• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 30 травня 2006 р. № 757

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених у державному
  бюджеті для підтримки інновацій та інвестицій, у тому числі
  вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених Мінпромполітики за бюджетною програмою “Державна програма підтримки інновацій та інвестицій, в тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу” (далі —бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти спрямовуються на:

  фінансування інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію інноваційного продукту та/або інноваційної продукції у сфері промисловості, в тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

  проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт відповідно до Програми виробництва технологічних комплексів машин та обладнання для агропромислового комплексу на 1998—2005 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 403, строк виконання якої продовжено на 2006 рік згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2006 р. № 362;

  розроблення і виготовлення дослідних зразків нових видів складної сільськогосподарської техніки відповідно до Державної програми розвитку виробництва складної сільськогосподарської техніки на 2004—2006 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 906 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1887).

  3. Відбір інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію інноваційного продукту та/або інноваційної продукції у сфері промисловості, в тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, здійснюється на конкурсній основі у порядку, що визначається Мінпромполітики за погодженням з МОН, Мінекономіки та Мінфіном.

  4. Виконавці науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт визначаються відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  5. Перелік науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт з розроблення і виготовлення дослідних зразків нових видів складної сільськогосподарської техніки та виробництва технологічних комплексів, машин та обладнання для агропромислового комплексу визначається науково-технічною радою Мінпромполітики та затверджується Міністром промислової політики.

  Договори на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт укладаються між Мінпромполітики та їх виконавцями з урахуванням ДСТУ 3973-2000 “Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення” і ДСТУ 3974-2000 “Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення”.

  6. Видатки на фінансування інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію інноваційного продукту та/або інноваційної продукції у сфері промисловості, в тому числі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, в частині капітального будівництва здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 p., № 52, ст. 2374) без урахування положень пункту 6 щодо надання державних капітальних вкладень підприємствам, установам та організаціям іншої, ніж державна та комунальна, форми власності для фінансування капітального будівництва.

  7. Бюджетні кошти перераховуються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  8. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  ____________________