• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 травня 2006 р. № 749

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Основних напрямів урядової політики
  в економічній та соціальній сфері на 2006 рік

  У пункті 2 розділу “Підвищення конкурентоспроможності національної економіки у 2006 році здійснюватиметься за такими пріоритетними напрямами”:

  абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

  “запровадити автоматизовану інформаційну систему подання, обробки та аналізу звітності недержавних пенсійних фондів та їх адміністраторів і визначити критерії оцінки фінансового стану та діяльності недержавних пенсійних фондів, що дасть змогу підвищити ефективність їх функціонування.

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.

  Серпень”;

  доповнити пункт після абзацу вісімнадцятого новим абзацом такого змісту:

  “здійснити заходи щодо створення інтегрованої системи обміну інформацією між органами, які здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку,
  Мінпраці, Мінфін,
  Національний банк (за згодою).

  Жовтень”.

   У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий — тридцять другий вважати відповідно абзацами двадцятим  — тридцять третім.

  _____________________