• In English

 • Додаток 2
  до постанови Кабінету Міністрів України

  від 31 травня 2006 р. № 774

   

  ЗАЯВА
  на проведення органом державного пожежного нагляду
  оцінки (експертизи) протипожежного стану
  підприємства, об'єкта, приміщення та проектно-кошторисної
  документації, затвердження якої не потребує висновку
  комплексної державної експертизи
  _________________________________________________________________ (найменування підприємства та прізвище, ім'я, по батькові керівника (власника) або уповноваженої ним особи)

  просить укласти договір та провести експертизу_______________________
                                                                            

  _________________________________________________________________
  (вид експертизи)

  _________________________________________________________________
  (найменування об'єкта, його місцезнаходження)

  __________________________________ до “____” _______________200_ р.

  _________________________________________________________________

    (характеристика підприємства, об’єкта, приміщення або проектно-кошторисної документації —

  _________________________________________________________________
                              конструктивні елементи будівлі, загальна площа,

  _________________________________________________________________
  ступінь пожежної небезпеки об'єкта або його призначення, поверховість, наявність підвальних та

  _________________________________________________________________
  горищних приміщень, систем електроосвітлення, опалення, розрахункова кількість робочих місць,

  _________________________________________________________________
  мінімальна відстань до пожежного депо, потреба у витратах води на зовнішнє та

  _________________________________________________________________
  внутрішнє пожежогасіння)

   

  Телефон ______________  Телефакс _______________ 

   

  Заявник ________________                   ______________________
                             (підпис)                                    (ініціали та прізвище)

  МП

  “____”__________ 200__ р.

  Заяву зареєстровано в ______________________________           ____________

         (найменування органу державного              (дата реєстрації)
  пожежного нагляду)

  _____________________