• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 5 червня 2006 р. № 785

  ЗМІНА,
  що вноситься до Порядку обчислення та внесення
  до Державного бюджету України рентної плати
  за нафту, природний газ і газовий конденсат


  Пункт 4 Порядку викласти в такій редакції:

  “4. Сума рентної плати визначається платниками відповідно до обсягу видобутої ними вуглеводневої сировини та встановлених законом про державний бюджет ставок рентної плати.

  У 2006 році до затверджених у державному бюджеті ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється Мінекономіки для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньозваженої (за обсягом) ціни  однієї тонни нафти на базових умовах поставки (перевалювальний комплекс), що склалася на останньому аукціоні звітного (податкового) періоду, який проводився на біржах, визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 p. № 599 “Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 14, ст. 567), на середньозважену ціну однієї тонни нафти, що склалася на аукціоні, який проводився у жовтні 2005 року.

  Якщо величина коригуючого коефіцієнта, обчислена Мінекономіки у звітному (податковому) періоді, нижча ніж така величина, обчислена за вартістю нафти, що склалася в процесі її митного оформлення під час ввезення на територію України з Російської Федерації (далі — митна вартість нафти), або у разі коли у звітному (податковому) періоді аукціони не відбувалися, застосовується коефіцієнт, обчислений за динамікою митної вартості нафти.

  Обчислення величини коригуючого коефіцієнта за динамікою митної вартості нафти здійснює Мінфін за даними Держмитслужби виходячи із середньої митної вартості нафти за звітний (податковий) період та у жовтні 2005 року.

  Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін.

  Інформацію про результати обчислення коригуючого коефіцієнта за динамікою митної вартості нафти Мінфін подає щомісяця до 5 числа наступного звітного (податкового) періоду Мінекономіки.

  Мінекономіки щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Державній податковій адміністрації”.

  _________________