• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 6 червня 2006 р.  № 787

  Київ

   

  Про збільшення статутного капіталу відкритих акціонерних товариств "Державний експортно-імпортний банк України" та "Державний ощадний банк України"

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1.            Збільшити статутний капітал:

  відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" за рахунок його чистого прибутку за 2005 рік шляхом додаткового випуску акцій у бездокументарній формі на суму 174 417 000 гривень із збереженням у власності держави 100 відсотків цих акцій;

  відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" за рахунок його чистого прибутку за 2005 рік шляхом додаткового випуску акцій у бездокументарній формі на суму 19 000 000 гривень із збереженням у власності держави 100 відсотків цих акцій.

  2.  Внести до постанов Кабінету Міністрів України такі зміни:

  1) у пункті 16  Статуту  відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2000 р. № 1250 (Офіційний вісник України, 2000 p., № 33, ст. 1402; 2002 p., № 34, ст. 1590; 2003 р., № 37, ст. 1976; 2005 р.,  № 48, ст. 2997; 2006 р., № 19, ст. 1377), цифри і слова "744 000 000 (сімсот сорок чотири мільйони)" замінити цифрами і словами "918 417 000 (дев'ятсот вісімнадцять мільйонів чотириста сімнадцять тисяч)";

  2) у Статуті відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 р. № 261 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 399; 2005 р., № 48, ст. 2997; 2006 р., № 19, ст. 1377):

  у пункті 15 цифри і слова "703 млн. (сімсот три мільйони)" замінити цифрами і словами "722 млн. (сімсот двадцять два мільйони)";

  у першому реченні абзацу другого пункту 19 цифри і слова "703 прості іменні акції" замінити цифрами і словами "722 прості іменні акції".

   

  Прем'єр-міністр України                                                                       Ю. ЄХАНУРОВ

   

  Інд.34