• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 7 червня 2006 р. № 812

  ПОРЯДОК
  утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин
  Загальна частина

  1. Цей Порядок визначає процедуру утилізації ракет, боєприпасів, вибухових речовин, що зберігаються на арсеналах, базах і складах Збройних Сил, в інших військових формуваннях (далі – боєприпаси).

  У разі коли згідно з міжнародними договорами утилізації підлягають окремі види боєприпасів, їх утилізація здійснюється за процедурою, визначеною у таких договорах.

  2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

  боєприпаси, що підлягають утилізації, — артилерійські, мінометні та гранатометні постріли, набої до стрілецької зброї, ручні гранати, реактивні снаряди систем залпового вогню, протитанкові керовані ракети, боєприпаси допоміжного призначення, морські та авіаційні засоби ураження, засоби ураження протиповітряної оборони, вибухові речовини, які за своїм технічним станом не придатні для використання, їх відновлення технічно неможливе або економічно недоцільне, у тому числі ті, що заборонені до бойового застосування за висновками лабораторних та полігонних випробувань та/або зазнали впливу техногенних факторів (вибухи, пожежі тощо), а також надлишкові боєприпаси.

  Надлишкові боєприпаси підлягають утилізації, якщо вони протягом п’яти останніх років включалися в установленому порядку до переліків військового майна, що пропонується до реалізації, але не реалізувалися уповноваженими підприємствами та організаціями через відсутність на них попиту;

  виконавці робіт — суб’єкти господарювання усіх форм власності, які мають власні або орендовані потужності з утилізації боєприпасів, сертифіковані та атестовані відповідно до законодавства, виконують згідно з отриманими ліцензіями роботи з утилізації боєприпасів, розробляють технології, модернізують існуючі і створюють нові потужності та виробництва з утилізації боєприпасів;

  надлишкові боєприпаси — закріплені за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань придатні для використання і подальшого зберігання боєприпаси, але такі, що вивільняються у зв’язку з їх реформуванням (скороченням) або зняттям з озброєння відповідних систем озброєння;

  передача боєприпасів на утилізацію — комплекс заходів, що передбачає передачу боєприпасів, їх вибухопожежонебезпечних та інших елементів, у тому числі виробів спецхімії, виконавцю робіт з утилізації без передачі права власності на такі боєприпаси, їх елементи та продукти утилізації;

  продукти утилізації боєприпасів — елементи боєприпасів, які містять металобрухт, вторинну сировину, вироби спецхімії, що підлягають подальшій переробці, знищенню, утилізації чи реалізуються для використання в національній економіці;

  утилізація боєприпасів — виконання підготовчих, організаційних, наукових, технічних, виробничих та інших робіт, спрямованих на безпечну та екологічно чисту зміну їх якісних, фізичних, хімічних та інших властивостей для унеможливлення використання за призначенням, результатом яких є отримання виробів спецхімії, вибухопожежобезпечних елементів, у тому числі металобрухту, вторинної сировини, що можуть бути використані в національній економіці або підлягають знищенню.

  3. Суб’єкт господарювання, який має намір розпочати (продовжити) виконання робіт з утилізації боєприпасів, повинен одержати відповідну ліцензію згідно із законодавством.

  4. Утилізація боєприпасів може здійснюватися:

  за державним оборонним замовленням;

  за процедурою закупівлі товарів, робіт і послуг з утилізації боєприпасів за державні кошти.

  5. Державним замовником робіт з утилізації боєприпасів Збройних Сил та інших військових формувань є Міноборони, яке виконує функції із:

  забезпечення контролю за технічним станом боєприпасів;

  планування заходів з утилізації боєприпасів та контролю за їх виконанням;

  здійснення підготовки боєприпасів до утилізації на  підприємствах, що належать до сфери його управління;

  укладення державних контрактів з оборонного замовлення та договорів закупівлі товарів, робіт і послуг з утилізації боєприпасів за державні кошти;

  подання Кабінетові Міністрів України звіту про номенклатуру, кількість утилізованих боєприпасів та напрями використання продуктів утилізації за результатами роботи за рік.

  6. Державними замовниками щодо створення та модернізації виробничих потужностей з утилізації боєприпасів є Мінпромполітики та НКАУ, які виконують функції із:

  замовлення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення технології утилізації боєприпасів;

  організації і здійснення контролю за проведенням робіт з утилізації боєприпасів на підприємствах, що належать до сфери їх управління;

  забезпечення розроблення нормативних документів з питань утилізації боєприпасів;

  здійснення контролю за обігом вибухонебезпечних продуктів утилізації в місцях її проведення;

  організації науково-технічного супроводження робіт з утилізації  боєприпасів.

  7. Генеральні конструктори із створення вибухових речовин і боєприпасів, а також техніки для потреб оборони та безпеки держави, що передбачає створення боєприпасів до неї, здійснюють:

  науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи із забезпечення утилізації боєприпасів;

  дослідні роботи з вибору оптимальних схем безпечного транспортування складових частин боєприпасів і надання відповідних рекомендацій;

  оцінку якісного (технічного) стану боєприпасів у місцях зберігання з метою визначення їх придатності для безпечного транспортування;

  розроблення техніко-економічного обґрунтування запланованих робіт з  утилізації боєприпасів, а також конструкторської, технологічної та іншої документації;

  експертну оцінку матеріалів, що подаються на конкурс (тендер), під час вибору виконавців робіт та підготовку пропозицій щодо доцільності закупівлі і впровадження розроблених технологій з утилізації боєприпасів;

  оцінку можливостей підприємств щодо виконання державного оборонного замовлення на утилізацію боєприпасів, надання рекомендацій з оптимального його розміщення.

  8. Контроль за виконанням робіт з утилізації боєприпасів у межах наданих повноважень здійснюють Міноборони, Мінпромполітики, НКАУ та інші органи виконавчої влади, яким законодавчими актами надано повноваження з контролю за таким видом діяльності.

  Підготовка боєприпасів до утилізації

  9. Підготовка боєприпасів до утилізації включає розсекречування відповідних матеріальних носіїв секретної інформації, розконсервування, пакування, виконання вантажно-розвантажувальних робіт, перевезення боєприпасів до місць утилізації, а у разі потреби — приведення у неостаточно споряджений вид або розбирання боєприпасів на елементи.

  10. Підготовка боєприпасів до утилізації здійснюється на:

  арсеналах, базах і складах Збройних Сил, а також базах і складах інших військових формувань;

  підприємствах, що належать до сфери управління Мінпромполітики і НКАУ.

  11. Приведення у неостаточно споряджений вид та/або розбирання боєприпасів на елементи, що перебувають у готовому до використання стані, може здійснюватися за рішенням Міноборони у виробничих приміщеннях (спеціалізованих цехах) арсеналів і баз Збройних Сил.

  На складах Збройних Сил та базах і складах інших військових формувань можуть здійснюватися лише пакування і вантажно-розвантажувальні роботи.

  12. Забороняється приведення у неостаточно споряджений вид або розбирання боєприпасів на елементи в місцях їх безпосереднього зберігання.

  13. Перелік послуг з підготовки боєприпасів до утилізації та розмір плати за їх надання на арсеналах, базах і складах Збройних Сил та базах і складах інших військових формувань визначається у договорах, що укладаються Міноборони з виконавцями робіт.

  14. Розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації, до яких належать окремі види боєприпасів, здійснюється відповідно до законодавства.

  15. Перевезення боєприпасів до місць утилізації здійснюється з дотриманням вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів.

  16. У разі неможливості розбирання на елементи через конструктивні особливості або тип вибухових речовин боєприпаси підлягають знищенню шляхом підриву чи спалювання.

  Утилізація боєприпасів

  17. Міноборони разом з Мінпромполітики, НКАУ та іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями в установленому порядку, на підставі завдань, визначених в актах Президента України та Кабінету Міністрів України, щодо забезпечення живучості арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил та інших військових формувань, розробляє і подає Кабінетові Міністрів України на затвердження проект державної програми утилізації  боєприпасів та плани-графіки її виконання.

  За необхідності державна програма утилізації боєприпасів коригується один раз на три роки.

  18. Міноборони щороку:

  розробляє відповідно до державної програми утилізації  боєприпасів і планів-графіків її виконання та затверджує в установленому порядку план утилізації боєприпасів на два роки, який є основою для техніко-економічного обґрунтування кошторису витрат на виконання робіт з утилізації боєприпасів і створення із зазначеною метою нових виробничих потужностей, а також для складення переліку боєприпасів, що підлягають утилізації у відповідному році;

  складає відповідно до плану утилізації боєприпасів на два роки, уточнених відомостей про стан і кількість боєприпасів, що підлягають утилізації, надлишкових боєприпасів, що зберігаються на арсеналах, базах і складах Збройних Сил, та відповідних відомостей, поданих центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, і  подає на розгляд Кабінетові Міністрів України перелік боєприпасів, що підлягають утилізації у наступному році, за формою згідно з додатком 1.

  19. Затверджений Кабінетом Міністрів України перелік боєприпасів, що підлягають утилізації у наступному році, є підставою для вибору виконавців робіт та укладення державних контрактів з державного оборонного замовлення на утилізацію боєприпасів та договорів закупівлі товарів, робіт і послуг з утилізації боєприпасів за державні кошти.

  20. У разі виявлення на арсеналах, базах і складах Збройних Сил та інших військових формувань боєприпасів, технічний стан яких зумовлює необхідність невідкладної утилізації, або у разі вивільнення боєприпасів внаслідок реорганізації Збройних Сил, реформування військових частин, переозброєння, планового поновлення боєзапасу чи з інших причин Міноборони у разі потреби подає на розгляд Кабінетові Міністрів України не частіше одного разу на квартал додатковий перелік боєприпасів, що підлягають утилізації, за формою згідно з додатком 2.

  21. Передача боєприпасів на утилізацію здійснюється за нарядами, що видаються довольчими органами Збройних Сил та інших військових формувань на підставі державних контрактів з оборонного замовлення та договорів закупівлі товарів, робіт і послуг з утилізації боєприпасів за державні кошти, що укладаються Міноборони з виконавцями робіт.

  22. Утилізація боєприпасів здійснюється виключно з використанням технологій, для впровадження яких створено і прийнято в експлуатацію виробничі потужності та які забезпечують безпеку персоналу, навколишнього природного середовища і населення від шкідливого впливу виробничих процесів та продуктів утилізації.

  23. Знищення боєприпасів здійснюється у спосіб, що забезпечує безпеку персоналу, навколишнього природного середовища і населення від шкідливого впливу виробничих процесів та продуктів утилізації.

  24. Діяльність, пов’язана з переробкою елементів боєприпасів, виготовленням з них виробів спецхімії, зберіганням чи транспортуванням вибухових речовин під час виконання робіт з утилізації боєприпасів, провадиться з дотриманням вимог законодавства, зокрема з питань охорони праці, охорони навколишнього природного середовища, промислової безпеки та діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки.

  25. Утилізація боєприпасів, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними”, інших нормативно-правових актів у зазначеній сфері.

  Особливості виконання робіт з утилізації боєприпасів

  за державним оборонним замовленням

  26. До державного оборонного замовлення належить:

  1) проведення:

  науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт із створення нових технологій утилізації боєприпасів та їх елементів;

  робіт з утилізації особливо небезпечних боєприпасів, що потребують невідкладної переробки або знищення, а також боєприпасів, утилізація яких з урахуванням коштів, отриманих від реалізації продуктів утилізації, є збитковою;

  пошукових науково-дослідних, дослідно-конструкторських та експериментальних робіт з метою визначення безпечних режимів поводження з боєприпасами при вилученні з них у процесі утилізації виробів спецхімії, строки зберігання яких закінчилися;

  2) розроблення нових технологій утилізації конкретних типів боєприпасів та їх елементів;

  3) створення необхідного для утилізації боєприпасів обладнання;

  4) підготовка проектів нових та внесення змін до чинних нормативних  документів;

  5) створення нових чи модернізація існуючих виробничих потужностей.

  Вибір виконавців і підготовка пропозицій щодо виконання робіт, пов’язаних з утилізацією боєприпасів за державним оборонним замовленням, та фінансування таких робіт здійснюються відповідно до законодавства.

  Особливості утилізації боєприпасів за договорами
  закупівлі товарів, робіт і послуг з утилізації боєприпасів
  за державні кошти

  27. Договори закупівлі товарів, робіт і послуг з утилізації боєприпасів за державні кошти згідно із затвердженим планом утилізації боєприпасів на два роки укладаються Міноборони з виконавцями, визначеними відповідно до законодавства. При цьому під час вибору виконавця робіт з утилізації боєприпасів у разі подання однакових тендерних пропозицій перевага надається вітчизняним підприємствам.

  Реалізація продуктів утилізації боєприпасів

  28. Реалізація продуктів утилізації боєприпасів здійснюється Міноборони відповідно до законодавства.

  29. Кошти, отримані від реалізації продуктів утилізації, зараховуються до державного бюджету і використовуються відповідно до законодавства.

  30. Вибухові речовини (продукти спецхімії), що утворилися в процесі утилізації боєприпасів, за рішенням Міноборони підлягають знищенню, якщо на них немає попиту чи їх використання та/або переробка в конверсійні вибухові речовини неможлива, оскільки не відповідає правилам безпеки і з урахуванням фізико-хімічних характеристик заборонена відповідними органами виконавчої влади.

  ____________________  Додаток 1
  до Порядку

  ПЕРЕЛІК
  боєприпасів, що підлягають утилізації

  Найменування боєприпасів

  Одиниця виміру

  Кіль-кість

  Рік виготов-лення

  Строк зберігання, років

  Якісний (технічний) стан

  Первинна вартість одиниці,
  тис. гривень

  Залишкова (балансова) вартість,
  тис. гривень

  Місце-знаходження (військова частина, населений пункт, регіон)

  одиниці

  разом

   

  _________________
  Усього

  Міністр оборони         ______________                ________________________

                              (підпис)                                                (ініціали та прізвище)

   

   

  “____” ___________ 200_ р.

  _____________________  Додаток 2
  до Порядку

  ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК
  боєприпасів, що підлягають утилізації

  Найменування боєприпасів

  Одиниця виміру

  Кіль-кість

  Рік виготов-лення

  Строк зберігання, років

  Якісний (технічний) стан

  Первинна вартість одиниці,
  тис. гривень

  Залишкова (балансова) вартість,
  тис. гривень

  Місцезнаход-ження (війсь-кова частина, населений пункт, регіон)

  одиниці

  разом

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  _____________

  Усього

  Міністр оборони                     _____________                                ______________________

                            (підпис)                                          (ініціали та прізвище)

   

  “___” ___________  200_ р.

   

  ____________________