• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від  25 травня 2006 р. № 744

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році субвенції з державного бюджету
  місцевим бюджетам на забезпечення спеціальним обладнанням
  навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного
  та (або) розумового розвитку  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених за бюджетною програмою “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення спеціальним обладнанням навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку” (далі — субвенція).

  2. Субвенція перераховується бюджетам Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя в межах бюджетних призначень згідно з розподілом, передбаченим у додатку 7 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”.

  Головними розпорядниками коштів субвенції є відповідно Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, головні управління (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — розпорядники).

  3. За рахунок субвенції провадиться закупівля спеціального обладнання, необхідного  навчальним закладам для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (далі — спеціальне обладнання).

  4. Номенклатура спеціального обладнання та обсяг його закупівлі визначаються МОН згідно із заявками розпорядників, що складаються в межах бюджетних призначень, передбачених відповідними місцевими бюджетами, з урахуванням потреби та подаються в установленому МОН порядку.

  5. Процедуру закупівлі спеціального обладнання здійснює МОН на умовах міжвідомчої координації відповідно до статті 141 Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” як генеральний замовник. За результатами процедури закупівлі МОН надсилає розпорядникам повідомлення з визначенням номенклатури, кількості та вартості обладнання.

  На підставі зазначеного повідомлення розпорядники укладають в установленому порядку договори про закупівлю спеціального обладнання з визначеними МОН переможцями процедури закупівлі, про що у тижневий строк інформують Міністерство.

  6. Оплата спеціального обладнання провадиться розпорядниками у два етапи:

  попередня оплата — в розмірі 50 відсотків вартості обладнання;

  остаточна оплата — після підписання акта приймання-передачі, складеного на підставі накладної та актів перевірки, підписаних розпорядником і переможцем процедури закупівлі.

  7. Суми субвенції, не використані за призначенням протягом бюджетного року, перераховуються органами Державного казначейства до державного бюджету в останній робочий день поточного року.

  8. З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року до договору про закупівлю спеціального обладнання обов’язково включається вимога щодо відповідного коригування суми, визначеної договором, та зобов’язань сторін у разі зменшення відповідних бюджетних призначень і надходження до місцевих бюджетів субвенції не в повному обсязі.

  Для ефективного та раціонального використання субвенції до договору про закупівлю спеціального обладнання включається вимога щодо його поставки розпорядникам або визначеним ними навчальним закладам згідно з графіками, що додаються до таких договорів.

  9. Розпорядники розподіляють спеціальне обладнання між навчальними закладами, здійснюють контроль за виконанням постачальниками умов договорів про його закупівлю і за взяттям на облік централізованими бухгалтеріями навчальних закладів отриманого обладнання, його зберіганням і раціональним використанням.

  10. Розпорядники подають щокварталу МОН в установленому ним порядку, а МОН Мінфіну інформацію про забезпечення навчальних закладів спеціальним обладнанням.

  ____________________