• In English

 • Додаток 9
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від

  31 травня 2006 р. № 767

  РОЗМІРИ
  доплати за вчене звання та науковий ступінь
  посадовим особам навчальних закладів митної служби

  Категорії посадових осіб, які мають вчене звання, науковий ступінь

  Розмір доплати до посадового окладу, відсотків

  Посадові особи, які займають штатні посади у навчальних закладах митної служби, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю, і мають:

   

  вчене звання доцента або науковий ступінь кандидата наук

  15

  вчене звання доцента та науковий ступінь кандидата наук

  25

  вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук

  25

  вчене звання професора та науковий ступінь доктора наук

  33

   

  _______________

  Примітка. Встановлення доплати за вчене звання та науковий ступінь посадовим особам здійснюється у разі, коли їх діяльність збігається за профілем з наявним вченим званням та науковим ступенем.

  За наявності в зазначених осіб двох або більше вчених звань, наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) званням або ступенем.

   

  __________________