТРІС; ТРС ТРОФІ)

   

   

  11,7—12,5 ГГц

  використання РЕЗ радіомовної служби у смузі радіочастот 11,7—12,1 ГГц обмежується умовою  нестворення радіозавад супутниковому мовленню та максимальною еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю плюс
  3 дБВт/канал

  Д01

   

  37. Аналогове звукове мовлення

  радіомовна

  передавання звуку  залежно від потужності

  ГОСТ 13924

  ГОСТ 11515

  ГОСТ 30338

  ГОСТ 30429

   

  статті 5 і
  23 РР МСЕ

  угода "Женева-75"

  BS.639

  BS.703

  BS.1386

  148,5—283,5 кГц

  Д01

   

   

   

   

  ГОСТ 13924

  ГОСТ 11515

  ГОСТ 30338

  ГОСТ 30429

   

  статті 5 і
  23 РР МСЕ

  угода "Женева-75"

  BS.639

  BS.703

  BS.1386

  526,5–1606,5 кГц

  Д01

   

   

   

   

  ГОСТ 13924

  ГОСТ 11515

  ГОСТ 30338

  ГОСТ 30429

   

  статті 5 і
  23 РР МСЕ

  угода "Женева-75"

  BS.639

  BS.703

  2300—2498 кГц

  3200—3230 кГц

  3950—4000 кГц

  4750—4850 кГц

  5005—5060 кГц

  5950—6200 кГц

  7100—7200 кГц

  7400—7450 кГц

  9400—9900 кГц

  11600—12100 кГц

  13570—13870 кГц

  15100—15800 кГц

  17550—17900 кГц

  18900—19020 кГц

  21450—21850 кГц

  25670—26100 кГц

  Д01

   

   

   

   

  ГОСТ 13924

  ГОСТ 11515

  ГОСТ 30338

  ГОСТ 30429

  угода "Женева-60"

  65,9—74 МГц

  Д01

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ГОСТ 13924

  ГОСТ 11515

  ГОСТ 30338

  ГОСТ 30429

  угода "Женева-84"

  BS.450

  87,5–108 МГц

  смуга радіочастот
  87,5—108 МГц призначена для використання  РЕЗ радіомовної служби за умови нестворення радіозавад діючим РЕЗ повітряної радіонавігаційної і рухомої радіослужб у смузі радіочастот 108—
  174 МГц
  Д01


   

  38. Аналогове телевізійне мовлення

  радіомовна

  передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності

  ДСТУ 3837

  ГОСТ 20532

  ДСТУ 3836

  ГОСТ 30338

  статті 5 і 23 РР МСЕ угода "Стокгольм-61"

  BT.470

  BT.1439

  48,5—66 МГц

  смуга радіочастот 48,5—48,975 МГц розподілена між загальними та спеціальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот.
  31,25—39,25 МГц є смугою проміжних радіочастот телевізійних приймачів
  (31,5 МГц — звукового супроводу;
  38,0 МГц — зображення). Смуги радіочастот
  47—56,5 МГц, 58—66 МГц використовуються аналоговим телевізійним мовленням до кінця
  2015 року. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення з потужністю випромінювання понад
  100 Вт припиняється з
  1 червня 2006 року. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення 
  з потужністю
  випромінювання до
  100 Вт припиняється з 1 січня 2007 року
  Д01


  1 січня 2016 р.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ДСТУ 3837

  ГОСТ 20532

  ДСТУ 3836

  ГОСТ 30338

  статті 5 та
  23 РР МСЕ

  угода "Стокгольм-61"

  BT.470

  BT.1439

  76–100 МГц

  смуга радіочастот
  76 —100 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Строк використання РЕЗ телевізійного мовлення обмежено 2015 роком. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення 
  з потужністю випромінювання понад
  100 Вт припиняється з
  1 червня 2006 року. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення з потужністю випромі-нювання до 100 Вт припиняється з 1 січня
  2007 року
  Д01

  1 січня 2016 р.

   

   

   

  ДСТУ 3837

  ГОСТ 20532

  ДСТУ 3836

  ГОСТ 30338

  статті 5 і 23 РР МСЕ

  угода "Стокгольм-61"

  BT.470

  BT.1439

  174—230 МГц

  смуга радіочастот
  174—230 МГц призначена для використання РЕЗ  аналогового теле- та радіомовлення. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення 
  з потужністю випромінювання понад
  100 Вт припиняється з
  1 червня 2006 року. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення 
  з потужністю випромінювання до
  100 Вт припиняється з
  1 січня 2007 року
  Д01   

  1 січня 2016 р.

   

   

   

  ДСТУ 3837

  ГОСТ 20532

  ДСТУ 3836

  ГОСТ 30338

  статті 5 і 23 РР МСЕ

  угода "Стокгольм-61"

  BT.470

  BT.1439

  470–862 МГц

  смуга радіочастот 470–
  862 МГц призначена для використання РЕЗ  аналогового теле- та радіомовленням. Смуга радіочастот 625—650 МГц може використовуватися телеметричною апаратурою за умови нестворення радіозавад прийманню телебачення. Смуга радіочастот
  638—790 МГц може використовуватися засобами радіонавігації до кінця строку їх експлуатації. Розроблення нових засобів, несумісних із телебаченням у такій смузі, не дозволяється. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення з потужністю випроміню-вання понад 100 Вт припиняється з 1 червня 2006 року. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення з потужністю випромінювання до
  100 Вт припиняється з
  1 січня 2007 року
  Д01
  1 січня 2016 р.

  39. Переда-вання телевізійних репортажів з місця подій

  рухома

  інший вид радіозв'язку

  ENG/OB

  EN 301 751

   

  ITU-RF.283

  ERC/REC 25-10

  2200—2290 МГц

  смуга радіочастот використовується телевізійними репортажними станціями, максимальна еквівалентна ізотропна випромінювальна потужність яких не перевищує 6 дБВт
  Т01, Д02

   

   

   

   

  ENG/OB

  EN 301 751

   

   

  21,2—21,4 ГГц

  Т01, Д02

   

   

  рухома, за винятком повітряної рухомої

  інший вид радіозв'язку

   

   

   

  8400—8500 МГц

  смуга радіочастот використовується  діючими радіорелейними станціями. Присвоєння радіочастот припиняється з 1 вересня 2006 року

  Т01, Д02

  1 січня 2010 р.

   

   

   

   

   

   

  7550—7750 МГц

  смуга радіочастот використовується телевізійними репортажними станціями, максимальна еквівалентна ізотропна випромінювальна потужність яких не перевищує 6 дБВт. Присвоєння радіочастот припиняється з 1 вересня 2006 року

  Т01, Д02

  1 січня 2010 р.

   

  сухопутна рухома

  інший вид радіозв'язку

   

  EN 301 751

   

  8550—8650 МГц

  смуга радіочастот використовується  діючими радіорелейними станціями. Присвоєння радіочастот припиняється з 1 вересня 2006 року

  Т01, Д02

  1 січня 2010 р.

  40. Безпро-водові аудіо-застосування

  радіомовна

  передавання звуку залежно від потужності

   

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

   

   

  89,9–90,2 МГц

  смуга радіочастот призначена для передавання звуку телевізійного мовлення потужністю випромінювання до 10 мВт

  Б01

   

   

  малопотуж-ні радіозас-тосування

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

  EN 301 357

  EN 300 220

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

   

  ERC/DEC(01)18

  ERC/REC 70-03

  863—865 МГц

  Д03 або Б01

   

  41. Радіо-мікрофони

  радіомовна

  передавання звуку залежно від потужності

   

  ЕN 300 422

   

  66—74 МГц

  87,5—92 МГц

  100—108 МГц

  174,4—174,6 МГц

  174,9—175,1 МГц

  Б01

   

   

  малопотуж-ні радіозас-тосування

  передавання звуку залежно від потужності

  EN 300 422

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ERC/REC 70-03

  30,01—47 МГц

  смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України

  Д03 або Б01

   

  42. Телеметрія та радіодис-танційне керування

   

  малопотуж-ні радіозас-тосування

   

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

   

  EN 300 330

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ERC/DEC (01)01

  ERC/REC 70-03

  6765—6795 кГц

  13,553—13,567 МГц

  Б01

   

   

   

   

  EN 300 220

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ERC/DEC (01)03

  ERC/REC 70-03

  40,66—40,7 МГц

  смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України

  Д03 або Б01

   

   

   

   

  EN 300 220

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ECC/DEC(04)02 ERC/REC 70-03

  433,05—434,79 МГц

  Д03 або Б01

   

   

   

   

  EN 300 220

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ERC/DEC(01)04

  ERC/REC 70-03

  868—868,6 МГц

   

  Д03 або Б01

   

   

   

   

   

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ERC/REC 70-03

  10,51—10,54 ГГц

  Д03 або Б01

   

  43. Радіо-визначення місцезнаход-ження об'єктів

  малопотуж-ні радіозас-тосування

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

   

  EN 300 718

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ECC/DEC(04)01

  ERC/REC 70-03

  457 кГц

  Б01

   

   

   

  EN 300 220

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ERC/DEC(01)09

  ERC/REC 70-03

  868,6—868,7 МГц

   

  Д03 або Б01

   

   

   

   

  EN 300 220

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ERC/DEC (97)06

  ERC/REC 70-03

  869,2—869,25 МГц

  Д03 або Б01

   

  44. Радіо-керування моделями

  малопотуж-ні радіозас-тосування

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

   

  EN 300 220

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ERC/DEC(01)10

  ERC/REC 70-03

  26995 кГц

  27045 кГц

  27095 кГц

  27145 кГц

  27195 кГц

  Д03 або Б01

   

   

   

  EN 300 220

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ERC/DEC(01)11

  ERC/REC 70-03

  34,995—35,225 МГц

  Д03 або Б01

   

   

   

   

  EN 300 220

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ERC/DEC(01)10

  ERC/REC 70-03

  40 МГц

  Б01

   

   

   

   

  EN 300 220

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ERC/DEC(01)12

  ERC/REC 70-03

  40,665 МГц

  Д03 або Б01

   

   

   

   

  EN 300 220

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ERC/DEC(01)10

  ERC/REC 70-03

  40,675 МГц

  40,685 МГц

  40,695 МГц

  49 МГц

  Д03 або Б01

   

  45. Індуктивні радіозастосу-вання

  малопотуж-ні радіозас-тосування

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

  EN 300 330

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ERC/DEC(01)13

  ERC/REC 70-03

  9—148,5 кГц

  Б01

   

   

   

  EN 300 330

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ERC/DEC(01)14

  ERC/REC 70-03

  6765—6795 кГц

  13553—13567 кГц

  Б01

   

   

   

   

  EN 300 330

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ERC/DEC(01)15

  ERC/REC 70-03

  7400—8800 кГц

  Б01

   

   

   

   

  EN 300 330

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ERC/DEC(01)16

  ERC/REC 70-03

  26957—27283 кГц

  Б01

   

   

   

   

  EN 300 330

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ERC/REC 70-03

  3155—3400 кГц

  10200—11000 кГц

  Б01

   

  46. Радіо-переговорні пристрої

  мало-потужні радіо-застосу-вання

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

  EN 300 220

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

   

  433,05—434,79 МГц

  Б01

   

  47. Медичні радіоімплан-танти

  малопотуж-ні радіо-застосуван-ня

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

   

  EN 301 839

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ERC/DEC (01)17

  ERC/REC 70-03

  402—405 МГц

  Б01

   

   

   

  EN 300 220

  ГОСТ 30318

  ГОСТ 30338

  норми 18-85

  ERC/REC 70-03

  30—37,5 МГц

  Б01

   

   

   

   

  EN 300 330

   

  ERC/REC 70-03

  9—600 кГц

  смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України

  Б01

   

  48. Промислові, наукові, медичні та побутові випромінюваль-ні пристрої

  малопо-тужні радіозасто-сування

  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

  ГОСТ 23450

  норми 5-89

   

   

  16,7—19,4 кГц

  промислові випромінювальні пристрої

  Д03 або Б01

   

   

   

   

  ГОСТ 23450

  норми 5-89

   

   

  20,4—23,7 кГц

  40—48 кГц

  59—70 кГц

  72—74 кГц

  429—451 кГц

  871—889 кГц

  1720—1800 кГц

  2610—2650 кГц

  промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої

  Д03 або Б01

   

   

   

   

  ГОСТ 23450

  норми 5-89

   

  примітка РР МСЕ 5.138

  рекомендація МСЕ-Р SM.1056

  6767—6794 кГц
  5150—5410 кГц

  промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої

  Д03 або Б01

   

   

   

   

  ГОСТ 23450

  норми 5-89

   

  примітка РР МСЕ 5.150

  рекомендація МСЕ-Р SM.1056

  13424—13696 кГц

  промислові випромінювальні пристрої

  Д03 або Б01

   

   

   

   

  ГОСТ 23450

  норми 5-89

   

  примітка РР МСЕ 5.150

  рекомендація МСЕ-Р SM.1056

  13553,2—13566,8 кГц

  наукові та медичні випромінювальні пристрої

  Д03 або Б01

   

   

   

   

  ГОСТ 23450

  норми 5-89

   

  примітка РР МСЕ 5.150

  рекомендація МСЕ-Р SM.1056

  26850—27390 кГц

  промислові випромінювальні пристрої Д03 або Б01

   

   

   

   

  ГОСТ 23450

  норми 5-89

   

  примітка РР МСЕ 5.150

  рекомендація МСЕ-Р SM.1056

  26957—27283 кГц

  наукові та медичні випромінювальні пристрої  Д03 або Б01

   

   

   

   

  ГОСТ 23450

  норми 5-89

   

   

  40,3—41,1 МГц

  промислові та наукові випромінювальні пристрої. Використання такої смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України
  Д03 або Б01

   

   

   

   

  ГОСТ 23450

  норми 5-89

   

  примітка РР МСЕ 5.150

  рекомендація МСЕ-Р SM.1056

  40,66—40,7 МГц

  медичні випромінювальні пристрої. Використання такої смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України

  Д03 або Б01

   

   

   

   

  ГОСТ 23450

  норми 5-89

   

   

  80,6—82,2 МГц

  промислові випромінювальні пристрої

  Д03 або Б01

   

   

   

   

  ГОСТ 23450

  норми 5-89

   

  примітка РР МСЕ 5.150

  рекомендація
  МСЕ-Р SM.1056

  433,05—433,79 МГц

  2400—2500 МГц

  5725—5875 МГц

  24—24,05 ГГц

  41,3—43,4 ГГц

  45—47,4 ГГц

  47,2—49,6 ГГц

  промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої

  Д03 або Б01

   

   

   

   

  ГОСТ 23450

  норми 5-89

   

  примітка РР МСЕ 5.150

  рекомендація МСЕ-Р SM.1056

  61—61,5 ГГц

  122—123 ГГц

  244—246 ГГц

  промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої

  Д03 або Б01

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  49. Радіо-локаційні вимірювання

  малопотуж-ні радіозас-тосування

  радіолокація

  EN 300 440

   

   

  35—37,5 ГГц

  смуга радіочастот використовується для вимірювання рівня заповнення закритих ємностей
  Б01

   

   

   

  радіолокація

  EN 300 091

   

   T/R 70-03 EСС/DEC(02)01

  76—77 ГГц

  смуга використовується для здійснення контролю дистанції між транспортними засобами

  Б01

   

  50. Радіо-локаційне зондування ґрунту

  малопотуж-ні радіозас-тосування

  радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби

   

   

   

  150 МГц

  250 МГц

  500 МГц

  700 МГц

  900 МГц

  Д03 або Б01

   

  51. Аматор-ський радіозв’язок

  аматорська

  аматорський радіозв’язок

  відповідно до регламенту аматорського зв'язку

  EN 301 783

  норми 18-85

   

   

  1715—1800 кГц

  1810—1850 кГц

  Д03

   

   

   

   

  відповідно до регламенту аматорського зв'язку

  EN 301 783

  норми 18-85

   

   

  7000—7200 кГц

  14000—14250 кГц

  1850—2000 кГц

  3500—3800 кГц

  18068—18168 кГц

  21000—21450 кГц

  24890—24990 кГц

  28—29,7 МГц

  50,08—50,28 МГц

  144—146 МГц

  5650—5670 МГц

  10,1—10,15 ГГц

  смуга радіочастот 50,08—50,28 МГц потребує дослідження щодо її подальшого використання аматорською радіослужбою Д03

   

   

   

   

  відповідно до регламенту аматорського зв'язку

  EN 301 783

  норми 18-85

   

  430—440 МГц

  потужність випромінювання не повинна перевищувати
  5 Вт
  Д03

   

  52. Аматор-ський супут-никовий радіозв’язок

  аматорська супутни-кова

  аматорський супутниковий радіозв’язок

  відповідно до регламенту аматорського зв'язку

   

  ERC/REC 74-01 (додаток 6)

  7000—7100 кГц

  14000—14250 кГц

  18068—18168 кГц

  21000—21450 кГц

  24890—24990 кГц

  28—29,7 МГц

   

   

  експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Д03

   

   

   

   

   

   

   

   

  відповідно до регламенту аматорського зв'язку