• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 травня 2006 р. № 740

  ПОРЯДОК
  ведення Єдиного державного реєстру
  судових рішень

  Загальна частина

  1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення Єдиного державного реєстру судових рішень (далі — Реєстр).

  Внесенню до Реєстру підлягають судові рішення Верховного Суду України, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів (далі — суди), крім судових рішень, які містять інформацію, що є державною таємницею.

  2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

  держатель Реєстру – Державна судова адміністрація;

  загальний доступ до судових рішень – режим доступу до судових рішень, внесених до Реєстру, який передбачає можливість одержання, використання, поширення і зберігання інформації, що міститься у Реєстрі, з урахуванням вимог щодо нерозголошення в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу, відомостей, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу, та відомостей, для забезпечення нерозголошення яких прийнято рішення про розгляд справи в закритому судовому засіданні;

  інформаційно-технічний адміністратор Реєстру – юридична особа, яка забезпечує створення спеціалізованого програмного забезпечення, технічне ведення Реєстру, структурну систематизацію судових рішень відповідно до тематичних класифікаторів, створення та функціонування інформаційно-пошукової системи доступу до судових рішень, відтворення судових рішень, оприлюднення їх у друкованих засобах масової інформації, виконання інших функцій, передбачених цим Порядком;

  копія судового рішення в електронному вигляді – текст судового рішення, що вноситься до Реєстру, складений у формі електронних даних в апараті суду із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення,   який може бути перетворений електронними засобами у візуальну форму;

  копія судового рішення на паперовому носії – документ, виготовлений в апараті суду з використанням або без використання комп’ютерної техніки, інформація в якому викладена у формі текстових даних та зафіксована на папері;

  повний доступ до судових рішень – режим доступу до судових рішень,  внесених до Реєстру, який передбачає можливість одержання, використання і зберігання інформаційних ресурсів, що містяться у Реєстрі, зокрема відомостей, що не можуть бути розголошені в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу;

  спеціалізоване програмне забезпечення – комп’ютерні програми, із застосуванням яких забезпечується формування бази даних судового діловодства та внесення до Реєстру текстів судових рішень в електронному вигляді;

  судове рішення — вирок, рішення, постанова, ухвала, окрема ухвала (постанова) суду, що ухвалені (постановлені) судами у кримінальних, цивільних, господарських справах, у справах адміністративної юрисдикції та у справах про адміністративні правопорушення, а також судовий наказ, виданий в порядку наказного провадження у цивільних справах.

  3. Формування та функціонування Реєстру забезпечується за рахунок коштів державного бюджету.

  4. Спеціалізоване програмне забезпечення затверджується Державною судовою адміністрацією і є власністю держави в особі зазначеної Адміністрації, яка захищається відповідно до законодавства.

  Ведення Реєстру судових рішень

  5. Інформаційно-технічний адміністратор Реєстру    визначена відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” юридична особа, яка відповідає встановленим Державною судовою адміністрацією кваліфікаційним вимогам та з якою зазначена  Адміністрація укладає договір про виконання таких функцій.

  6. Інформаційно-технічний адміністратор Реєстру:

  забезпечує функціонування Реєстру та оновлення його інформаційних ресурсів, загальний та повний доступ фізичних та юридичних осіб до судових рішень через офіційний веб-портал судової влади цілодобово;

   реєструє, обліковує, обробляє, накопичує та зберігає копії судових рішень на паперових носіях, копії судових рішень в електронному вигляді;

  вживає  заходів для забезпечення захисту інформації, внесеної до Реєстру;

  може систематично публікувати судові рішення у періодичних виданнях, а також видавати збірники за окремими категоріями судових справ. Будь-яке опублікування судових рішень повинне відповідати вимогам стосовно нерозголошення відомостей, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу та  для забезпечення нерозголошення яких прийнято рішення про розгляд справи в закритому судовому засіданні;

  виконує інші функції, пов’язані із функціонуванням Реєстру.

  7. Контроль за виконанням заходів, пов’язаних із захистом інформації, що міститься у Реєстрі, здійснює Державна судова адміністрація.

  8. Інформаційно-технічному адміністратору Реєстру забороняється виключати тексти або вносити будь-які зміни до текстів судових рішень, крім випадків, пов’язаних з необхідністю виправлення помилки, допущеної у процесі внесення судового рішення до Реєстру.

  9. Копії судових рішень в електронному вигляді зберігаються у Реєстрі та на електронних носіях інформації безстроково.

  10. Копії судових рішень на паперових носіях зберігаються інформаційно-технічним адміністратором Реєстру протягом одного року з моменту надходження.

  11. Зберігання копій судових рішень на паперових носіях, в електронному вигляді та на електронних носіях інформації здійснюється відповідно до інструкції з діловодства, затвердженої Державною судовою адміністрацією.

  Формування Реєстру

  12. Суди надсилають інформаційно-технічному адміністратору Реєстру копії всіх судових рішень.

  13. Для забезпечення підготовки копій судових рішень суд  визначає відповідальну особу апарату суду та  протягом  тижня надсилає до інформаційно-технічного адміністратора Реєстру копію відповідного наказу із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактного телефону такої особи.

  Інформаційно-технічний адміністратор Реєстру у п’ятиденний строк з моменту надходження зазначеного наказу:

  автентифікує відповідальну особу у Реєстрі;

  присвоює відповідальній особі електронну адресу та надає особистий ключ електронного цифрового підпису;

  доводить до відома відповідальної особи електронну та поштову адресу своєї абонентської скриньки для надсилання копій судових рішень.

  14. Копії судових рішень надсилаються до інформаційно-технічного адміністратора Реєстру відповідальною особою апарату суду не пізніше ніж через 15 календарних днів після ухвалення (постановлення) судового рішення.

  15. Контроль за надсиланням судами копій судових рішень до інформаційно-технічного адміністратора Реєстру здійснює голова відповідного суду, особа, яка тимчасово виконує його обов’язки, один із заступників голови суду або керівник апарату (завідуючий секретаріатом) суду.

  16. Копії судового рішення, що надійшло до інформаційно-технічного адміністратора Реєстру, присвоюється реєстраційний номер із зазначенням дати внесення до Реєстру.

  17. Суду після внесення тексту судового рішення до Реєстру надсилається витяг із Реєстру за формою додатка 1 електронною поштою із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення з використанням електронного цифрового підпису інформаційно-технічного адміністратора Реєстру або рекомендованим поштовим відправленням у п’ятиденний строк з моменту внесення до Реєстру тексту судового рішення.

   

  18. При внесенні тексту судового рішення до Реєстру зазначається:

  найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення;

  код суду згідно з Довідником статистичних кодів, затвердженим Державною судовою адміністрацією;

  інстанція, у якій розглядалася справа;

  форма судочинства (цивільне, кримінальне, господарське, адміністративне);

  форма судового рішення;

  дата ухвалення (постановлення) судового рішення;

  номер та дата судової справи (якщо номер судової справи змінено, додатково зазначається попередній номер та дата судової справи);

  номер та дата судової справи, рішення у якій переглядається;

  дата ухвалення (постановлення) судового рішення, що переглядається;

  найменування та код суду, що ухвалив (постановив) судове рішення, що переглядається, згідно із зазначеним Довідником статистичних кодів;

  склад суду із зазначенням прізвища та ініціалів судді (суддів);

  найменування сторін судового процесу (з урахуванням режиму доступу до судових рішень);

  статус сторін судового процесу (фізична особа, юридична особа, зокрема державний орган, державне підприємство, установа, організація);

  текст судового рішення.

  19. У разі виправлення відповідно до процесуального закону допущених у судовому рішенні орфографічних або арифметичних помилок до Реєстру додатково включається в установленому порядку текст судового рішення із  внесеними змінами.

  Внесення до Реєстру судових рішень в електронному вигляді

  20. Копії судових рішень в електронному вигляді надсилаються відповідальною особою апарату суду із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення та з використанням електронного цифрового підпису на електронну адресу інформаційно-технічного адміністратора Реєстру раз на добу електронною поштою із зворотним підтвердженням факту їх отримання.

  21. Строк внесення до Реєстру тексту судового рішення в електронному вигляді становить три доби з моменту надходження копії судового рішення до інформаційно-технічного адміністратора Реєстру.

  22. У копіях судових рішень в електронному вигляді заміна літерними або цифровими позначеннями відомостей, що не можуть бути розголошені в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу, здійснюється інформаційно-технічним адміністратором Реєстру.

  Внесення до Реєстру  судових рішень на паперових носіях

  23. Електронна база даних судового діловодства формується та оновлюється апаратом суду на підставі обліково-статистичних карток, що заводяться на судові справи, із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення і на електронному носії інформації надсилається відповідальною особою апарату суду інформаційно-технічному адміністратору Реєстру разом з копіями судових рішень.

  24. Копії судових рішень надсилаються відповідальною особою апарату суду до інформаційно-технічного адміністратора Реєстру на паперових носіях, якщо в суді не застосовується у повному обсязі спеціалізоване програмне забезпечення.

   До копій судових рішень на паперових носіях додаються переліки судових рішень згідно з додатками 2 і 3.

  25. Копії судових рішень на паперових носіях надсилаються на абонентську скриньку інформаційно-технічного адміністратора Реєстру один раз на тиждень.

  26. Копії судових рішень на паперових носіях, що виготовлені без використання комп’ютерної техніки,  не повинні містити відомостей, що не можуть бути розголошені в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу. Такі відомості замінюються літерними або цифровими позначеннями відповідальною особою апарату суду.

  27. Строк внесення до Реєстру тексту судового рішення на паперовому носії становить 15 календарних днів з моменту надходження його копії  до інформаційно-технічного адміністратора Реєстру.

  28. Внесення до Реєстру тексту судового рішення у разі, коли його  копія надіслана на паперовому носії, здійснюється відповідальною особою інформаційно-технічного адміністратора Реєстру шляхом сканування копії судового рішення з паперового носія.

  29. У копіях судових рішень на паперових носіях, що виготовлені з використанням комп’ютерної техніки, заміна літерними або цифровими позначеннями відомостей, що не можуть бути розголошені в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу, здійснюється інформаційно-технічним адміністратором Реєстру.

  Доступ до судових рішень

  30. Доступ до судових рішень здійснюється безоплатно через офіційний веб-портал судової влади України в Інтернет.

   Адресу веб-порталу Державна судова адміністрація публікує в офіційних друкованих виданнях. 

  31. Право на загальний доступ до судових рішень  має кожна фізична або юридична особа без обмежень.

  32. Літерне або цифрове позначення відомостей, що не можуть бути розголошені в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу, здійснюється окремо щодо кожної з таких відомостей із застосуванням кодифікатора, затвердженого Державною судовою адміністрацією.

  Літерне або цифрове позначення повинне відповідати літерному або цифровому позначенню певної відомості в усіх частинах судового рішення.

  33. Повний доступ до судових рішень мають судді, а також  працівники апарату судів, Державної судової адміністрації та інформаційно-технічного адміністратора Реєстру у разі надання їм на один рік дозволу на такий доступ з урахуванням службових обов’язків і здійснюється шляхом автентифікації користувача.

  34. Дозвіл на повний доступ до судових рішень надається та анулюється:

  працівникам апарату суду — головою відповідного суду, особою, яка тимчасово виконує його обов’язки, або керівником апарату (завідуючим секретаріатом) суду;

  працівникам територіальних управлінь Державної судової
  адміністрації — начальником територіального управління Державної судової адміністрації або особою, яка тимчасово виконує його обов’язки;

  працівникам центрального апарату Державної судової адміністрації — Головою або особою, яка тимчасово виконує його обов’язки;

  працівникам інформаційно-технічного адміністратора Реєстру — уповноваженою особою інформаційно-технічного адміністратора Реєстру.

  35. Посадові особи разом з наданням дозволу на повний доступ до судових рішень звертаються листом,  завіреним печаткою відповідного органу, до інформаційно-технічного адміністратора Реєстру з клопотанням про присвоєння автентифікатора, в якому зазначаються посада, прізвище, ім’я, по батькові та контактні телефони особи, яка отримує дозвіл на повний доступ до судових рішень.

  36. Дозвіл на повний доступ до судових рішень анулюється посадовою особою, яка його надала, у разі порушення правил користування Реєстром, а також з інших підстав, зокрема звільнення з посади, переведення на посаду, що не передбачає повного доступу до судових рішень за службовими обов’язками.

  37. Посадові особи, які анулюють дозвіл на повний доступ до судових рішень, повідомляють про це інформаційно-технічному адміністраторові Реєстру листом, завіреним печаткою відповідного органу. У листі зазначається посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, щодо якої анульовано дозвіл на повний доступ до судових рішень.

  38. Особи, яким надано дозвіл на повний доступ до судових рішень, зобов’язані не допускати розголошення будь-яким способом інформації, що стала їм відома у зв’язку з користуванням Реєстром.

  39. Користувачам Реєстру надається можливість для пошуку, перегляду, роздрукування, отримання електронних копій судових рішень шляхом копіювання текстів в цілому або їх частин відповідно до режиму доступу до судових рішень.

  40. Пошук інформації у Реєстрі здійснюється за такими реквізитами:

  найменування суду, що ухвалив (постановив) судове рішення;

  код суду згідно з Довідником статистичних кодів, зазначеним у
  пункті 19 цього Порядку;

  прізвище та ініціали  судді (суддів), який ухвалив (постановив) судове рішення;

  дата ухвалення (постановлення) судового рішення;

  форма судочинства;

  форма судового рішення;

  номер справи, у якій прийнято рішення, та дата її надходження до суду;

  найменування сторін судового процесу (з урахуванням режиму доступу до судових рішень);

  державний орган, державне підприємство, установа, організація;

  пошук за ключовими словами.

   

  _________________  Додаток 1
  до Порядку

  _________________________________________________________________

  (найменування суду)

  _________________________________________________________________

  (код суду)

  ВИТЯГ
  з Єдиного державного реєстру судових рішень
  від ______________________ 200_ р. № ____

  Поряд-ковий номер

  Номер справи

  Дата ухвалення (постанов-лення) судового рішення

  Реєстраційний номер судового рішення

  Дата внесення судового рішення до Реєстру

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Загальна кількість судових рішень _______________________________

  Дата надходження _____________________________________________

  Усього внесено до Реєстру судових рішень ________________________

  Усього виявлено судових рішень, що не відповідають умовам внесення до Реєстру________________________________________________________

  _______________

  Примітка. У графі третій дата зазначається цифровим способом за зразком 01.01.05

  Відповідальна особа інформаційно-технічного адміністратора Реєстру

  ________________
  (прізвище та ініціали)

  ____________
  (підпис)

   

   

  МП

  ________________________  Додаток 2

  до Порядку

   

   

     Додаток 3
  до Порядку

   

  ПЕРЕЛІК
   судових рішень

  від __________________ 200_ р. № ___________

   

  Найменування суду, який ухвалив (постановив) судові рішення ______

  _________________________________________________________________

  Код суду _____________________________________________________

   

  Поряд-ковий номер

  Номер справи

  Дата ухвалення (постановлення) судового рішення

  Відмітка
  про проведення закритого судового засідання

  Кількість аркушів судового рішення

   

   

   

   

   

   

   

   

  х

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  х

   

  Загальна кількість судових рішень ___________________________________

  Загальна кількість аркушів судових рішень ___________________________­

  _________

  Примітка. У графі третій дата зазначається цифровим способом за зразком 01.01.05

   

  Відповідальна особа суду

   

   

   

   

  (прізвище та ініціали)

   

  (підпис)

   

  МП

  _________________