• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 травня 2006 р. № 738

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Комплексної програми забезпечення
  житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
  складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей


  1. У Програмі:

  абзац перший розділу “Загальні положення” після слова “Держмитслужба” доповнити словом “Держспецтрансслужба”;

  в абзаці сьомому розділу “Фінансове та нормативно-правове забезпечення” у складі виконавців слово “Держжитлокомунгосп” замінити словами “Мінбуд, Держспецтрансслужба”.

  2. Додатки 1 і 3 до Програми викласти в редакції, що додається.

  3. Доповнити Програму додатком 13, що додається.

   

  __________________  Додаток 1
  до Програми

  ПОТРЕБА
  в загальній площі житла та обсяги фінансування його будівництва (придбання) на 2006—2010 роки

  Найменування регіону

  Усього

  Мін-оборони

  МВС

  Головне управління внутрішніх військ МВС

  Адміні-страція Держ-прикордон-служби

  СБУ

  МНС

  НКАУ

  Управлін-ня держав-ної охорони

  Державний департа-мент з питань виконання покарань

  Держ-мит-служба

  Держспец-транс-служба

  Автономна Республіка Крим

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  291,67

  134,6

  90,18

  9,11

  13,36

  9,73

   

  18,7

  5

  3,41

  7,58

   

  тис. гривень

  403830

  186420

  124900

  12620

  18500

  13186

   

  25900

  7047

  4757

  10500

   

  Область :

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Вінницька

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  140,36

  76,44

  28,19

  4,16

  11,54

  1,65

  3,12

   

   

  13,02

  2,24

   

  тис. гривень

  190178

  103580

  38200

  5640

  15640

  2207

  4230

   

   

  17641

  3040

   

  Волинська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  126,04

  70,26

  32,31

  0,66

  14,15

   

  0,54

   

   

  6,39

  1,73

   

  тис. гривень

  173656

  96820

  44520

  910

  19500

   

  740

   

   

  8786

  2380

   

  Дніпропетровська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  276,68

  130,36

  107,58

  7,67

   

   

  1,66

   

   

  19,05

  1,86

  8,5

  тис. гривень

  411974

  194104

  160190

  11420

   

   

  2470

   

   

  28364

  2770

  12656

  Донецька

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  140

  24

  77,56

  6,05

  7,64

   

  4,04

   

   

  17,53

  3,18

   

  тис. гривень

  207907

  35640

  115180

  8980

  11350

   

  6000

   

   

  26035

  4722

   

  Житомирська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  218,14

  157,8

  30,27

  0,44

  2,19

  7,47

  0,19

   

   

  17,98

  1,8

   

  тис. гривень

  285991

  207030

  39710

  580

  2870

  9587

  250

   

   

  23604

  2360

   

  Закарпатська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  94,36

  41,84

  7,19

   

  26,79

  7

  4

   

   

  0,47

  3,19

  3,44

  тис. гривень

  139279

  61919

  10640

   

  39650

  9999

  6570

   

   

  690

  4720

  5091

  Запорізька

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  135,74

  82,88

  34,7

  8,95

   

   

   

   

   

  7,95

  1,26

   

  тис. гривень

  202946

  123910

  51880

  13380

   

   

   

   

   

  11896

  1880

   

  Івано-Франківська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  92,75

  57,62

  25

   

  3,35

  4,26

   

   

   

  1,52

  0,84

   

  тис. гривень

  126002

  78360

  34050

   

  4560

  5669

  160

   

   

  2063

  1140

   

  Київська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  190,44

  129,52

  39,71

   

   

  6,71

   

  3,33

   

  9,19

  1,98

   

  тис. гривень

  262996

  179000

  54880

   

   

  9070

   

  4600

   

  12706

  2740

   

  Кіровоградська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  91,1

  24,8

  46,01

  10,49

  0,25

  0,78

  2,83

   

   

  4,76

  1,18

   

  тис. гривень

  119604

  32560

  60410

  13770

  330

  1018

  3720

   

   

  6246

  1550

   

  Луганська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  74,11

  30,4

  26,39

  1,41

  4,86

   

   

   

   

  9,97

  1,08

   

  тис. гривень

  102646

  42100

  36550

  1950

  6730

   

   

   

   

  13816

  1500

   

  Львівська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  276,81

  150,63

  56,58

  14,21

  18,75

  7,19

  3,37

  2,5

   

  13,19

  3,76

  6,63

  тис. гривень

  383465

  208771

  78420

  19700

  25990

  9755

  4670

  3470

   

  18290

  5210

  9189

  Миколаївська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  162,26

  108,28

  44,07

  1,76

   

   

   

   

   

  6,81

  1,02

   

  тис. гривень

  220688

  147260

  59940

  2390

   

   

  440

   

   

  9268

  1390

   

  Одеська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  400,92

  231,6

  74,7

  3,14

  52,59

  21,08

  3,72

  1,9

   

  5,02

  7,17

   

  тис. гривень

  556225

  321690

  103760

  4360

  73050

  28634

  5170

  2640

   

  6961

  9960

   

  Полтавська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  143,36

  88,88

  40,22

   

   

   

   

   

   

  12,68

  1,58

   

  тис. гривень

  184492

  114390

  51760

   

   

   

   

   

   

  16312

  2030

   

  Рівненська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  104,73

  36,88

  28,87

  3,95

  6,27

  14,75

  4,44

   

   

  7,72

  1,85

   

  тис. гривень

  143161

  50560

  39580

  5420

  8600

  19789

  6090

   

   

  10582

  2540

   

  Сумська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  96,23

  54,42

  24,32

  2,37

   

  3,31

   

   

   

  4,58

  3,85

  3,38

  тис. гривень

  127322

  72055

  32200

  3140

   

  4296

   

   

   

  6056

  5100

  4475

  Тернопільська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    тис. кв. метрів

  66,09

  31,86

  24,57

  0,82

   

  5,63

   

   

   

  2,14

  1,07

   

    тис. гривень

  83896

  40530

  31250

  1040

   

  7011

   

   

   

  2705

  1360

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Харківська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      тис. кв. метрів

  219,75

  148,68

  41,95

  2,81

  8,11

   

   

   

   

  14,21

  1,93

  2,06

    тис. гривень

  314036

  212466

  59950

  4020

  11590

   

   

   

   

  20306

  2760

  2944

  Херсонська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      тис. кв. метрів

  45,28

  8,98

  24,4

  0,94

  0,71

   

  0,36

   

   

  9,35

  0,54

   

  тис. гривень

  59453

  11790

  32040

  1230

  930

   

  470

   

   

  12283

  710

   

  Хмельницька

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  165,99

  112,54

  23,61

  3,03

  0,46

  4,51

  1,02

  6,55

   

  12,24

  2,03

   

  тис. гривень

  210859

  143040

  30010

  3850

  580

  5608

  1300

  8330

   

  15561

  2580

   

  Черкаська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      тис. кв. метрів

  92,34

  52,06

  32,01

   

   

   

  0,18

   

   

  6,77

  1,32

   

    тис. гривень

  126874

  71530

  43980

   

   

   

  250

   

   

  9304

  1810

   

  Чернівецька

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      тис. кв. метрів

  75,5

  35,08

  21,89

   

  11,3

   

  2,4

   

   

  1,74

  3,09

   

    тис. гривень

  98213

  45640

  28480

   

  14700

   

  3120

   

   

  2253

  4020

   

  Чернігівська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  145,99

  92,89

  9,84

   

  26,54

   

  4,88

   

   

  6,63

  0,96

  4,25

  тис. гривень

  190213

  121032

  12820

   

  34580

   

  6360

   

   

  8633

  1250

  5538

  м. Київ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      тис. кв. метрів

  729,62

  364,43

  205,3

  23,69

  5,56

  87,59

  8,99

  1,99

  20,63

  0,44

  6,69

  4,31

    тис. гривень

  1137021

  571066

  321710

  37120

  8710

  134194

  14090

  3120

  29091

  686

  10480

  6754

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  м. Севастополь

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  89,11

  68,34

  15,76

   

  0,22

  3,35

  0,36

   

   

   

  1,08

   

  тис. гривень

  143358

  110030

  25370

   

  350

  5288

  580

   

   

   

  1740

   

  Усього:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  тис. кв. метрів

  4685,38

  2546,07

  1213,22

  105,66

  214,64

  185,02

  46,98

  34,97

  25,63

  214,76

  65,86

  32,57

  тис. гривень

  6606253

  3583293

  1722370

  151520

  298210

  265311

  66670

  48050

  36138

  295804

  92240

  46647

   

   

  _____________________

  Примітка. Обсяги фінансування визначено на підставі опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах з розрахунку на 1 кв. метр на 1 січня 2003 р. (лист Держбуду від 13 лютого 2003 р. № 7/3-1/2).

   

  _____________________  Додаток 3
  до Програми

   ОБСЯГИ
  фінансування та будівництва (придбання) житла для
  військовослужбовців Збройних Сил

                                                                             (тис. гривень)

   

  Усього

  У тому числі за роками

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  Загальна площа житла, тис. кв. метрів

  2546,07

  254

  298,44

  303,21

  308,51

  321,11

  332,77

  354,7

  373,33

  Кількість квартир (орієнтовно)

  40738

  4064

  4775

  4852

  4936

  5137

  5324

  5676

  5974

  Потреба в коштах, усього

  3583293

  328929

  435453

  446368

  448650

  459758

  472637

  487575

  503923

  у тому числі за рахунок:

  видатків державного бюджету

  2127466

  284968

  304453

  243514

  244103

  250129

  257407

  265934

  276958

  субвенції із загального фонду державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям (часткове залучення)

  229331

  23764

  26836

  27840

  28494

  29470

  30294

  30988

  31644

  коштів підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел

  132583

   

  15910

  16188

  16241

  16649

  17400

  17955

  18505

  довгострокового пільгового кредитування

  447052

   

  40652

  64379

  64761

  66364

  68215

  70461

  72220

  іпотечного кредитування

  300138

   

  20886

  44235

  44559

  45663

  46938

  48432

  49425

  інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів)

  282223

   

  18924

  42290

  42540

  43340

  44004

  45157

  45968

  інвестицій згідно з Указом Президента України  від 1 липня 1993 р. № 240

  64500

  6462

  7792

  7922

  7952

  8143

  8376

  8649

  9204

   ____________________________  Додаток 13
  до Програми

  ОБСЯГИ
  фінансування та будівництва (придбання) житла для військовослужбовців
  Державної спеціальної служби транспорту

   (тис. гривень)

   

  Усього

  У тому числі за роками

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  Загальна площа житла, тис. кв. метрів

  32,57

  6,25

  6,44

  6,5

  6,63

  6,75

  Кількість квартир (орієнтовно)

  521

  100

  103

  104

  106

  108

  Потреба в коштах, усього

  46647

  6035

  9953

  10038

  10225

  9667

  у тому числі за рахунок видатків державного бюджету:

   

   

   

   

   

   

  із загального фонду

  10000

  2000

  2000

  2000

  2000

  2000

  із спеціального фонду

  29310

  4035

  5915

  6269

  6758

  6333

  субвенції із загального фонду державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям (часткове залучення)

  6877

   

  1938

  1659

  1347

  1933

  коштів підприємств (організацій), що належать до сфери управління державного замовника, та інших джерел

  460

   

  100

  110

  120

  130

  довгострокового пільгового кредитування

   

   

   

   

   

   

  іпотечного кредитування

   

   

   

   

   

   

  інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів)

   

   

   

   

   

   

  інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. № 240

   

   

   

   

   

   

  _____________________