• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 31 травня 2006 р. № 762

  ЗМІНА,
  що вноситься до Типового положення про управління
  охорони здоров’я обласної, Севастопольської міської державної
  адміністрації та Головне управління охорони здоров’я Київської
  міської державної адміністрації  Доповнити пункт 4 Типового положення підпунктами 261 — 265 такого змісту:

  “261) бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

  262) забезпечує проведення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

  263) разом з підрозділами відповідної держадміністрації здійснює спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів у відповідному регіоні, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних заходів для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, його захисту, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу на їх здоров’я тютюнового диму;

  264) інформує населення відповідного регіону через засоби масової інформації про шкоду, якої завдає здоров’ю людини вживання тютюнових виробів, і про проведення запобіжних та профілактичних заходів;

  265) сприяє вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікувальних заходів і робіт, пов’язаних з профілактикою захворюваності, спричинюваної вживанням тютюнових виробів і впливом на їх здоров’я тютюнового диму”.

  _____________________