• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  25 травня 2006 р. № 754

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459 “Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення” (ЗП України, 1992 р., № 9, ст. 217; 1994 р., № 8, ст. 209; Офіційний вісник України, 1999 р., № 31, ст. 1612, № 50, ст. 2440; 2000 р., № 49, ст. 2119; 2001 р., № 44, ст. 1974; 2002 р., № 12, ст. 590; 2004 р., № 25, ст. 1650):

  1) у пункті 4 Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, затвердженого зазначеною постановою:

  в абзаці четвертому слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”;

  в абзаці дев’ятому слова “та Держкомприродресурсів” виключити;

  2) у пункті 3 Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженого зазначеною постановою, слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  2. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. № 150 “Про Державний фонд родовищ корисних копалин України” (ЗП України, 1993 р., № 7, ст. 151; Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1650) слова “Державний комітет природних ресурсів” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство охорони навколишнього природного середовища” у відповідному відмінку.

  3. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1994 р. № 512 “Про загальну класифікацію та оцінку вартості природного каміння” (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 272; Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1650) слова “Державного комітету природних ресурсів” замінити словами “Міністерства охорони навколишнього природного середовища”.

  4. У тексті Положення про державний геологічний контроль за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 1994 р. № 801 (ЗП України, 1995 р., № 2, ст. 34; 1996 р., № 5, ст. 154; Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1650), слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  5. В абзаці другому постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 825 “Про затвердження переліку матеріалів, продуктів та послуг, що не можуть бути використані як плата за користування надрами” (ЗП України, 1995 р., № 2, ст. 41; Офіційний вісник України, 2000 р., № 40, ст. 1687; 2004 р., № 25, ст. 1650) слова “Державному комітету природних ресурсів” замінити словами “Міністерству охорони навколишнього природного середовища”.

  6. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827 “Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення” (ЗП України, 1995 р., № 2, ст. 42; Офіційний вісник України, 2000 р., № 40, ст. 1687; 2004 р., № 25, ст. 1650) слова “Державному комітету природних ресурсів” замінити словами “Міністерству охорони навколишнього природного середовища”.

  7. У тексті Положення про порядок установлення квот на видобуток окремих видів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. № 862 (ЗП України, 1995 р., № 3, ст. 54; 1996 р., № 5, ст. 154; Офіційний вісник України, 2000 р., № 40, ст. 1687; 2004 р., № 25, ст. 1650), слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  8. У пунктах 12 і 14 Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 58 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 93; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 84; 2004 р., № 25, ст. 1650), слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  9. У тексті Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1995 р. № 75 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 99; 1996 р., № 5, ст. 154; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 84; 2000 р., № 40, ст. 1687; 2004 р., № 25, ст. 1650, № 51, ст. 3345), слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  10. У тексті Положення про першовідкривачів родовищ корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1995 р. № 80 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 102; Офіційний вісник України, 2000 р., № 40, ст. 1687; 2004 р., № 25, ст. 1650), слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  11. У пункті 8 Порядку передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1995 р. № 114 (ЗП України, 1995 р., № 5, ст. 120; Офіційний вісник України, 2000 р., № 40, ст. 1687; 2002 р., № 47, ст. 2134; 2004 р., № 25, ст. 1650), слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  12. В абзаці першому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 1995 р. № 273 “Про українську делегацію Спільної українсько-молдовської комісії з проведення делімітації державного кордону між Україною і Республікою Молдова” — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1650), слова “Державний комітет природних ресурсів” замінити словами “Міністерство охорони навколишнього природного середовища”.

  13. У тексті Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. № 423 (ЗП України, 1995 р., № 8, ст. 220; Офіційний вісник України, 2000 р., № 12, ст. 457; 2004 р., № 25, ст. 1650), та додатку до нього слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  14. У пунктах 2 і 6 постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1995 р. № 728 “Про створення національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 32; Офіційний вісник України, 1999 р., № 39, ст. 1943; 2004 р., № 25, ст. 1650) слова “Державний комітет природних ресурсів” у всіх відмінках замінити словами “Міністерство охорони навколишнього природного середовища” у відповідному відмінку.

  15. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 1996 р. № 661 “Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України” (ЗП України, 1996 р., № 14, ст. 371; Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1650) слова “Державний комітет природних ресурсів” у всіх відмінках замінити словами “Міністерство охорони навколишнього природного середовища” у відповідному відмінку.

  16. У тексті Положення про порядок розпорядження картографічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 р. № 269 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 13, с. 41; 1998 р., № 51, ст. 1892; 2004 р., № 25, ст. 1650), та додатку до нього слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  17. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 742 “Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 26; 2002 р., № 47, ст. 2134; 2004 р., № 25, ст. 1650) слова “Державним комітетом природних ресурсів” замінити словами “Міністерством охорони навколишнього природного середовища”.

  18. В абзаці третьому пункту 6 та абзаці четвертому пункту 15 Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. № 1014 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 38, с. 8; 1998 р., № 3, ст. 98; 2000 р., № 10, ст. 383, № 40, ст. 1687; 2001 р., № 29, ст. 1310, № 44, ст. 1974; 2002 р., № 9, ст. 408; 2003 р., № 48, ст. 2529; 2004 р., № 25, ст. 1650), слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  19. В абзаці другому постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. № 118 “Про затвердження переліку витрат на розвідку (дорозвідку) та облаштування будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин з відповідними витратами на їх розробку, що включаються до окремої групи витрат платника податку, які підлягають амортизації” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 5, ст. 181; 2004 р., № 25, ст. 1650) слова “Державному комітетові природних ресурсів” замінити словами “Міністерству охорони навколишнього природного середовища”.

  20. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 13, ст. 495; 1999 р., № 39, ст. 1943; 2001 р., № 21, ст. 933; 2003 р., № 21, ст. 937; 2004 р., № 25, ст. 1650):

  1) у пункті 2 постанови слова “Державному комітету природних ресурсів” замінити словами “Міністерству охорони навколишнього природного середовища”;

  2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

  в абзаці першому пункту 4 слово “Держкомприродресурсів” виключити;

  у пункті 8:

  абзац другий після слів “(у районах спостережних станцій)” доповнити словами “державне еколого-геологічне картування території України для оцінки стану геологічного середовища та його змін під впливом господарської діяльності”;

  абзац третій виключити;

  в абзаці другому пункту 20 слова “та Держкомприродресурсів” виключити;

  у пункті 21 слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  21. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 841 “Про Положення про порядок організації та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на укладання контрактів на користування надрами” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 23, ст. 838; 2004 р., № 25, ст. 1650):

  1) у пункті 2 постанови слова “Державний комітет природних ресурсів” замінити словами “Міністерство охорони навколишнього природного середовища”;

  2) у пункті 4 Положення, затвердженого зазначеною постановою, слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”, а слово “Мінекобезпеки” виключити.

  22. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 844 “Про затвердження основних положень створення Державної геодезичної мережі України” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 23, ст. 845; 2004 р., № 25, ст. 1650, № 38, ст. 2514):

  1) у пункті 2 постанови слова “Державний комітет природних ресурсів” замінити словами “Міністерство охорони навколишнього природного середовища”;

  2) у тексті основних положень, затверджених зазначеною постановою, слова “Державний комітет природних ресурсів” у всіх відмінках замінити словами “Міністерство охорони навколишнього природного середовища” у відповідному відмінку.

  23. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1075 “Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 28, ст. 1048; 2004 р., № 25, ст. 1650):

  1) у пункті 2 постанови слова “Державний комітет природних ресурсів” замінити словами “Міністерство охорони навколишнього природного середовища”;

  2) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  24. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 р. № 1641 “Про організацію системи оперативного контролю за зсувонебезпечними ділянками з використанням новітніх технологій” — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1650), слова “Державному комітету природних ресурсів” замінити словами “Міністерству охорони навколишнього природного середовища”.

  25. В абзаці шостому пункту 4 Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. № 115 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 5, ст. 169, № 23, ст. 1044; 2000 р., № 40, ст. 1687; 2001 р., № 44, ст. 1974; 2004 р., № 25, ст. 1650), слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  26. У тексті Порядку охорони геодезичних пунктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999 р. № 1284 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1485; 2004 р., № 25, ст. 1650), слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  27. У тексті Положення про порядок надходження, збереження, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. № 1344 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 30, ст. 1528; 2004 р., № 25, ст. 1650), слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  28. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. № 1917 “Про заходи щодо розвитку кольорової металургії” — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1650), слова “Державному комітету природних ресурсів” замінити словами “Міністерству охорони навколишнього природного середовища”.

  29. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2245 “Про Програму “Створення та організація виготовлення бурового, нафтогазопромислового, нафтопереробного устаткування і техніки для будівництва нафтогазопроводів з науково-технічною частиною на період до 2010 року” — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1650), слова “Державному комітетові природних ресурсів” замінити словами “Міністерству охорони навколишнього природного середовища”.

  30. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999 р. № 2359 “Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS – 84” — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1650), слова “Державний комітет природних ресурсів” замінити словами “Міністерство охорони навколишнього природного середовища”.

  31. У пункті 8 Положення про Міжвідомчу комісію з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 12, ст. 463, № 48, ст. 2095; 2004 р., № 25, ст. 1650), слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  32. У переліку органів ліцензування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 46, ст. 2001; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2006 р., № 8, ст. 451, № 11, ст. 755):

  пункт 3 графи “Вид господарської діяльності”  доповнити абзацами такого змісту:

  “пошук (розвідка) корисних копалин

  видобування уранових руд

  проведення топографо-геодезичних, картографічних робіт”;

  пункти 35 і 36 виключити.

  33. В абзаці сьомому пункту 6 Порядку використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней та паводків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 87 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 5, ст. 188; 2004 р., № 25, ст. 1650), слово “Держкомприродресурсів” виключити.

  34. В абзаці четвертому розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 149 “Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 17, ст. 764; 2002 р., № 24, ст. 1178; 2004 р., № 25, ст. 1650) слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  35. У пунктах 2 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р. № 665 “Про Національну програму “Нафта і газ України до 2010 року” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 25, ст. 1114; 2004 р., № 25, ст. 1650) слова “Державному комітету природних ресурсів” замінити словами “Міністерству охорони навколишнього природного середовища”.

  36. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. № 702 “Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 26, ст. 1178; 2004 р., № 25, ст. 1650):

  позицію “Держкомприродресурсів” виключити;

  у позиції “Мінприроди” графи  “Вид витрат” і “Розмір коштів, що спрямовуються на організацію надання послуг” доповнити відповідно абзацами такого змісту:

  “витрати, пов’язані з удосконаленням системи збирання, обробки та зберігання геологічної, геодезичної та картографічної інформації, організації і проведення конкурсів, крім оплати праці та інших соціальних виплат”;

  “50 відсотків плати, одержаної за користування геологічною, геодезичною та картографічною інформацією, яка є державною власністю, і від її продажу”.

  37. У Положенні про Державну екологічну інспекцію, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. № 1520 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2084; 2004 р., № 24, ст. 1589; 2005 р., № 42, ст. 2659):

  1) у пункті 3:

  абзац другий після слів “використання”, “поводження з відходами”, “екологічної та” і “радіаційної безпеки” доповнити відповідно словами “відтворення та охорони”, “(крім поводження з радіоактивними відходами)”, “в межах компетенції” і “заповідної справи”;

  абзац третій після слова “використання” доповнити словами “відтворення та охорони”, а після слів “поводження з відходами” — словами “(крім поводження з радіоактивними відходами)”;

  2) у пункті 4:

  у підпункті 1:

  підпункт “а” після слова “використання” доповнити словами “відтворення та охорони”, а після слів “поводження з відходами” — словами “(крім поводження з радіоактивними відходами)”;

  підпункт “б” після слів “поводження з відходами” доповнити словами “(крім поводження з радіоактивними відходами)”, а після слів “у сфері використання” — словом “відтворення”;

  у підпункті 2:

  абзац четвертий після слів “охорони навколишнього природного середовища” доповнити словами “використання природних ресурсів”, а після слів “поводження з відходами” — словами “(крім поводження з радіоактивними відходами)”;

  абзац п’ятий після слова “стандартизації” доповнити словом “сертифікації”, а після слів “поводження з відходами” — словами “(крім поводження з радіоактивними відходами)”;

  абзац сьомий викласти у такій редакції:

  “видачі зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів, транскордонне переміщення об’єктів рослинного і тваринного світу, а також встановлення нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища”;

  абзац восьмий виключити;

  в абзаці дев’ятому слово “запобігання” замінити словом “попередження”;

  в абзаці десятому слово “галузі” замінити словом “сфері”;

  підпункт 4 викласти у такій редакції:

  “4) за дорученням Мінприроди бере участь у здійсненні відповідно до законодавства міжнародного співробітництва з питань, віднесених до її відання, організовує в межах своїх повноважень роботу із залученням міжнародної технічної допомоги”;

  підпункт 5 після слів “раціонального використання” доповнити словами “відтворення та охорони”, а після слів “(крім надр і лісів)” — словами “поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами)”;

  3) у пункті 5:

  підпункт 1 після слів “ раціональне використання” доповнити словами “відтворення та охорони”, а після слів “(крім надр і лісів)” — словами “поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами)”;

  у підпункті 2:

  слова “обмежувати та тимчасово припиняти” замінити словами обмежувати чи зупиняти (тимчасово)”, а слова “припинення діяльності цих підприємств, установ і організацій” — словами “припинення їх діяльності”;

  підпункт після слова “порушення” доповнити словом “ними”;

  у підпункті 3 слова “тимчасове припинення” замінити словами “зупинення (тимчасово)”;

  у підпункті 8 слова “звертатися до суду з питань відшкодування збитків, заподіяних внаслідок” замінити словами “подавати позови про відшкодування втрат і збитків, завданих унаслідок”;

   підпункт 15 після слова “використання” доповнити словами “відтворення та охорони”, а після слів “(крім надр та лісів)” — словами “поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами)”;

  4) пункт 6 після слів “Державні інспектори” доповнити словом “України”

  5) в абзаці четвертому пункту 10 слово “начальники” замінити словом “керівники”;

  6) у пункті 14 слово “встановленої” замінити словом “затвердженої”.

  38. У складі Координаційної ради з питань формування національної екологічної мережі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1603 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 49, ст. 2192; 2004 р., № 25, ст. 1650), слова “Начальник департаменту геодезії, картографії та кадастру Держкомприродресурсів” замінити словами “Голова Державної служби геодезії, картографії та кадастру”.

  39. У пунктах 14, 15, 17, 20—22, 33 і 52 Державної програми розвитку туризму на 2002—2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 583 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 18, ст. 935; 2004 р., № 25, ст. 1650), у складі виконавців слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  40. У переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2004 р., № 25, ст. 1650), слова “Держкомприродресурсів” та “Мінекоресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  41. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 37 “Про затвердження Державної науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2003—2010 роки” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 103; 2004 р., № 25, ст. 1650):

  1) у тексті постанови слова “Державний комітет природних ресурсів” у всіх відмінках замінити словами “Міністерство охорони навколишнього природного середовища” у відповідному відмінку;

  2) у тексті Програми, затвердженої зазначеною постановою, та додатку до неї слово “Держкомприродресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

  42. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2028 “Про затвердження Програми підготовки та видання Національного атласу України” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2800; 2004 р., № 25, ст. 1650):

  1) в абзаці другому пункту 4 постанови  слова “Державному комітетові природних ресурсів” виключити;

  2) в абзацах тринадцятому і сімнадцятому розділу 4 Програми, затвердженої зазначеною постановою, слово “Держкомприродресурсів” виключити.

  ___________________