• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 7 червня 2006 р. № 801

  ПОРЯДОК
  здійснення захисту інтересів вітчизняних товаровиробників
  під час проведення іноземними державами, їх економічними
  або митними об’єднаннями антидемпінгових, спеціальних
  захисних або компенсаційних розслідувань щодо імпорту
  товарів українського походження
  1. Цей Порядок визначає механізм здійснення центральними органами виконавчої влади захисту інтересів вітчизняних товаровиробників, які провадять операції з поставки товарів українського походження під час проведення іноземними державами, їх економічними або митними об’єднаннями антидемпінгових, спеціальних захисних або компенсаційних розслідувань щодо імпорту таких товарів (далі — розслідування).

  2. Здійснення захисту інтересів вітчизняних товаровиробників під час проведення розслідування забезпечується Мінекономіки.

  МЗС через закордонні дипломатичні установи України та інші центральні органи виконавчої влади сприяють Мінекономіки у здійсненні такого захисту.

  3. У разі надходження до закордонних дипломатичних установ України інформації про проведення розслідування вони невідкладно надсилають її в установленому порядку до Мінекономіки.

  Заінтересовані вітчизняні товаровиробники безпосередньо можуть інформувати Мінекономіки про факт проведення розслідування.

  4. Мінекономіки після надходження інформації про проведення розслідування:

  інформує про це заінтересовані центральні органи виконавчої влади та вітчизняних товаровиробників і у разі потреби звертається до них з метою одержання додаткової інформації з питань, що стосуються розслідування;

  звертається до Держмитслужби з метою одержання інформації про експортні операції з поставки товарів українського походження (відомості про експортерів, імпортерів, вартість та обсяг поставок товару тощо), стосовно яких проводиться розслідування.

  Після надходження запиту Мінекономіки центральні органи виконавчої влади та вітчизняні товаровиробники невідкладно подають необхідну інформацію. Вітчизняний товаровиробник може зазначити, що інформація має конфіденційний характер. У такому разі Мінекономіки забезпечує захист інформації від розголошення.

  5. Вітчизняний товаровиробник на запит або з власної ініціативи інформує Мінекономіки про свій намір взяти участь у розслідуванні як заінтересована сторона.

  Якщо вітчизняний товаровиробник не подав необхідної інформації або повідомив про відмову від участі у розслідуванні, Мінекономіки на підставі інформації, що надійшла від заінтересованих центральних органів виконавчої влади та вітчизняних товаровиробників, приймає рішення стосовно доцільності участі Української Сторони у розслідуванні.

  6. Для забезпечення участі Української Сторони у розслідуванні Мінекономіки безпосередньо або через МЗС протягом установленого строку звертається до компетентних органів відповідної іноземної держави, економічного або митного об’єднання держав (далі — компетентні органи) з метою одержання матеріалів, на підставі яких було прийнято рішення про проведення розслідування, та реєстрації Мінекономіки як заінтересованої сторони розслідування.

  Реєстрація вітчизняного товаровиробника як заінтересованої сторони розслідування забезпечується самим товаровиробником, про що повідомляється Мінекономіки.

  7. До прийняття компетентними органами іноземної держави остаточного рішення за результатами розслідування Мінекономіки має право:

  самостійно або разом з представниками МЗС, інших центральних органів виконавчої влади, заінтересованих вітчизняних товаровиробників ініціювати проведення та брати участь у консультаціях з компетентними органами стосовно розслідування;

  готувати та надсилати компетентним органам обґрунтування позиції Української Сторони;

  самостійно або разом з представниками МЗС, інших центральних органів виконавчої влади, заінтересованих вітчизняних товаровиробників брати участь у публічних заходах (слуханнях, зустрічах), які проводяться у рамках розслідування;

  проводити у разі потреби переговори, готувати та подавати в установленому порядку пропозиції щодо укладення з іноземними державами міжнародних договорів з метою забезпечення вільного доступу товарів українського походження на зовнішній ринок.

  8. Про результати розслідування Мінекономіки інформує заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  9. У разі застосування іноземною державою, економічним або митним об’єднанням держав антидемпінгових, компенсаційних, інших обмежувальних заходів до товарів українського походження або перегляду раніше запроваджених обмежувальних заходів захист інтересів вітчизняних товаровиробників здійснюється відповідно до цього Порядку.

  _____________________