• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 31 травня 2006 р. № 763

   

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених у
  державному бюджеті для оздоровлення  та відпочинку
  дітей  працівників агропромислового комплексу


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених Мінагрополітики за бюджетною програмою “Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу” (далі — бюджетні кошти).

  2. Видатки, пов’язані з оздоровленням та відпочинком дітей працівників агропромислового комплексу в дитячих оздоровчих закладах, здійснюються шляхом часткової оплати (250 гривень) вартості путівки тривалістю 18 діб. Решта коштів до повної вартості путівки  сплачується за рахунок інших джерел фінансування.

  До зазначеної категорії дітей належать діти шкільного віку, хоча б один з батьків яких працює у фермерському чи особистому селянському господарстві, на підприємстві, що виробляє сільськогосподарську продукцію, діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування з колишніх сімей працівників агропромислового комплексу і перебувають в дитячих установах. У першочерговому порядку оздоровлюються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, що постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, діти-інваліди і діти з багатодітних та малозабезпечених сімей (далі — діти).

  3. Фермерські, особисті селянські господарства, підприємства та дитячі установи, в яких перебувають діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, формують пропозиції щодо оздоровлення дітей та погоджують їх з управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

  Головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій в межах квот, доведених Мінагрополітики, складають списки дітей з урахуванням пропозицій управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій і укладають договори про оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу з дитячими оздоровчими закладами, які реалізують здешевлені путівки за призначенням.

  4. Мінагрополітики визначає на підставі пропозицій головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій перелік дитячих оздоровчих закладів – одержувачів бюджетних коштів, кількість дітей для кожного такого закладу та видає відповідний наказ.

  5. Бюджетні кошти спрямовуються Державним казначейством за розподілом Мінагрополітики відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками.

  6. У разі неприбуття дитини до дитячого оздоровчого закладу за її путівкою у ту саму або іншу зміну може бути оздоровлена інша дитина, включена до списку згідно з пунктом 3 цього Порядку.

  Невикористані путівки передаються фермерськими, особистими селянськими господарствами, підприємствами та дитячими установами, в яких перебувають діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, до початку заїзду дітей дитячому оздоровчому закладу, за які заклад повертає попередньо одержані кошти.

  Дитячі оздоровчі заклади надсилають щомісяця головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій інформацію про кількість оздоровлених дітей та використані бюджетні кошти для її узагальнення та подання Мінагрополітики.

  7. Не використані протягом місяця бюджетні кошти Мінагрополітики перерозподіляє між головними управліннями агропромислового розвитку облдержадміністрацій.

  8. Мінагрополітики перераховує бюджетні кошти головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій виходячи з кількості дітей, що оздоровлюються у поточному році, та часткової оплати вартості однієї путівки.

  9. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

  ____________________